Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Termíny prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky 2016 - štvorročné a osemročné štúdium

23. február 2016

Prijímacie skúšky 2016 - štvorročné a osemročné štúdium

Termíny prijímacích skúšok pre štvorročné štúdium:

  • 1. termín - prijímacie skúšky budú 9. mája 2016 (pondelok) - matematika, slovenský jazyk a literatúra
  • 2. termín - prijímacie skúšky budú 12. mája 2016 (štvrtok) - matematika, slovenský jazyk a literatúra

Termíny prijímacích skúšok pre osemročné štúdium:

  • prijímacie skúšky budú 9. mája 2016 (pondelok) - matematika, slovenský jazyk a literatúra

celý článok ...

Zaslanie prihlášok - štvorročné štúdium

27. január 2016

Zaslanie prihlášok - štvorročné štúdium

Prihlášky na štúdium na strednú školu sa podávajú na riaditeľstve základnej školy. Riaditeľ základnej školy ich prijíma od zákonných zástupcov žiaka na predpísanom tlačive v zmysle § 63 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. (školský zákon). Posledným termínom pre záujemcov o štvorročné štúdium je 10. apríl 2016.

celý článok ...

Zaslanie prihlášok - osemročné štúdium

27. január 2016

Zaslanie prihlášok - osemročné štúdium

Prihlášky na štúdium na strednú školu sa podávajú na riaditeľstve základnej školy. Riaditeľ základnej školy ich prijíma od zákonných zástupcov žiaka na predpísanom tlačive v zmysle § 63 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. (školský zákon). Posledným termínom pre záujemcov o štvorročné štúdium je 10. apríl 2016.

celý článok ...

Prijímacie skúšky 2016 - päťročné štúdium

27. január 2016

Prijímacie skúšky 2016 - päťročné štúdium

Prijímacie skúšky na päťročné bilingválne štúdium sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

  • 1. deň - 11. apríla 2016 (pondelok) - talentové psychologické testy
  • 2. deň - 12. apríla 2016 (utorok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

V súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky rodičia podajú prihlášku riaditeľovi príslušnej základnej školy do 20. februára 2016.