Slovensko-anglická bilingválna sekcia
Budova sekcie, internátu a telocvične
Komplex okolo hlavnej budovy
Hlavná budova, telocvičňa, jedáleň
Hlavná budova školy Hlavná budova školy

Hlavná budova je najstaršou spomedzi budov v areáli školy. Architektonicky svojbytná budova bola slávnostne otvorená 28. októbra 1982. Po...

Čítať ďalej...
Konferenčná miestnosť
Budova bilingválnej sekcie
Aula hlavnej budovy

Dôležité oznamy

Preplatky

Jedáleň

Milí stravníci oznamujeme vám, že preplatky stravného za školský rok 2016/2017 vám budú vrátené na účty v bankách 31.07. 2017. ŠJ

Viac

Oznam pre žiakov ubytovaných v školskom …

Aktuálne oznamy internátu

Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 4. septembra 2017 (t.j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod. Pri nástupe je potrebné odovzdať: rozhodnutie o prijatí...

Viac

Začiatok školského roku 2017/2018

Krátke oznamy

Slávnostný začiatok školského roku 2017/2018 bude dňa 4. septembra 2017 (pondelok) pre všetky formy štúdia, t.j. bilingválne, 4- a 8-ročné štúdium o 10:00 hod. v aule hlavnej budovy školy.

Viac

Úradné hodiny počas prázdnin

Krátke oznamy

V pracovných dňoch počas prázdnin - t.j. od 1. júla 2017 do 3. septembra 2017 - sú úradné hodiny školy pre verejnosť stanovené na 10.00 - 11.00 hod.

Viac

EduPage pre Vás

Krátke oznamy

Milí rodičia a žiaci, od tohto školského roka vám ponúkame novú pomôcku – informačný systém Edupage™ od firmy aSc, ktorý vám pomôže rýchlo a presne získať prehľad o známkach, dochádzke, aktuálnom rozvrhu a ďalšie...

Viac
Všetky dôležité oznamy

Moodle

Elearningový systém

EduPage

Známky, dochádzka, správy pre rodičov

2% pre školu

Prispejte na rozvoj našej školy!

Rozvrh

Rozvrhy tried

Stará stránka

Ak chcete navštíviť staršiu verziu

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.