Slovensko-anglická bilingválna sekcia
Budova sekcie, internátu a telocvične
Komplex okolo hlavnej budovy
Hlavná budova, telocvičňa, jedáleň
Hlavná budova školy Hlavná budova školy

Hlavná budova je najstaršou spomedzi budov v areáli školy. Architektonicky svojbytná budova bola slávnostne otvorená 28. októbra 1982. Po...

Čítať ďalej...
Konferenčná miestnosť
Budova bilingválnej sekcie
Aula hlavnej budovy

Dôležité oznamy

Správa o výsledkoch a podmienkach výchov…

Krátke oznamy

V predpisoch a dokumentoch školy sme zverejnili aktuálnu Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2016/2017.

Viac

Dni otvorených dverí

Krátke oznamy

Slovensko-anglická bilingválna sekcia - 24. november 2017 (9:00 - 11:00) - budova slovensko-anglickej bilingválnej sekcie Štvorročné štúdium - 6. február 2018 (9:00) - hlavná budova Osemročné štúdium - 6. február 2018 (15:00)...

Viac

Termíny prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky

V poradí prvé sa uskutočnia prijímacie skúšky na päťročné bilingválne štúdium v nasledujúcom termíne: 10. apríla 2018 od 7:30 do 12:30 - talentové psychologické testy, vedomostné testy zo slovenského jazyka a...

Viac

EduPage pre Vás

Krátke oznamy

Milí rodičia a žiaci, aj v tomto školskom roku vám ponúkame pomôcku – informačný systém Edupage™ od firmy aSc, ktorý vám pomôže rýchlo a presne získať prehľad o známkach, dochádzke, aktuálnom rozvrhu a ďalšie...

Viac
Všetky dôležité oznamy

Moodle

Elearningový systém

EduPage

Známky, dochádzka, správy pre rodičov

2% pre školu

Prispejte na rozvoj našej školy!

Rozvrh

Rozvrhy tried

Stará stránka

Ak chcete navštíviť staršiu verziu

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.