Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Internát

Vitajte na stránke Školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

03. august 2016

Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 5. septembra 2016 (t.j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod.

Pri nástupe je potrebné odovzdať:

celý článok ...

Kritériá na prijatie žiakov do školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci pre školský rok 2016/2017

20. apríl 2016

Kritériá na prijatie žiakov  do školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci pre školský rok 2016/2017

Žiaci, ktorí chcú byť ubytovaní v školskom internáte, musia podať žiadosť o ubytovanie do 31. mája 2016. V prípade doručenia žiadosti o prijatie po tomto termíne, bude žiak prijatý len v prípade nenaplnenia kapacity.

celý článok ...

Obyčajne neobyčajný život 2

14. marec 2016

Obyčajne neobyčajný život 2

Čas ako taký je veľmi záhadná vec. Niekedy beží pomaly, inokedy zasa príliš rýchlo. Jedno je však isté, nikdy sa nezastaví. A to aj napriek tomu, že by sme si to niekedy priali. „Och, postoj chvíľa“, krásna si. Avšak tak ako čas nikde nestojí, ani na našom internáte to nebolo inak. Mesiac bežal za mesiacom a niektorí z nás si ani nestihli všimnúť, to čo všetko sa okolo nás dialo. Poďme si to teda zhrnúť.

celý článok ...

Obyčajne neobyčajný život

21. november 2015

Obyčajne neobyčajný život

Hovorí sa, že stredná škola je najlepšie obdobie života. Začnete niečo nové, niečo čo vás naučí viac ako rátanie kvadratických rovníc, či to ako sa bunka rozmnožuje. Ak ste k tomu ešte aj na internáte všetky emócie a zážitky sa znásobia dvojnásobne. U nás na internáte pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci sa nám nový život snažia obohatiť aj naše milé pani vychovávateľky,...

celý článok ...

Dôležitý oznam pre žiakov ubytovaných na internáte

21. november 2015

Dôležitý oznam pre žiakov ubytovaných na internáte

Prosím všetkých žiakov ubytovaných v školskom internáte, aby mesiaci december 2015 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2016 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za mesiac január a február 2016) a to vo výške 70,36 €.

celý článok ...

S plnými bruškami nám to ide lepšie

22. február 2015

S plnými bruškami nám to ide lepšie

Nová časť šk. roka nás privítala vrúcne v rytmoch salsy. Všetci vášnivo milujeme tanec a.... a počkať to bol film my sme totiž tancovali zumbu. A navyše s brazílskym lektorom. Taký luxus! Lenže, ako hovoríme my mladí, stále to nemá na imatrikulácie, pre niektorých  tiež známe ako bažantský. Starší žiaci sa tento rok poriadne vybláznili  v uvítacej slávnosti zelenáčov. Čakalo ich plno disciplín. Od vtipných, zahanbujúcich až po upratovaciu čatu nakoniec. Avšak nechýbala ani sladká odmena.

celý článok ...

Dôležité upozornenie

15. december 2014

Dôležité upozornenie

Prosím všetkých žiakov ubytovaných v internáte, aby v mesiaci december 2014 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2015 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za mesiac január a február 2015) a to vo výške 70,36 €.

celý článok ...

Tak si tu žijeme...

08. november 2014

Tak si tu  žijeme...

Tak ako každý nový školský rok aj tentokrát sme zavítali hneď v prvý deň vyučovania na školský internát. Dvere sme mali dokorán otvorené, izby pripravené. Už stačilo len obliecť si postelné prádlo a každodenný život stredoškolského „internatistu“ sa mohol začať.

celý článok ...

Školský poriadok školského internátu

17. september 2014

Školský poriadok školského internátu

I. Všeobecné ustanovenia

Všetci ubytovaní žiaci sa riadia Vnútorným poriadkom Školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana (ŠI pri GJMH) vydaným v súlade so zákonom 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ŠI a v súlade s Metodickým usmernením č. 12/2010-R o uložení opatrení vo výchove žiakom v školských internátoch zo dňa 4. júna 2010 a s vyhláškou Ministerstva zdra-votníctva Slovenskej republiky č. 505/2002, ktorou sa stanovujú hygienické požiadavky na byty v bytových domoch, na ubytovacie zariadenia a náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení v znení neskorších ich predpisov.

celý článok ...

Oznam pre ubytovaných žiakov v školskom roku 2014/2015 o úhrade poplatku za ubytovanie a stravovanie

10. júl 2014

Oznam pre ubytovaných žiakov v školskom roku 2014/2015  o úhrade poplatku za ubytovanie a stravovanie

Prijatí žiaci do Školského internátu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci v školskom roku 2014/2015 uhrádzajú stanovený mesačný poplatok vo výške 35,18 € bezhotovostným spôsobom vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Pri nástupe i počas školského roka je potrebné, aby sa ubytovaný žiak  k uvedenému dátumu preukázal dokladom o jeho úhrade.

celý článok ...