Odkazy

Pravidlá

Korešpondenčný seminár z programovania (KSP) je súťaž programátorov - stredoškolákov (a mladších). Jej cieľom je zdokonaliť žiakov, ktorí už vedia programovať, alebo sa práve programovať učia, v programovaní a v algoritmickom myslení.

Odkazy

Obvyklý termín: registrácia od januára, korešpondenčné kolo január - február, 

ProFIIT je súťaž v programovaní pre žiakov stredných škôl. Cieľom súťažiacich bude vytvoriť počítačové programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase. Účasť v súťaži sa odporúča najmä tým stredoškolákom, ktorí sa plánujú prihlásiť na bakalárske štúdium informatiky na FIIT STU. 

PROFIIT logo

Víťazi finále ProFIIT 2011 (úspešní riešitelia na 1. až 3. mieste) získavajú 90 bodov navyše v prijímacom konaní, čo znamená istotu prijatia na FIIT STU. Každý iný úspešný riešiteľ finále ProFIIT získava 72 bodov navyše. Úspešný riešiteľ je každý účastník finále ProFIIT, ktorý vyrieši najmenej 2 problémy zo šiestich
 Súťaž prebieha v dvoch kolách:  

  1. korešpondenčné kolo - prebieha prostredníctvom siete Internet v januári-februári, počas 17 dní jednotlivci alebo dvojčlenné tímy riešia zadané problémy.  
  2. finále - zúčastnia sa ho súťažiaci najlepších tímov z korešpondenčného kola (cca. 20, pričom je snaha, aby postúpili tímy čisto na základe počtu vyriešených príkladov, t.j. bez ohľadu na čas ich vyriešenia), v časovom limite budú individuálne riešiť zadané problémy.

Obvyklý termín: školské kolo - začiatok novembra

Súťaž ZENIT má aktuálne 2 podoby:

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.