Slovensko-anglická bilingválna sekcia
Budova sekcie, internátu a telocvičneng
Komplex okolo hlavnej budovy
Hlavná budova, telocvičňa, jedáleň
Hlavná budova školy Hlavná budova školy

Hlavná budova je najstaršou spomedzi budov v areáli školy. Architektonicky svojbytná budova bola slávnostne otvorená 28. októbra 1982. Po...

Čítať ďalej...
Konferenčná miestnosť
Budova bilingválnej sekcie
Aula hlavnej budovy

Dôležité oznamy

Účelové cvičenie

Krátke oznamy

Účelové cvičenia, ktoré sa mali konať dňa 4.10. 2016 (utorok) sa pre nepriaznivé počasie rušia. O náhradnom termíne budete včas informovaní.

Viac

Krúžky

Štúdium

Milí žiaci, dávame vám k dispozícii aktuálny zoznam krúžkov, ktoré môžu byť otvorené tento školský rok. Ak máte o niektorý z ich záujem, môžete naň prispieť odovzdaním vzdelávacieho poukazu, ktorý...

Viac

Oznam pre ubytovaných žiakov o úhrade po…

Aktuálne oznamy internátu

Prijatí žiaci do Školského internátu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci uhrádzajú stanovený mesačný poplatok vo výške 35,18 € bezhotovostným spôsobom vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za...

Viac

EduPage pre Vás

Krátke oznamy

Milí rodičia a žiaci, od tohto školského roka vám ponúkame novú pomôcku – informačný systém Edupage™ od firmy aSc, ktorý vám pomôže rýchlo a presne získať prehľad o známkach, dochádzke, aktuálnom rozvrhu a ďalšie...

Viac
Všetky dôležité oznamy

Moodle

Elearningový systém

EduPage

Známky, dochádzka, správy pre rodičov

2% pre školu

Prispejte na rozvoj našej školy!

Rozvrh

Rozvrhy tried

Stará stránka

Ak chcete navštíviť staršiu verziu

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.