Vyučovanie

UdalosťDátum
Oficiálny začiatok školského roka 1. september 2018
Slávnostné otvorenie školského roka 3. september 2018
Rodičovské združenie - od 15:00 konzultácie, od 16:30 triedne rodičovské združenie 20. november 2018
Deň otvorených dverí - slovensko-anglická bilingválna sekcia (9:00 - 11:00) 23. november 2018

Koniec vyučovania v 1. polroku

31. január 2019
Začiatok vyučovania v 2. polroku 4. február 2019
Zverejnenie kritérií prijímacích skúšok pre päťročné bilingválne štúdium do 1. februára
Deň otvorených dverí - štvorročné štúdium (9:00) 5. február 2019
Deň otvorených dverí - osemročné štúdium (15:00) 5. február 2019
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 20. februára 2019
Základná škola (nie zákonný zástupca) odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 28. februára 2019
Zverejnenie kritérií prijímacích skúšok pre štvorročné a osemročné štúdium do 31. marca 2019
Prijímacie skúšky pre bilingválnu sekciu - talentové testy 24. apríl 2019
Prijímacie skúšky pre bilingválnu sekciu - vedomostné testy (SJL a MAT)
Testovanie 9-2019 (matematika, slovenský jazyk a literatúra) - Kvarta 3. apríl 2019 (streda)
Prijímacie skúšky pre štvorročné a osemročné štúdium - 1. termín 13. máj 2019 (pondelok)
Prijímacie skúšky pre štvorročné a osemročné štúdium - 2. termín 16. máj 2019 (štvrtok)
Koniec vyučovania v 2. polroku 28. jún 2019

Prázdniny

  Posledný deň
vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné 30. 10. 2018 (utorok - mimoriadny štátny sviatok) 31. 10. 2018 – 02. 11. 2018 05. 11. 2018 (pondelok)
vianočné 21. 12. 2018 (piatok) 23. 12. 2018 – 07. 01. 2019 08. 01. 2019 (utorok)
polročné 31. 01. 2019 (štvrtok) 01. 02. 2019 (piatok) 04. 02. 2019 (pondelok)
jarné 01. 03. 2019 (piatok) 04. 03. 2019 – 08. 03. 2019 11. 03. 2019 (pondelok)
veľkonočné 17. 04. 2019 (streda) 18. 04. 2019 – 23. 04. 2019 24. 04. 2019 (streda)
letné 28. 06. 2019 (piatok) 01. 07. 2019 – 31. 08. 2019 02. 09. 2019 (pondelok)

Akcie

UdalosťDátum
CykloTour 2018 19.09.2018
Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska 22.10.2018
Majstrovstvá okresu v šachu – turnaj venovaný 70. výročiu založenia školy 24.10.2018
Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu 26.10.2018
Nemusíš to zažiť“ – beseda (aktivity v rámci "Európskeho týždňa boja proti drogám" v spolupráci s Mestskou políciou v Čadci) 06.11.2018
Mediálna výchova: prednáška s Jitkou Boldovou (manažérka spoločnosti TES media) 06.11.2018
iBobor (celoslovenská informatická súťaž) 12. - 16.11.2018
Kultúrny program pre Úniu slabozrakých a nevidiacich v Čadci (KD Čadca) 13.11.2018
Študentská kvapka krvi 13.11.2018
Komparo testovanie 15.11.2018
Deň študentov a imatrikulácie 19.11.2018
Klimatické zmeny“  - projekt II. E pre 1. a 2. ročník 4GY, Kvintu A, Sextu A 19.11.2018
Best in Deutsch“ – nemčinár roka 23.11.2018
Červené stužky (kampaň) 26.-30.11.2018
Best in English“ – angličtinár roka 30.11.2018

Maturita

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

slovenský jazyk a literatúra 12. marca 2019 (utorok)
cudzie jazyky 13. marca 2019 (streda)
matematika 14. marca 2019 (štvrtok)