ČadMUN

Chlapci v oblekoch s kravatami a motýlikmi, dievčatá v šatách, klopkajúce na opätkoch – tak by sa dala opísať skupinka mladých ľudí, horúčkovito debatujúcich, pred dverami školskej knižnice Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Na prvý pohľad sa zdá, že sa každou minútou schyľuje k maturitnej skúške. Tá ale časť z nich čaká až nasledujúci mesiac. Dôvodom ich slávnostného výzoru je iná každoročne očakávaná udalosť – ČadMUN.

ČadMUN je skratkou pre Čadčianske modelové zasadnutie OSN (Organizácie Spojených národov – medzinárodná organizácia združujúca takmer všetky štáty sveta, ktoré sa zaviazali dodržiavať ciele vytýčené v Charte OSN, akými sú ochrana základných ľudských práv alebo medzinárodný mier – pozn. autorky). V poradí už 11. ročník, nesúci sa v duchu problémov s porušovaním ľudských práv a problémov genderovej (rodovej) nerovnosti, bol zahájený 28. apríla 2022 v už spomínanej miestnosti školskej knižnice hlavnej budovy gymnázia.

Deň Zeme

Ekológia je dôležitou súčasťou nielen učebných osnov, ale každodenného života. Žiaľ, realita je taká, že na túto skutočnosť zabúdame.

Je však deň v roku, kedy sa o ekológii, o životnom prostredí hovorí oveľa častejšie. Tým dňom je 22. apríl, ktorý je známy ako deň Zeme.

Aj my sme ho intenzívnejšie vnímali na našej škole – Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Žiaci si vyhrnuli rukávy, obliekli sa do pracovného odevu. Ich módnym doplnkom boli rukavice, vrecia, hrable, lopaty.

Záložka do knihy 1 & 2

Záložka do knihy 1

Názov projektu: 10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry - Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia)

Partnerská škola: Gymnázium Snina

Mottom tvorby našich záložiek bol citát Pavla Országha Hviezdoslava: ,,Čo dávam, dávam z úprimnosti duše.“ Čítať, hľadať, tvoriť, darovať ten najkrajší alebo najznámejší verš z tvorby autora bolo naším cieľom. Využívali sme zdroje školskej knižnice a internetovej stránky Zlatý fond. Žiaci boli motivovaní spoznávať život a rozsiahlu tvorbu nášho hviezdneho spisovateľa a zároveň sa invenčne prejavili pri tvorbe záložiek pre partnerskú školu. Takto netradične odhalili krásu slova, krásu slovenčiny a krásu úprimného obdarovania.

No Bag Day

Počas školského roka svieti v kalendári mnoho dátumov, ktoré žiaci milujú. Jedným z nich je aj 1. apríl. Tento deň je vždy veselo. Na prvom mieste je smiech, radosť, žarty...

Aj na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa naplno oslavovalo. Po dlhej covidovej dobe sme boli všetci v škole a to bol naozaj dôvod na radosť.

Žiacky parlament zadal na tento deň tému: „NO BAG DAY“. To znamená, že žiaci prišli do školy s netradičnými školskými taškami. Ich pomôcky na vyučovanie boli uložené v nákupnom vozíku, v prútenom košíku, v cestovnom kufri. Našli sme aj pomôcky v igelitke, v odpadkovom vreci, v klietke pre domáce zvieratká.

Pavol Országh Hviezdoslav

Žiaci nášho gymnázia si pripomenuli  v školskej knižnici 100. výročie úmrtia nášho velikána Pavla Országha Hviezdoslava. Čítanie básní, dramatizácia a interpretácia jeho diela, to bola hlavná náplň netradičného podujatia. Na hodinách UKL vytvorili hviezdne iniciály jeho mena žiaci I. E a pomohli aj štvrtáci zo IV. D.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.