V dňoch 5.-7.mája 2017 sme sa my, študentky a študenti Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci, zúčastnili geograficko-biologickej exkurzie v Prahe. Cesta vlakom prešla veľmi rýchlo a my sme sa už tešili na pestrý program, ktorý pre nás pripravili naši profesori, PaedDr. Anna Zeljenková a Mgr. Lukáš Jurga.

Počas prvého dňa sme navštívili Katedru antropológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej, kde si pre nás vyštudovaní antropológovia pripravili neobyčajnú, ale o to zaujímavejšiu možnosť využitia našich poznatkov z biológie v praxi. Workshop pod názvom „Sběratelé kostí“ nám priniesol obohatenie našich vedomostí v oblasti anatómie ľudského tela. Na skutočných kostiach sme tiež mohli pozorovať rôzne zranenia a choroby, ktoré sú na nich viditeľné.

... je napínavým príbehom o ženskej duši, emancipácii a sile vzdorovať neprajnému osudu. Žiaci III. G a Kvinty A tak spojili literatúru s krásou slova. Všetci skonštatovali pekný umelecký zážitok. Čo neponúka fotografia ? Sára Prická, žiačka III.G skonštatovala, práve pred rokom( 9.01.2016)sme sa takto fotili. Dramatické umenie je medzi našimi žiakmi veľmi obľúbené.

Mgr. Alena Sabolová

Návšteva predstavenia Jana Eyrová

„Povedz mi niečo a ja to zabudnem,
ukáž mi niečo a ja si to zapamätám,
dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať,
dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.“

Ján Amos Komenský

V duchu tohto hesla vzdeláva aj Gymnázium J.M.Hurbana v Čadci rôznymi mimo vyučovacími aktivitami. Jednou z nich je každoročne organizovaný jazykovo-vzdelávací pobyt študentov v Anglicku pod záštitou p. zástupkyne bilingválnej sekcie Mgr. Renáty Marcovej.

V mysliach mnohých je východné Slovensko nezaujímavé, nudné a preferujú sa výlety, exkurzie na západné Slovensko. Tento názor zdieľalo veľa našich spolužiakov. Keď sme dostali ponuku ísť na exkurziu na východné Slovensko, konkrétne do Litmanovej a Starej Ľubovne, tiež sme zvažovali. Ale po predložení programu exkurzie sme si povedali, že to nevyzerá zle. A v konečnom dôsledku, keby to nevyšlo upevníme si kolektív tried II. D a I. E.

Dňa 28. októbra 2015 sa študenti tried I. C a I. D pod vedením pánov profesorov Švancára a Jurgu zúčastnili exkurzie v Bratislave. Hlavným bodom programu bola exkurzia spojená s prednáškou v Slovenskom hydrometeorologickom ústave.

V deň exkurzie sme sa všetci stretli v skorých ranných hodinách na určenom mieste, kde sme netrpezlivo čakali na učiteľov, meškajúcich spolužiakov a autobus. Ten prišiel krátko pred šiestou hodinou a keďže bolo chladné počasie, všetci sme sa potešili a rýchlo doň nastúpili. Cesta bola pohodlná a príjemná. Približne po troch hodinách jazdy sme dorazili do hlavného mesta – Bratislavy. Privítala nás zamračenou oblohou, hmlou a chladným počasím, do ktorého sa nikomu nechcelo.

Naladení dobrou náladou a vianočným duchom sa dňa 16.12.2015 žiaci triedy Sexta A zúčastnili s pánom profesorom Miroslavom Truchlikom exkurzie do metropoly Východného Slovenka - mesta Košíc. Hlavným cieľom exkurzie bola prehliadka mesta a jeho historických dominánt, ale aj zažiť atmosféru Vianoc v Košiciach.

Nestáva sa často, aby sa študenti prinútili vstať ráno okolo štvrtej. A už vôbec sa to nestáva študentom I.C a III.C Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana. Dňa 25.06. 2015 sme však mali obrovskú chuť a inšpiráciu vstať z našich postelí už takto skoro. Čakal nás totiž nezabudnuteľný koncoročný výlet do maďarskej metropoly, nádherného mesta pri brehoch mohutného modrého Dunaja... Tušíte správne, navštívili sme Budapešť.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.