Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Ocenenie úspechov nadaných žiakov

30november 2015

17. november sa v našich mysliach tradične spája s Dňom študentov. Pri príležitosti tohto sviatku sa rozhodol Okresný úrad v Žiline oceniť výnimočných žiakov v zriaďovateľskej i územnej pôsobnosti.

Výnimoční žiaci boli pozvaní dňa 19. 11. 2015 na Konzervatórium do Žiliny, kde všetkých prítomných privítal vedúci odboru školstva Ing. Viliam Rojko. Vo svojom prejave zaspomínal na časy minulé, na históriu Dňa študentov a prítomným pripomenul dôležitosť slobody, ktorú sme získali a ktorú by sme si mali vážiť. Vyjadril veľké potešenie nad talentovanými žiakmi, ktorí rozvíjali svoj talent a úspechmi urobili radosť rodičom, učiteľom, ale ja Okresnému úradu v Žiline.

Miriam Slezáková

Svoj talent hneď v úvode ukázala žiačka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, Miriam Slezáková, ktorá zarecitovala báseň od Pavla Stanislava Ústa. Po nej svoj hudobný talent predviedli žiaci konzervatória. Po krátkom umeleckom programe boli už na pódium pozývaní úspešní žiaci základných, stredných i špeciálnych škôl, ktorí reprezentovali Žilinský kraj, nielen na krajskej, ale aj celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

Ocenenie žiakov Okresným úradom v Žiline

Pódium sa postupne zaplnilo mladými talentami, ktorí pôsobili veľmi skromne a ich úsmev prezrádzal, že si ocenenie vážia a je povzbudením do ďalších aktivít. Za všetkých žiakov sa prítomným poďakovala Miriam Slezáková, ktorá bola ocenená za mimoriadne študijné výsledky, aktivity v školskej i mimoškolskej činnosti, kde rozvíjala svoj recitátorsky talent i divadelný. Zúčastnila sa významných podujatí ako Palárikova Raková, Vansovej Lomnička, Kysucký mikrofón. Osobitne poďakovala vedúcemu odboru školstva Ing. Viliamovi Rojkovi. Poďakovanie bolo nielen slovné, ale aj hudobné a dramatické, ktoré si pripravili žiaci špeciálnej základnej školy z Čadce.

Na záver si svoje dojmy, zážitky mohli všetci prítomní vymeniť na malej recepcii, kde sa prihovorila i Ing. Gabriela Balážová, ktorá zastupovala prednostu Okresného úradu Ing. Viliama Macaška. Všetkým prítomným zaželala, aby sa im podarilo plniť svoje sny. Vyzdvihla význam školy pre mladého človeka, pretože sú to veľmi pekné roky v živote. Sama si veľmi rada spomína na svoju strednú školu, ktorou bolo Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, čo nás veľmi teší.

Mgr. Gabriela Chalupková