Škola bez nenávisti

Počas prvého októbrového víkendu sa trojica študentov z nášho gymnázia: Ján Čupka, Lea Franková a Melánia Pončková v sprievode pani výchovnej poradkyne Mgr. Beáty Chmurovej zúčastnila na vzdelávaní „Projekt je zmena“ v Terchovej.

Vzdelávanie je súčasťou programu „Škola bez nenávisti“, ktorý s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravuje a realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Zámerom programu je predísť šikanovaniu, kyberšikanovaniu, nenávistným prejavom a zlepšiť vzťahy žiakov na základných alebo stredných školách. V programe je zapojených 7 škôl zo Žilinského kraja a naše gymnázium je jednou z nich.

FinQ projekt

Finančné vzdelávanie tvorí dôležitú súčasť vyučovacieho procesu. Je to jedna zo základných potrieb, ktorú je nutné rozvíjať a prispievať tak k podpore finančnej kultúry u mladých ľudí.         

Vďaka tomu sa zrodil jedinečný projekt nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorý v sebe spája mnohé prvky, ktoré budú prospešné a prispejú k rozvoju mnohých kompetencií.

Prečo názov FinQ? Je to jednoduchá rovnica: IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život. Nadácia Slovenskej sporiteľne oslovila 4300 škôl, na výzvu zareagovalo 200 škôl a vybraných bolo 25 škôl. Špecifikom sú školy základné s veľkým počtom žiakov, málotriedne školy. Typická je i pestrosť odborných škôl, gymnázii s viacerými formami štúdia.

Medzi vybranými školami bolo aj Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, ktoré je jedinečné v tom, že spája osemročnú, štvorročnú formu štúdia, ale aj bilingválnu sekciu s anglickým vyučovacím jazykom.

Sereď

Mesiac jún je mesiacom finišovania, uzatvárania známok. Jednoducho čas, kedy je potrebné rozmýšľať o relaxe. Žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci mali tiež takéto plány, ale vsunuli do nich aj iné vzdelávacie méty.

Rozhodli sa cestovať po Slovensku a objavovať neznáme miesta a mestá. Dňa 20. júna žiaci kvarty A a kvinty A navštívili Sereď. Mesto, ktoré poznáme hlavne v súvislosti s výrobou sladkých dobrôt. Avšak toto mesto má i temnú stránku.

Florbalový turnaj 2019

V dňoch od 25. 09. 2019 až do 28. 09. 2019 sa konal 16. ročník najväčšieho medzinárodného mládežníckeho floorbalového turnaja na Slovensku. Okrem tímov zo Slovenska boli prítomní aj reprezentanti z Poľska, Čiech, Maďarska. Na turnaji mali zastúpenie aj žiaci z Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, konkrétne najväčšie zastúpenie, až 11 žiakov bolo z triedy kvinta A, ďalej žiaci z II.D a Oktávy A. Chlapci bojovali v skupine B 03.

Bojovnosť, disciplína, morálka, odvaha, šikovnosť, skromnosť to sú základné atribúty, ktorými náš tím vynikal. Celá škola s napätím sledovala ich postup na turnaji.

Gratulujeme Jakubovi Jarabicovi za 3. miesto v krajskom kole súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019. Ocenenie získal za fotografie s názvom "Slávik" a "Modráčik". Vernisáž výstavy sa uskutočnila 19. júna vo foyer Žilinského samosprávneho kraja, kde si ju môžete pozrieť do 19. júla.

Ing. Gabriel Horos

Autor: Jakub Jarabica Autor: Jakub Jarabica

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.