Mikuláš 2023

Predvianočný čas patrí k tým magickým v roku.  Aj žiaci na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci majú radi toto obdobie. Na škole sa konajú rôzne akcie, ktoré im spríjemnia pobyt v škole a vytvoria nezabudnuteľné zážitky.

K tomu prispela aj mikulášska nádielka. Žiaci si obliekli šaty anjelov, čertov, elfov, Mikuláša a školou bolo počuť smiech, spev a radosť.

Tento rok Mikuláša robila III.D trieda, ktorá si pripravila pekný program. Všetci sme obdivovali ich krásny spev, hru na heligónku, kultivovaný prejav. Potešili dospelých, ale aj deti. Najmä prímanov, ktorí za spev, prednes dostali sladký balíček. Tešili sa aj tomu, že ich anjeli či čerti pomaľovali po tvári. Tento sviatočný make up si nechceli dať počas vyučovania z tváre preč.

Vo štvrtok 30.11.2023 sa v priestoroch CVČ Žilina uskutočnilo krajské kolo Majstrovstiev SR v šachu. Súťaže sa zúčastnilo vyše 70 žiakov základných a stredných škôl. Pre obe kategórie sa hral 7-kolový turnaj s tempom 10min+5s. Našu školu reprezentovali až 4 žiaci.

V kategórii žiačok SŠ päť partií vyhrala a dve remizovala Miriam Miková, ktorá tak získala 6b a stala sa víťazkou Žilinského kraja!

Prepojiť minulosť s prítomnosťou bola veľká výzva, ktorej sa chopili žiaci kvarty A. Pre nových žiakov primánov, našich najmenších na škole, pripravili imatrikulácie.

Táto významná udalosť na začiatku pobytu na našej škole sa udiala 10.11.2023. Žiaci sa rozdelili do piatich skupín a spolu s ich staršími vedúcimi z kvarty A absolvovali zaujímavé aktivity.

V jednej tancovali, spievali a to na piesne známe i menej známe. Hlasivky dostali zabrať, ale sila ich hlasov bola neskutočná. Určite si to všimla aj ich triedna učiteľka, ktorá ich učí hudobnú výchovu.

November je mesiacom, kde sa dáva priestor oslave študentstva, mladosti, radosti, hravosti, talentu...Samozrejme aj na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sme si tento sviatok pripomenuli a to 16.11.2023.

V tento deň boli pre všetkých žiakov školy pripravené sprievodné aktivity, ktoré podčiarkli sviatočnú atmosféru tohto dňa. Snažili sme sa vyzdvihnúť najmä našich prvákov, ktorí sú nováčikmi na škole. Pre nich sme si pripravili imatrikulácie.

Prvé hodiny strávili prváci s triednymi učiteľmi, kde tvorili charakteristiky svojich tried a erb, či špeciálny znak. Následne ich v aule školy privítala pani riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková, ktorá sa žiakom prihovorila. Zaželala im, aby všetky dni na našej škole boli príjemné a darilo sa im. Každá trieda sa potom predstavila, dostala gymnaziálne tričko a na pamiatku sa odfotili s pani riaditeľkou. Bolo to úžasne rozmanité, nápadité, originálne predstavovanie.

Dňa 07.11.2023 sa Dom kultúry v Čadci stal opäť miestom, kde sa stretlo množstvo ľudí. Dôvodom bolo konanie burzy práce a informácii. Uskutočnil sa už jej 21. ročník.

V čase pandémie toto podujatie dostalo nečakanú stopku. O to viac sa tešíme, že sa mohli stretnúť žiaci končiacich ročníkov základných škôl s vystavovateľmi z radov stredoškolského vzdelávania. Okrem stredných škôl boli prítomní aj  zamestnávatelia.

V úvode vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čadci. Medzi účinkujúcimi boli aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana. Ich hra na husle, bola fenomenálna a všetci sme počúvali so zatajeným dychom, čo dokážu vytvoriť umelci. Po úvodných prejavoch sa slávnostne otvorila burza práce a informácii.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.