We Care

Hi there!

So všetkým nadšením vám konečne predstavujeme náš nový projekt, na ktorom nám veľmi záleží a príde nám veľmi dôležitý. Veríme, že sa s rovnakým entuziazmom budete podieľať na programe, ktorý vám tento projekt prináša a dovolíme si tvrdiť, že vám zmení život v pozitívnom slova zmysle { reklamácie neprijímame xd  }

Cieľom tohto projektu je vytvoriť komunitu mladých uvedomelých ľudí, ktorí sa medzi sebou budú nepodmienečne rešpektovať, podporovať sa a pomáhať si. Taktiež sa porozprávame o mnohých témach a faktoroch, ktoré ovplyvňujú našu pohodu, ako sú duševné zdravie, ľudské práva, spoločnosť vo všeobecnosti, spôsob ako sociálne médiá ovplyvňujú naše duševné zdravie a mnoho ďalších tém …

Tvoriví študenti gymnázia zareagovali v decembri 2020 na výzvu poeticky sa vyjadriť, a tak vznikla zbierka Poetika online. Ponúkame ju pre všetkých, ktorí chcú byť poeticky online.

Mgr. Eva Kubalová

Zbierka "Poetika online" (PDF, 2.6 MB)

Tablo Oktáva A

Čože je to osem krásnych rokov?
Státisíce ťažkých krokov?
Brodiac sa krvou pokorených sokov?
Pramienky sinastého
atramentu objímali rámy
našich okov,
stekali do rán od sedenia
zmeravených bokov.
Naučili naše jemné ruky,
ako znášať dlhočizné muky.
Pod damoklovým mečom známok,
zabudli sme ako chutí spánok.

Srdce ukryté v krabičke

Vianoce sú krásnym časom v roku. Spájajú sa nám s láskou, obdarovaním, darčekmi... Snažíme sa urobiť radosť. Sme plní sily, energie, nápadov.

Medzi nami sú však naši seniori, ktorí prežívajú jeseň života a sila ich pomaly opúšťa. Možno je to čas na smútok, nostalgiu...

Avšak aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci si povedali, že to tento rok nenechajú len tak a urobia dobrý skutok.

Zapojili sa do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Žiaci naplnili krabice od topánok. Vybrali niečo milé, sladké, teplé, voňavé. Ako píšu aj organizátori: „možno to bude jediný darček, ktorý naše babičky a deduškovia dostanú.“

Tablo V. G

Traja žiaci z prvej gé sa stratili a nevedia, kam majú ísť. Príďte si po nich, prosím, do zástupcovne,” znel rozhlas v septembrové ráno. Bolo rozhodnuté. Od samého začiatku nášho štúdia na bilingválnej sekcií nám sudičky stanovili, že to s nami nepôjde len tak tradične a už vôbec nie nudne.

Naša trieda, ktorá sa spojila v roku 2015, bola od začiatku rôznorodá. Boli sme mladí žiaci z rôznych kútov Slovenska, so všakovakými záľubami a ešte odlišnejšími snami. Ako kolektív sme napriek všetkým rozdielom vedeli držať spolu. Uzavreli sme priateľstvá na celý život a spolu zvládli celú cestu štúdiom. A že to bola cesta!

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.