Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Pozor!

10jún 2016

Oznamujeme účastníkom letného jazykového kurzu, že kurz sa bude konať od 4. do 8. júla 2016 v čase od 8:00 hod BEZ možnosti ubytovania a stravy.