Osemročné gymnázium - áno alebo nie? Otázka, ktorá v dnešnej spoločnosti neustále rezonuje. Zaznievajú rôzne reakcie, ako pozitívne i negatívne. Prečo je tomu tak? Často negatívne odpovedajú najmä tí, ktorí o problematike majú veľmi málo skúsenosti a ich odpoveď ide s davom. Mnohí majú však pozitívne skúsenosti so štúdiom na osemročnom gymnáziu a preto je potrebné sa s nimi podeliť.

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci popri 4-ročnej forme, bilingválnej forme štúdia, ponúka aj 8-ročnú formu štúdia. O úspechoch tejto formy štúdia svedčí to, že brány školy prešli už 25 rok malí primáni a odišli veľkí oktaváni. Je to úžasné číslo, ktoré je dôkazom poctivej práce, skvelých výsledkov...

Ako vnímajú štúdium žiaci na osemročnom gymnáziu? Ich odpovede sú veľmi úprimne a myslím si, že nech by sa pýtal akýkoľvek učiteľ, spolužiak z inej školy, predavač, lekár, šofér autobusu a pod., ich odpovede by boli stále rovnaké.  Z množstva reakcii vyberáme tieto:

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je národný projekt, ktorého sa môžu zúčastniť základné, stredné i vysoké školy na celom Slovensku. Naše gymnázium nebolo výnimkou a rovnako ako ďalšie desiatky škôl sa zúčastnilo.

Triedy sa mohli dobrovoľne zapojiť a my sme v piatok (2.3.) prekonali prvú časť. Bolo to vcelku zábavné a rozhodne to bola netypická hodina matematiky.

Prvá časť bola zameraná na pulz a dýchanie, takže sme načreli hlboko do svojej pamäte a vyhrabali učivo zo siedmeho ročníka o dýchaní a tepe človeka. Prvou úlohou bolo skúsiť uhádnuť koľkokrát sa nadýchneme za hodinu, mesiac a rok. Čísla, ktoré sme tipovali, sa pohybovali v škále od stoviek tisícov až po miliardy.

Srdečne vás pozývame na frankofónne popoludnie. Viac nájdete v plagátiku.

02.03.2018 – pre niekoho to bol obyčajný pracovný piatok, avšak pre 5 študentov 3.F. Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci bol výnimočným. Patrik Kormendy, Vanessa Prengelová, Vanesa Várošová, Dominika Kaštanová, Magdaléna Klimeková a dobrovoľníčka z Francúzska z centra KERIC,  Laeticia Lecompte sa zúčastnili 3. ročníka festivalu „Je sais faire en français“ /Umím to francouzsky/ pod záštitou Sdružení Učitelu Francouzštiny v Českom Tešíne (našej partnerskej škole). V marci-mesiaci frankofónne, veľkolepá ukážka francúzskych piesní, básní či divadelných predstavení v podaní českých študentov z početných českých stredných škôl prebiehala na pôde Gymnázia Josefa Božka v Českom Tešíne.

Študentský ples 2018

Školský rok 2017/2018 je v histórii našej školy rokom významných medzníkov. Oslavujeme 25. výročie založenia 8- ročného štúdia, 15.výročie založenia bilingválnej sekcie, ale i 15- sty ročník študentského plesu.

Študentský ples patrí medzi obľúbené podujatia u žiakov. Je to akcia, ktorá je jedinečná svojho druhu, pretože spomedzi okolitých škôl, len naši žiaci majú túto príležitosť. Je to očarujúci okamih, kedy sa škola oblečie do sviatočného šatu, žiaci prídu do školy v netradičnom čase, tradičné oblečenie vymenia za plesové šaty či obleky. Aula školy sa zmení na parket usmiatych žiakov i učiteľov.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.