Salzburg 2017

Kultúrny a spoločenský život graduje na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci tradične na sklonku roka sériou stužkových slávností. Tá naša sa však konala začiatkom novembra, a tak ponuka pani profesorky triednej zúčastniť sa výletu do vianočného Salzburgu našla odozvu aj u nás – piatakov. Radi sme robili spoločnosť sextánom a tretiakom štvorročného štúdia. Kompletná zmes študentov našej školy teda odštartovala dvojdňové dobrodružstvo 7. 12. 2017 v skorých ranných hodinách. Tma, hmla a zamračené nebo nám zatiaľ starosti nerobili, nakoľko sme plní očakávania spokojne dospávali. O to väčšie bolo naše prekvapenie, keď nás okolo obeda vítali zasnežené vrcholy Álp a priehľadne čistá, modrá obloha. Tešili sme sa na prvú zastávku v Hallstatte, i keď sme chvály na úžasnú atmosféru tohto mestečka, známeho z dejepisu (halštatská kultúra), brali s rezervou. Avšak, i keď krátky, pobyt v malebnom prostredí medzi horami a jazerom nás uchvátil. Len sme sa nechali unášať čarom okamihu a davom všadeprítomných kórejských, japonských, talianskych i českých turistov...Až natoľko, že sme nestihli povinný bod programu - prehliadku známej kostnice pri cintoríne. Úprimne povedané, nám to nevadilo, aspoň sme zatiaľ ukoristili prvé suveníry.

Jednou z priorít Kancelárie NR SR je sprístupniť parlament verejnosti a uľahčiť osobný kontakt občanov s poslancami. Práve vďaka tomu, sme my, žiaci Gymnázia J.M.Hurbana v Čadci, mali výnimočnú príležitosť zažiť serióznu  atmosféru Národnej rady SR na vlastnej koži

Exkurzia pod vedením pani profesorky Mgr. Z. Gavlasovej  a pani profesorky Mgr. E. Moskáľovej sa konala dňa 12.12.2017. Nadšenci politiky, žiaci SPS, ale aj "neseminaristi" všetci sme sa na výlet tešili. Skvelá nálada nás sprevádzala už od rána, aj napriek nepriazni počasia.

Exkurzia v Kii

Dňa 19.9.2017 sa naše triedy IV.C a IV.E s RNDr. Annou Kozovou zúčastnili exkurzie v KIA MOTORS SLOVAKIA pri Žiline. Exkurzia sa začala krátkou prezentáciou, kde sme spoznali základné princípy firmy z ekonomického aj z výrobného hľadiska. Zo všetkých faktov nás zaujalo najviac to, že z troch aktuálne vyrábaných modelov áut v spoločnosti Kia Motors pri Žiline sa do zahraničia vyváža až 95%.

„Bojíte sa medveďa?“ prihovorila sa žiakom Tercie A Ing. Gabriela Kalašová, pracovníčka pre environmentálnu výchovu. Touto otázkou otvorila prednášku na tému: „Medveď hnedý“. Tá sa uskutočnila 26.10.2017 a to v  Krajskej knižnici v Žiline.

Odpoveď na otázku nedala na seba dlho čakať a viacerí žiaci vykríkli hrdinsky, že oni sa neboja. Samozrejme vieme, že realita by mohla byť iná.

Hlavným cieľom prednášky je propagovanie ochrany Národného parku Malá Fatra, ktorý je žiakom geograficky najbližšie. História siaha do roku 1967, kedy vznikla vo Varíne chránená krajinná oblasť ( CHKO) a od roku 1988 národný park. Téma o medveďovi je top témou ochrany. Je to často aj motív na rôzne senzácie pre novinárov, filmárov... Žiaľ, všade nachádzame množstvo mýtov, ktoré sa táto prednáška snažila vyvrátiť.

Je utorok, takmer 12 hodín. 43 ľudí nedočkavo stojí pred školou, s ktorou sa s láskou rozlúčili a momentálne len prestupujú z nohy na nohu, čakajúc vysnívaných osem kolies.

Autobus prichádza, nastáva anarchia, kým si neuvedomíme, že na miestach napokon nezáleží - veď všetci vlastne sedíme pri sebe. Kolesá zavŕzgajú, a tak postupne opúšťame Čadcu, Žilinu, Slovensko…Naše pokusy zaspať sú sprevádzané už len zvukmi klimatizácie.

Je streda, žiaci druhého ročníka sa pomaly zobúdzajú a celé dobrodružstvo sa začína v Nice. Pod váhou dychberúceho výhľadu nám chvíľu trvá spamätať sa z primárneho šoku, no pod vedením našej úžasnej pani zástupkyne Marcovej pokračujeme v rôznorodom programe, ktorý v ďalšom bode zahŕňa menšiu ochutnávku umenia surrealizmu od Marca Chagalla.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.