Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Bezhotovostný systém platenia stravy

10máj 2014

Vážení rodičia, milí stravníci,

od 1.9.2014 zavádzame nový program pre Školskú jedáleň. Prejdeme  na bezhotovostný systém platenia stravy a možnosť odhlasovania cez internet a SMS správou. Platba za stravné bude vždy do 25. dňa v mesiaci dopredu, a to bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu, cez Internet banking alebo poštovou poukážkou. Nebudú už stravné lístky, ale nahradia ich čipy alebo ISIC karty. Z tohto dôvodu je potrebné zvoliť si objednanie čipov  alebo ISIC kariet. Cena čipu je 6,19 Eur . Cena ISIC karty na prvý školský rok je 20 Eur a ďalší školský rok 10 Eur. Životnosť ISIC karty je 5 rokov.

Čipy sa budú predávať už v júni 2014 v kancelárii Školskej jedálne a každý stravník dostane variabilný symbol na platbu stravného. Ďalšie informácie o platení budú zverejnené neskôr na stránke  našej školy.