Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Prihlášky na krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

7február 2017

Prihlášky na krajské kolo olympiády v anglickom jazyku môžete poslať jednou z nasledujúcich metód:

 1. poštou - opečiatkované a podpísané prihlášky pošlite na adresu:
  • Mgr. Renáta Marcová
  • zástupkyňa riaditeľky školy pre SABS
  • 17. novembra 1296
  • 022 01 Čadca
 2. emailom - zašlite sken opečiatkovanej a podpísanej prihlášky na adresu
  renata.marcova(a)gymcadca.eu