Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Prijímacie skúšky 2016 - štvorročné a osemročné štúdium

23február 2016

Termíny prijímacích skúšok pre štvorročné štúdium:

  • 1. termín - prijímacie skúšky budú 9. mája 2016 (pondelok) - matematika, slovenský jazyk a literatúra
  • 2. termín - prijímacie skúšky budú 12. mája 2016 (štvrtok) - matematika, slovenský jazyk a literatúra

Termíny prijímacích skúšok pre osemročné štúdium:

  • prijímacie skúšky budú 9. mája 2016 (pondelok) - matematika, slovenský jazyk a literatúra