Nestáva sa často, aby sa študenti prinútili vstať ráno okolo štvrtej. A už vôbec sa to nestáva študentom I.C a III.C Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana. Dňa 25.06. 2015 sme však mali obrovskú chuť a inšpiráciu vstať z našich postelí už takto skoro. Čakal nás totiž nezabudnuteľný koncoročný výlet do maďarskej metropoly, nádherného mesta pri brehoch mohutného modrého Dunaja... Tušíte správne, navštívili sme Budapešť.

Dňa 20. 10. sa trieda I. E a Kvinta A zúčastnili literárnej exkurzie na tému Po stopách J. M. Hurbana. Navštívili pamätnú izbu v Hlbokom, kde pôsobil. Hlboké bolo miestom aj kodifikácie spisovného jazyka v roku 1843. Kodifikácie sa zúčastnili Hurban, Štúr, Hodža. Žiaci mali možnosť vypočuť si odborný výklad a tak sa oboznámiť aj so súkromným životom J. M. Hurbana. Možno len skonštatovať nesmiernu obetavosť a vlastenectvo tejto osobnosti.

Slová nikdy viac sme použili veľakrát, či už v hneve, afekte, v rozčarovaní...Tieto slová prichádzali na um aj žiakom Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, ktorí 15. 11. 2016 navštívili bývalý koncentračný tábor Auschwitz- Osvienčim.

Súčasťou prehliadky bola návšteva materského tábora Auschwitz, po poľsky Osvienčim. Prešli sme bránou s ironickým názvom „Arbeit macht frei“, vraj práca oslobodzuje... Určite nie v Auschitz. Žiaci prechádzali pomedzi jednotlivé „baráky“ a so zatajeným dychom počúvali výklad sprievodkyne. Neuveriteľné, čoho sa človek dokáže dopustiť a aké rafinované spôsoby si zvolili nacisti.

Žakovce, malebná dedinka na východe Slovenska, obklopená krásnymi tatranskými končiarmi. Na tomto mieste sa stretli mnohí ľudia, ktorí stratili zmysel život a ocitli sa na okraji spoločnosti. Aj keď si povedali, že už nič nebude také ako bolo a nedá sa im pomôcť... Napriek beznádeji, je tu nádej, ktorú poskytuje rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa. Vďaka pomoci sa mu podarilo v roku 1990 založil Inštitút Krista Veľkňaza, ktorý poskytuje pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú.

Naša exkurzia sa niesla vo vianočnom duchu. I keď témou exkurzie neboli len Vianoce. Metropolu Stredného Slovenska sme navštívili v rámci nášho záujmu o dejepis. Hľadali sme stopy SNP v Banskej Bystrici. Jednou z dominánt mesta je Pamätník SNP, v ktorom sme našli čo sme hľadali. V rámci nášho bádania nás čakala zaujímavá prednáška o 2. svetovej vojne pod vedením pána sprievodcu v Múzeu SNP.

Jozef Miloslav Hurban sa narodil 19. marca 1817 a v tomto školskom roku budeme oslavovať 200. výročie jeho narodenia. Exkurzie zo slovenského jazyka a literatúry sú preto tematický zamerané na poznávanie jeho života a tvorby. 21. októbra 2016 takéto poznávanie absolvovala I. C a Sexta A.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.