Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

15február 2016

V tomto školskom roku sme sa prvýkrát aktívne zapojili do olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 

Okresné kolo v kategórii C absolvoval Ivan Húževka z tercie A

Krajské kolo v kategórii A sa uskutočnilo 26. januára 2016 v Žiline.

Úspešne nás reprezentovala  Janka Kolenová zo IV. D triedy. Umiestnila sa na 2. mieste. Zaujala vedomosťami, kreatívnou tvorbou a rečníckymi schopnosťami.  Janka sa tvorivo angažovala už ako šéfredaktorka časopisu GONg, alebo posielala svoje príspevky do literárnych súťaží.

Janka Kolenová Janka Kolenová

Blahoželáme  jej k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.