Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Úradné hodiny počas prázdnin

6júl 2016

V pracovných dňoch počas prázdnin - t.j. od 1. júla 2016 do 2. septembra 2016 - sú úradné hodiny školy pre verejnosť stanovené na 10.00 - 12.00 hod.