Naša škola má krásnych 70 rokov!
Sme cvičnou školou Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity
Slovensko-anglická bilingválna sekcia
Budova sekcie, internátu a telocvične
Komplex okolo hlavnej budovy
Hlavná budova, telocvičňa, jedáleň
Hlavná budova školy Hlavná budova školy

Hlavná budova je najstaršou spomedzi budov v areáli školy. Architektonicky svojbytná budova bola slávnostne otvorená 28. októbra 1982. Po...

Čítať ďalej...
Konferenčná miestnosť
Budova bilingválnej sekcie
Aula hlavnej budovy

Dôležité oznamy

Úradné hodiny počas prázdnin

Krátke oznamy

Úradné hodiny počas letných prázdnin: pracovné dni od 10.00 do 12.00

 

Oznam stravníkom

Jedáleň

Milí stravníci

Oznamujeme stravníkom, že preplatky stravného za školský rok 2018/2019 budú vrátené stravníkom na účty v bankách 31.07. 2019.

Od 1.09. 2019 MŠ SR zvyšuje finančné pásma na potraviny.Cena obedov sa...  

Letný jazykový kurz anglického jazyka

Krátke oznamy

Termín: 1. 7. - 5. 7. 2019 v čase od 8.00 do 12.35 v budove slovensko-anglickej bilingválnej sekcie Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Strava je zabezpečená. Z dôvôdu malého počtu prihlásených na ubytovanie nie...  

EduPage pre Vás

Krátke oznamy

Milí rodičia a žiaci, aj v tomto školskom roku vám ponúkame pomôcku – informačný systém Edupage™ od firmy aSc, ktorý vám pomôže rýchlo a presne získať prehľad o známkach, dochádzke, aktuálnom rozvrhu a ďalšie...  

Všetky dôležité oznamy

Moodle

Elearningový systém

EduPage

Známky, dochádzka, správy pre rodičov

2% pre školu

Prispejte na rozvoj našej školy!

Rozvrh

Rozvrhy tried

Stará stránka

Ak chcete navštíviť staršiu verziu

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.