PF 2023

Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup bude 5. septembra 2022 (t.j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod.

Príchod žiakov do školského internátu je organizovaný nasledovne:

 • 1.ročník – nástup do ŠI  v čase od 07:30 do 08:30 hod.
 • 2., 3., 4., 5., ročník – nástup do ŠI v čase od 08:30 do 09:30 hod.
 • cudzí žiaci – nástup do ŠI v čase od 09:30 do 10:00 hod.

Milí žiaci a rodičia,

v dňoch 06 - 07.07.2020 Vám bude na účet pripísaná suma vzniknutých preplatkov za ubytovanie za školský rok 2019/2020. Na účte každého žiaka zostane za mesiace apríl, máj, jún manipulačný poplatok 1 euro t.j. spolu 3 eurá. Prosím, dajte vedieť aj žiakom z cudzích škôl.

s pozdravom
Mgr. Dana Bazelidesová
vedúca vychovávateľka školského internátu

Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup bude 2. septembra 2020 (t.j. streda) od 07:30 do 10:00 hod. Pri nástupe je potrebné odovzdať:

 1. rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠI,
 2. lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť,
 3. priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
 4. fotografie 1ks, rozmer 4 x 4 cm - len žiaci prvých ročníkov,
 5. pri nástupe na internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky),
 6. žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca,
 7. pihlášku na stravovanie s pokynmi riadne podpísanú.

Šeky, trvalé príkazy a iné spôsoby platieb žiadame uhradiť do 20.8. 2020 (prvé splátky cez prázdniny len v mesiaci august).

Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do školského internátu.

Mgr. Dana Bazelidesová
vedúca vychovávateľka školského internátu

Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 2. septembra 2019 (t. j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod.

Pri nástupe je potrebné odovzdať:

 1. rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠI,
 2. lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť,
 3. priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
 4. fotografia 1ks (3,5 x 4,5 len žiaci prvých ročníkov),
 5. pri nástupe na školský internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky).,
 6. žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca,
 7. prihlášku na stravovanie s pokynmi riadne podpísanú.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.