Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Rada školy

2november 2015

Rada školy pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci pre školský rok 2015/2016

 

Meno a priezvisko

Zvolený (delegovaný) zástupca

 1.  

Mgr. Gabriela Chalupková

zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy

 1.  

RNDr. Mária Rovňaníková

zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy

 1.  

Mgr. Ľubica Serafínová

zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy

 1.  

Ing.  Marta Zajacová

zvolený zástupca za rodičov

 1.  

JUDr. Eva Malíková

zvolený zástupca za rodičov

 1.  

MUDr. Frederika Gábrišová

zvolený zástupca za rodičov

 1.  

Jazmina Kreanová

zvolený zástupca za žiakov

 1.  

RNDr. Dana Čuláková, PhD.

delegovaný zástupca Okresný úrad Žilina, odbor školstva

 1.  

PhDr. Janka Eldesová

delegovaný zástupca Okresný úrad Žilina, odbor školstva

 1.  

Ing. Bartošová Marianna

delegovaný zástupca Okresný úrad Žilina, odbor školstva

 1.  

Mgr. Moravčíková Helena

delegovaný zástupca Okresný úrad Žilina, odbor školstva