11. apríla 2024 sa žiaci tercie A a kvarty A v sprievode ich triednych učiteliek Mgr. Martiny Kováčikovej a Mgr. Gabriely Chalupkovej vybrali na dejepisno – literárnu exkurziu.

Prechádzali sme miestami ako Trnava, Modra, ktoré sú neodmysliteľne spojené so Slovenským národným obrodením a formovaním spisovného jazyka. Naše kroky viedli aj na hrad Červený kameň.

Hrad nás všetkých ohúril svojou majestátnosťou, veľkoleposťou. Krásu dotvorilo aj pekné počasie a krásna rozkvitnutá jarná príroda, ktorá bola balzamom na dušu.

Ochrana prírody, starostlivosť o životné prostredie, ekológia... Tieto pojmy nie sú cudzie ani žiakom Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Počas celého školského roka sa zapájajú do malých environmentálnych projektov, snažia sa v triedach separovať, šetriť energiou.

Tradične, v mesiaci apríl je venovaná väčšia pozornosť našej planéte. Robia sa rôzne aktivity, čistí sa okolie a podobne.

Žiaci Kvinty A Vladimír Hudák, Michal Mikoláš a Daniel Krajňák sa zapojili do projektu Greenfluenceri a energia. Zámerom projektu je zveľadenie okolia školy a podpora povedomia žiakov o spotrebe, šetrení energie a ochrane životného prostredia. V rámci projektu bude prebiehať výsadba nízko údržbových záhonov, zredukovanie náročnosti údržby, výsadba stromčeka  a vytvorenie „Nováčskeho lesíka“.

V novembri 2022 sme sa ako žiaci bilingválnej sekcie Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, zapojili do projektu EUROSCOLA pod vedením Mgr. Zuzany Gavlasovej. Projekt EUROSCOLA je medzinárodná iniciatíva, ktorá má za úlohu priblížiť mladým ľuďom Európsku úniu a aktivity, ktorým sa venuje. Práve naša škola sa z 28 zapojených umiestnila s témou ‘Ekológia a udržateľnosť v Európskej Únii’ medzi víťazné projekty.

Naša usilovnosť bola odmenená návštevou srdca Európskej únie - Štrasburgu. Návšteva hlavného mesta regiónu Alsasko sa začala 29. februára tohto roku a trvala dva dni. Výlet bol organizovaný s pomocou pani profesorky Mgr. Zuzany Gavlasovej, pani riaditeľky Mgr. Ingrid Mikovčákovej a pani zástupkyne Mgr. Jane Nečedovej, Prvý deň nám bolo predstavené mesto samotné bývalou pani zástupkyňou Mgr. Renátou Marcovou, ktoré nás okúzlilo svojím jedinečným šarmom pri plavbe loďou po rieke Rýn, a taktiež návštevou katedrály Notre-Dame, s jej majestátnou architektúrou.

Valentín 2024

Sviatok svätého Valentína sa pre mnohých spája so srdiečkami, množstvom lásky a zamilovanými pármi držiacich sa za ruky... No na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci okrem párov opäť zavítala ruka v ruke aj vôňa sladkých koláčov a radosť natešených študentov.

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je pomoc rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Za tie roky sme pomohli mnohým rodinám a študentom našej školy, ktorí sa dostali do ťažkých životných situácií. A tak sme v piatok 9. februára privítali 15. ročník Valentínskeho predaja koláčov s otvorenou náručou. Už vo štvrtok 8. februára študenti začínali s prípravou ich stánkov, aby prilákali čo najviac zákazníkov. Posledné úpravy pokračovali v piatok ráno počas prvej vyučovacej hodiny. S prenikavým zvukom zvončeka sa do auly hlavnej budovy nahrnuli húfy nadšencov, predierajúc sa pomedzi stánky, snažiac sa uchytiť tie najlepšie kúsky lahodných dobrôt.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.