Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Začiatok školského roku 2016/2017

16august 2016

Slávnostný začiatok školského roku 2016/2017 bude dňa 5. septembra 2016 (pondelok) pre všetky formy štúdia, t.j. bilingválne, 4- a 8-ročné štúdium o 10:00 hod. v aule hlavnej budovy školy.