Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Maturant

Maturita 2016 - termíny

01. september 2015

Maturita 2016 - termíny
  • 30. september 2015 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
     
  • 15. október 2015 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
     
  • 31. január 2016 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, ...

celý článok ...

Legislatíva

21. september 2011

Legislatíva
  • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách

celý článok ...