Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Budúci študent

Výsledky prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

16. máj 2016

Výsledky prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

Výsledky

Oznam

Dňa 24. mája 2016 od 07.00 do 14.00 hod. v kancelárii školy (č.530, V. poschodie) sa koná zápis prijatých žiakov na 4-ročné štúdium. Zákonný zástupca žiaka je povinný priniesť vyplnený zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola.

V  Čadci dňa 16. mája 2016

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

celý článok ...

Výsledky prijímacích skúšok na osemročné štúdium

09. máj 2016

Výsledky prijímacích skúšok na osemročné štúdium

Zápis

Vážení rodičia,

24. mája 2016 v kancelárii školy (č.530, V. poschodie) od 13.00 hod. do 15.00 hod. sa koná zápis prijatých žiakov na osemročné štúdium.... (viac)

celý článok ...

Zoznam prijatých na osemročné štúdium

09. máj 2016

Zoznam prijatých na osemročné štúdium

Zoznam výsledkov z prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 na osemročné štúdium.

celý článok ...

Zoznam prijatých

15. apríl 2016

Zoznam prijatých

Zoznam žiakov, ktorí absolvovali prijímacie skúšky na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu, vyhoveli kritériám na prijatie a sú medzi prvými 56 uchádzačmi.

celý článok ...

Výsledky prijímacích skúšok na bilingválne štúdium

15. apríl 2016

Výsledky prijímacích skúšok na bilingválne štúdium

Výsledky prijímacích skúšok v roku 2016 na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci:

celý článok ...

Zoznam neprijatých

15. apríl 2016

Zoznam neprijatých

Zoznam žiakov, ktorí absolvovali prijímacie skúšky na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu, vyhoveli kritériám na prijatie, no nie sú medzi prvými 56 uchádzačmi (neprijatí pre nedostatok miesta).

celý článok ...

Zápis žiakov na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu

15. apríl 2016

Zápis žiakov na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu

Dňa 29. apríla 2016 (piatok) o 13.00 hodine v aule hlavnej budovy školy sa koná zápis prijatých žiakov do slovensko-anglickej bilingválnej sekcie školy. Na zápis je potrebné priniesť vyplnený zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola.

Rodičia na zápise zároveň dostanú informácie ...

celý článok ...

Kritéria prijímacich skúšok v roku 2016 - osemročné štúdium

23. február 2016

Kritéria prijímacich skúšok v roku 2016 - osemročné štúdium

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z.o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

1)Všetci žiaci konajú prijímacie skúšky.

2) Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo SJL a 25 bodov z MAT).

celý článok ...

Kritériá prijímacich skúšok v roku 2016 - štvorročné štúdium

23. február 2016

Kritériá prijímacich skúšok v roku 2016 - štvorročné štúdium

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

  1. bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí ...

celý článok ...

Prijímacie skúšky 2016 - štvorročné a osemročné štúdium

23. február 2016

Prijímacie skúšky 2016 - štvorročné a osemročné štúdium

Termíny prijímacích skúšok pre štvorročné štúdium:

  • 1. termín - prijímacie skúšky budú 9. mája 2016 (pondelok) - matematika, slovenský jazyk a literatúra
  • 2. termín - prijímacie skúšky budú 12. mája 2016 (štvrtok) - matematika, slovenský jazyk a literatúra

Termíny prijímacích skúšok pre osemročné štúdium:

  • prijímacie skúšky budú 9. mája 2016 (pondelok) - matematika, slovenský jazyk a literatúra

celý článok ...