Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Informatické a programátorské súťaže

ProFIIT - súťaž stredoškolákov v programovaní

10. jún 2011

ProFIIT - súťaž stredoškolákov v programovaní
PROFIIT logo

ProFIIT je súťaž v programovaní pre žiakov stredných škôl. Cieľom súťažiacich bude vytvoriť počítačové programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase. Účasť v súťaži sa odporúča najmä tým stredoškolákom, ktorí sa plánujú prihlásiť na bakalárske štúdium informatiky na FIIT STU s nástupom v školskom roku 2011/2012. 

celý článok ...

Internet Problem Solving Contest

09. jún 2011

Internet Problem Solving Contest
IPSC logo

IPSC je online súťažou pre jedno- až trojčlenné tímy. Na začiatku súťaže je zverejnených niekoľko (6 až 20) problémov, ktoré pozostávajú zo zadania a dvoch sád vstupných údajov. Úlohou je vypracovať riešenie na získanie správnych výstupných údajov - zvyčajne budete musieť vytvoriť pre tento účel program, no nie je to podmienkou. Jediné, čo je nutné, je získanie správneho výsledku a jeho odoslanie.

celý článok ...

Korešpondenčný seminár z programovania

11. marec 2011

Korešpondenčný seminár z programovania
Korešpondenčný seminár z programovania

Korešpondenčný seminár z programovania (KSP) je súťaž programátorov - stredoškolákov (a mladších). Jej cieľom je zdokonaliť žiakov, ktorí už vedia programovať, alebo sa práve programovať učia, v programovaní a v algoritmickom myslení. 

celý článok ...

Olympiáda v informatike

23. február 2011

Olympiáda v informatike

Olympiáda v informatike (OI) je predmetová olympiáda pre stredoškolákov, podobne ako Matematická olympiáda a Fyzikálna olympiáda. Úspešní riešitelia OI sú na slovenských univerzitách na vysokoškolské štúdium spravidla prijímaní bez prijímacích pohovorov. Najlepší riešitelia navyše získavajú možnosť zúčastniť sa medzinárodných prípravných sústredení a reprezentovať Slovensko na medzinárodných programátorských súťažiach (IOI a CEOI).

celý článok ...

ZENIT v programovaní

23. február 2011

ZENIT v programovaní

Zenit je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (stredných priemyselných škôl, gymnázií a stredných odborných učilíšť). Organizuje sa v čase vyučovacieho  a mimo vyučovacieho procesu. K riešeniu odborných úloh pristupujú žiaci samostatne, alebo za pomoci  učiteľov na školách.

celý článok ...