Ponožková výzva 2020

Sme svedkami toho, že dnešná doba je preplnená výzvami. Mnohé výzvy nás nechajú chladnými, iné nás nútia zamyslieť sa. O zamyslení je aj ponožková výzva, do ktorej sa zapojili žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Mnohí vieme, že 21. marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento dátum však nebol stanovený náhodou. Je symbolom zhluku troch chromozómov na 21. chromozómovom páre, ktoré spôsobujú toto ochorenie.

Nechceli sme, aby sa na túto výzvu zabudlo a to sa nám podarilo. Žiaci sa odfotili a poslali rôzne ponožkové fotografie. Viaceré fotky mali silné posolstvo. Tešiť sa môžu i učitelia, pretože zo skupinovej fotky triedy II. E je jasné, že sa učia poctivo a oduševnene. A pri množstve vedomostí, myslia aj na iných.

Utorok 11.2. 4:00 ráno. Dvaja žiaci z V. G triedy sa  vybrali na cestu do Bratislavy. Stali sa totiž účastníkmi medzinárodnej konferencie o bezpečnejšom internete, Digital citizenship - The Youth Perspective

V rámci tejto konferencie, ktorej sa taktiež zúčastnilo množstvo mladých ľudí a študentov z rôznych kútov sveta, si mali možnosť vypočuť prednášky od mnohých dôležitých ľudí. Od pracovníkov firmy Facebook alebo Eset po členov Európskeho parlamentu a novinárov, každá prednáška i diskusia boli veľmi obohacujúce. Atmosféra bola uvoľnená a veľmi príjemná aj počas diskusií, ktoré sa viedli pri 8 okrúhlych stoloch, pričom každý stôl riešil inú podtému.

Už minulý  rok sa vo všetkých triedach a  na chodbách našej školy objavili špeciálne nádoby. Sú určené pre separovanie odpadu. No efekt na našej škole  je v ostatnom čase minimálny!  Často v týchto košoch sa nachádza aj to, čo tam nemá byť. Naše upratovačky musia dodatočne pretriediť odpadkové koše po Vás, žiakoch.

Preto apelujeme  na všetkých žiakov , aby sa separovanie stalo  úplne prirodzené a každodenné. Aby triedenie bolo aktívnou súčasťou nášho života. No a ako ináč, ak nie cez Vás, mladých, sa dokáže zmeniť prístup celej spoločnosti k environmentálnym problémom, medzi ktoré zaradujeme aj znečisťovanie.

 Človek, ktorý si uvedomuje význam separovania pre prírodu, svoje názory prenáša aj  do praktického života. Stáva sa teda živým príkladom správneho postoja  k prírode.  Týmto svojím presvedčením, či už vedome alebo nevedome oslovuje všetkých ľudí okolo seba.

Ing. Anna Sekáčová
koordinátorka enviromentálnej výchovy

Krása slova

Svoj veľký talent a umelecké nadanie predviedli naši žiaci na obvodnom kole v umeleckom prednese poézie a prózy, ktoré sa konalo 10. februára v rámci 66. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v Dome kultúry v Čadci. Peter Mišún (Príma A)Veronika Maslíková (Tercia A) sa divákom predstavili prostredníctvom básnických diel Tomáša Janovica a Rudyarda Kiplinga. Vladko Hudák (Príma A) si naopak zvolil prózu a obecenstvo zaujal ukážkou z knihy Prázdniny so strýcom Rafaelom od Vincenta Šikulu.

Týždeň ľudských práv

Stalo sa to už našou tradíciou, v ktorej hrdo pokračujeme. Áno, presne tak, aj tento školský rok sa na našej škole konal „Týždeň ľudských práv“. Niektorí z Vás neveriacky krútia hlavou, čo to je za nový výmysel, veď takto sa len „ulievame“.

Pravda to však nie je. Práve naopak, vzdelávame sa; reagujeme na tabuizované témy minulosti, debatujeme o problémoch súčasnej doby a vymýšľame riešenia pre rôzne situácie. Učíme sa vzájomnému porozumeniu, otvorenej komunikácii, dokonca aj argumentovaniu. Spoločne dospievame k zdravým názorom.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.