Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Angličtinár roka 2016

1apríl 2016

Angličtinár roka 2016

Streda 27. januára - deň ako každý iný. Pre 32 žiakov našej školy však priniesol neobyčajný náboj v podobe účasti na celoštátnej súťaži Angličtinár roka 2016, ktorú organizuje agentúra Injoy, ktorá sa špecializuje na študijné pobyty v zahraničí. Po prvýkrát však mala súťaž aj medzinárodný charakter, keďže sa do nej zapojili aj žiaci zo zahraničných škôl (okrem anglicky hovoriacich krajín).

Naši žiaci obstáli výborne - Klára Byrtusová zo IV. G slovensko-anglickej bilingválnej sekcie skončila na 5. mieste v rámci Slovenska a 25. v Európskej únii. Aj ďalší skvele obstáli a postarali sa o 5. miesto v rámci Slovenska a 26. miesto v rámci EU.

Výsledky našich žiakov si môžete pozrieť na http://injoy.sk/anglictinar-roka-2016-vysledky/?skola=2080, celkové výsledky na http://ar.injoy.sk/vysledky.php.