Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Správy o výsledkoch

14november 2013

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

14. október 2015

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

Správa o výsledkov a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2014/2015 bola prerokovaná a schválená v pedagogickej rade  školy dňa 28. septembra 2015.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014

27. október 2014

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014

Správa o výsledkov a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2013/2014 bola prerokovaná a schválená v pedagogickej rade  školy dňa 6. októbra 2014.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2012/2013

14. november 2013

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2012/2013

Správa o výsledkov a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2012/2013 bola prerokovaná a schválená v pedagogickej rade  školy dňa 7. októbra 2013.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti - 2011/2012

17. január 2013

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti - 2011/2012

Správa je vypracovaná v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len vyhlášky).

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti - 2010/2011

14. december 2011

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti - 2010/2011

Správa je vypracovaná v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len vyhlášky).