Slovensko-anglická bilingválna sekcia
Budova sekcie, internátu a telocvičneng
Komplex okolo hlavnej budovy
Hlavná budova, telocvičňa, jedáleň
Hlavná budova školy Hlavná budova školy

Hlavná budova je najstaršou spomedzi budov v areáli školy. Architektonicky svojbytná budova bola slávnostne otvorená 28. októbra 1982. Po...

Čítať ďalej...
Konferenčná miestnosť
Budova bilingválnej sekcie
Aula hlavnej budovy

Dôležité oznamy

Krúžky

Štúdium

Milí žiaci, dávame vám k dispozícii aktuálny zoznam krúžkov, ktoré môžu byť otvorené tento školský rok. Ak máte o niektorý z ich záujem, môžete naň prispieť odovzdaním vzdelávacieho poukazu, ktorý...

Viac

Oznam pre ubytovaných žiakov o úhrade po…

Aktuálne oznamy internátu

Prijatí žiaci do Školského internátu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci uhrádzajú stanovený mesačný poplatok vo výške 35,18 € bezhotovostným spôsobom vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za...

Viac

EduPage pre Vás

Krátke oznamy

Milí rodičia a žiaci, od tohto školského roka vám ponúkame novú pomôcku – informačný systém Edupage™ od firmy aSc, ktorý vám pomôže rýchlo a presne získať prehľad o známkach, dochádzke, aktuálnom rozvrhu a ďalšie...

Viac
Všetky dôležité oznamy

Moodle

Elearningový systém

EduPage

Známky, dochádzka, správy pre rodičov

2% pre školu

Prispejte na rozvoj našej školy!

Rozvrh

Rozvrhy tried

Stará stránka

Ak chcete navštíviť staršiu verziu

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.