Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Verejné obstarávanie

Vyhodnotenie ponuky na predmet zákazky – nákup mrazenej hydiny, rýb a vajec

26. jún 2015

Vyhodnotenie ponuky na predmet zákazky – nákup mrazenej hydiny, rýb a vajec

Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač RYBA Košice, ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania, pri splnení podmienok určených verejným obstarávateľom, a preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.

celý článok ...

Vyhodnotenie ponuky na predmet zákazky – nákup mäsa a mäsových výrobkov

26. jún 2015

Vyhodnotenie ponuky na predmet zákazky – nákup mäsa a mäsových výrobkov

Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač Igor Caletka ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania, pri splnení podmienok určených verejným obstarávateľom, a preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.

celý článok ...

Vyhodnotenie ponuky na predmet zákazky – nákup ovocia 2015

26. jún 2015

Vyhodnotenie ponuky na predmet zákazky – nákup ovocia 2015

Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač NYKAZA s.r.o. Hviesdoslavova 48, 010 01 Žilina ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania, pri splnení podmienok určených verejným obstarávateľom, a preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.

celý článok ...

Výzva na predloženie ponuky - nákup mrazenej hydiny, rýb a vajec

23. jún 2015

Výzva na predloženie ponuky - nákup mrazenej hydiny, rýb a vajec

Predmetom zákazky je dodávanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov I.triedy kvality podľa platných noriem pre potreby ŠJ, s tým že verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť množstvo tovarov podľa potreby. Dodávateľ musí doviesť tovar včas, v deň, hodinu, na ktorú bol tovar objednaný, musí dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu, skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky.

celý článok ...

Výzva na predloženie ponuky - nákup mäsa a mäsových výrobkov

23. jún 2015

Výzva na predloženie ponuky - nákup mäsa a mäsových výrobkov

Predmetom zákazky je dodávanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov I.triedy kvality podľa platných noriem pre potreby ŠJ, s tým že verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť množstvo tovarov podľa potreby. Dodávateľ musí doviesť tovar včas, v deň, hodinu, na ktorú bol tovar objednaný, musí dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu, skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky.

celý článok ...

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky – Nákup ovocia 2015

23. jún 2015

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky – Nákup ovocia 2015

Predmetom zákazky je dodávanie čerstvého ovocia v kvalite podľa platných noriem pre potreby ŠJ, s tým že verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť množstvo tovarov podľa potreby. Presná špecifikácia predmetu obstarávania aj s predpokladaným množstvom je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy. V prílohe žiadame oceniť každú položku zoznamu. Cena celkom musí byť spočítaná.

celý článok ...

Vyhodnotenie ponuky na predmet zákazky – Nákup potravín č. 2

15. jún 2015

Vyhodnotenie ponuky na predmet zákazky – Nákup potravín č. 2

Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač PICADO, s.r.o. Žilina ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania, pri splnení podmienok určených verejným obstarávateľom, a preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.

celý článok ...

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky – Nákup potravín č. 2

10. jún 2015

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky – Nákup potravín č. 2

Predmetom zákazky je dodávanie potravín – jogurtov ovocných smotanových, cestovín a kompótov.Tovar musí byť v dobrej kvalite, v záručnej lehote, nesmie byť tesne pred jej ukončením a podľa platných noriem pre potreby ŠJ, s tým že verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť množstvo tovarov podľa potreby. Presná špecifikácia predmetu obstarávania aj s predpokladaným množstvom je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.

celý článok ...

Vyhodnotenie – Nákup potravín č. 1

28. máj 2015

Vyhodnotenie – Nákup potravín č. 1

Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač LIBEX s.r.o. Žilina ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania, pri splnení podmienok určených verejným obstarávateľom, a preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.

celý článok ...

Vyhodnotenie – nákup chleba a pečiva

28. máj 2015

Vyhodnotenie – nákup chleba a pečiva

Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač Kysucké pekárne , a.s. Čadca ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania, pri splnení podmienok určených verejným obstarávateľom, a preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.

celý článok ...