Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 2. septembra 2019 (t. j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod.

Pri nástupe je potrebné odovzdať:

 1. rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠI,
 2. lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť,
 3. priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
 4. fotografia 1ks (3,5 x 4,5 len žiaci prvých ročníkov),
 5. pri nástupe na školský internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky).,
 6. žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca,
 7. prihlášku na stravovanie s pokynmi riadne podpísanú.

Prosím všetkých žiakov ubytovaných v školskom internáte, aby v mesiaci december 2018 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2019 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za mesiac január a február 2019) a to vo výške 70,36 €.

Mgr. Danka Bazelidesová

Na základe rozhodnutia riaditeľky školy bude školský internát v dňoch 01.05.2018 a 08.05.2018 (štátne sviatky) zatvorený.

Prosím všetkých žiakov 5. ročníka, aby v mesiaci máj 2018 nerealizovali platby za ubytovanie a stravovanie, prípadne zrušili trvalé príkazy na ubytovanie a stravovanie. Preplatky za stravovanie budú všetkým žiakom vrátené v mesiaci júl 2018.

Mgr. Dana Bazelidesová
vedúca vychovávateľka

Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 4. septembra 2017 (t.j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod.

Pri nástupe je potrebné odovzdať:

 1. rozhodnutie o prijatí žiaka na školský internát;
 2. lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť;
 3. priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia;
 4. fotografia 1ks (3,5 x 4,5 – len žiaci prvých ročníkov);
 5. pri nástupe na školský internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky);
 6. žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca;
 7. prihlášku na stravovanie s pokynmi, riadne podpísanú.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.