Krajské kolo v aerobiku študentov a študentiek stredných škôl bolo opäť veľmi úspešné aj tento rok. Už niekoľko rokov sa tradične zúčastňujeme vo veľkom počte tejto náročnej súťaže. Nebolo tomu inak ani v piatok 29.11.2019, kedy sme ako 28-členná skupina vycestovali v skorých ranných hodinách do Ružomberka. A skoré ranné vstávanie sa oplatilo! Počas 4 hodín si svoje sily meralo 66 študentov, ktorých výkony sledovala odborná porota. Medzi 10 ocenenými, ktorí postúpili na Majstrovstvá Slovenska, sú aj 4 naši najšikovnejší študenti - Anetta Masaryková z III. C, Klaudia Hrčková zo IV. C, veľkým prekvapením a vysoko hodnoteným bol výkon Milana Piteľa zo IV. C a najväčší úspech dosiahla Linda Minarčíková z III. F, ktorá obsadila 2. miesto.

Kristína Kobolková

Pri príležitosti Dňa študentov bola 28.11.2019 ocenená prednostom Okresného úradu v Žiline, PhDr. Michalom Lavríkom, naša žiačka Kristínka Kobolková. Kristínka je všestranne nadaná študentka III.G, slovensko – anglickej bilingválnej sekcie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Každoročne sa úspešne zapája do rôznych projektov, kultúrno – umeleckých súťaží a literárnej tvorby. Pracuje ako šéfredaktorka študentského časopisu GONg. Je veľmi pracovitá, zodpovedná a kreatívna. Zapojila sa tiež do komplexného rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu a získala bronzové ocenenie.

Brexit a my

Dňa 25.10.2019 sme sa mali možnosť zúčastniť na Projekte Speaking Tours 2019 organizovanom Euroatlantickým Centrom s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Celá prednáška sa odohrávala na bilingválnej sekcii nášho gymnázia v Čadci pod odborným vedením pána Mgr. Vladimíra Müllera, PhD., ktorý v súčasnej dobe pôsobí ako uznávaný vysokoškolský učiteľ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Živá knižnica

Pri slovách „Živá knižnica“ sa mi automaticky vybavia pohyblivé police s miliardami magických kníh z Harryho Pottera, maximálne tak tie skutočne až priveľmi živé obrázky mihajúce sa v novinách z rovnomenného prostredia. Lenže... čo by mala taká živá knižnica, prosím pekne, robiť v reálnom svete? A teda treba dodať, že sa mi v hlave objavovalo niekoľko otáznikov, ako teda taká živá knižnica vyzerá, keď vraj existuje. A to ona je vážne medzi nami, len trošku v inej podobe, než by ste čakali.

Živá knižnica sa totiž v princípe skladá zo „Živých kníh“ (som to ale ja Sherlock, čo?), ktorými sú skutoční ľudia, často žijúci medzi nami a ktorí so sebou nesú svoj vlastný, často prekvapivý a neuveriteľný príbeh. Väčšinou si nedokážeme po prečítaní knihy priamo prediskutovať jej obsah s autorom a zistiť bližšie, prečo takým či onakým spôsobom prezentoval svoj názor alebo aká bola presne jeho hlavná myšlienka. Naopak, v prípade Živých kníh si môžete dielo ľudského osudu a života nielen priamo „prečítať“ rovno z úst človeka ako audioknihu, ale aj dozvedieť sa viac, pýtať sa otázky a takto si utvoriť presnejší obraz o „knihe a jej autoroch“.

Čo vlastne znamená to ECDL? ECDL - European Computer Driving Licence, teda Európsky vodičský preukaz na počítače, je medzinárodne uznávaný doklad (a príslušná štandardizovaná metóda) na overenie počítačovej gramotnosti. Úspešní absolventi ECDL získajú doklad o dosiahnutí medzinárodne uznávanej kvalifikácie pre prácu s počítačom. Tento certifikát sa v EÚ, ale aj vo svete používa ako štandard základnej počítačovej vzdelanosti. Garantom kvality je ECDL Foundation, Ltd v Dubline.

V praxi to znamená, že záujemca o certifikát po absolvovaní kurzu a úspešnom ukončení skúšok získava doživotne certifikát, ktorý o ňom vypovedá, že dosahuje požadovanú úroveň vedomostí a zručností pri práci s počítačom. Vďaka tomu, že je tento certifikát medzinárodný a normovaný predstavuje veľké zvýhodnenie na trhu práce ako na Slovensku tak aj v zahraničí.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.