PDF Školský vzdelávací program Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana (4,2 MB) Dátum vydania: 01.09. 2015; platnosť dokumentu: od 01.09.2015, s aktualizáciami platnými od školského roku 2019/2020