„Bojíte sa medveďa?“ prihovorila sa žiakom Tercie A Ing. Gabriela Kalašová, pracovníčka pre environmentálnu výchovu. Touto otázkou otvorila prednášku na tému: „Medveď hnedý“. Tá sa uskutočnila 26.10.2017 a to v  Krajskej knižnici v Žiline.

Odpoveď na otázku nedala na seba dlho čakať a viacerí žiaci vykríkli hrdinsky, že oni sa neboja. Samozrejme vieme, že realita by mohla byť iná.

Hlavným cieľom prednášky je propagovanie ochrany Národného parku Malá Fatra, ktorý je žiakom geograficky najbližšie. História siaha do roku 1967, kedy vznikla vo Varíne chránená krajinná oblasť ( CHKO) a od roku 1988 národný park. Téma o medveďovi je top témou ochrany. Je to často aj motív na rôzne senzácie pre novinárov, filmárov... Žiaľ, všade nachádzame množstvo mýtov, ktoré sa táto prednáška snažila vyvrátiť.

Exkurzia v Kii

Dňa 19.9.2017 sa naše triedy IV.C a IV.E s RNDr. Annou Kozovou zúčastnili exkurzie v KIA MOTORS SLOVAKIA pri Žiline. Exkurzia sa začala krátkou prezentáciou, kde sme spoznali základné princípy firmy z ekonomického aj z výrobného hľadiska. Zo všetkých faktov nás zaujalo najviac to, že z troch aktuálne vyrábaných modelov áut v spoločnosti Kia Motors pri Žiline sa do zahraničia vyváža až 95%.

V dňoch 5.-7.mája 2017 sme sa my, študentky a študenti Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci, zúčastnili geograficko-biologickej exkurzie v Prahe. Cesta vlakom prešla veľmi rýchlo a my sme sa už tešili na pestrý program, ktorý pre nás pripravili naši profesori, PaedDr. Anna Zeljenková a Mgr. Lukáš Jurga.

Počas prvého dňa sme navštívili Katedru antropológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej, kde si pre nás vyštudovaní antropológovia pripravili neobyčajnú, ale o to zaujímavejšiu možnosť využitia našich poznatkov z biológie v praxi. Workshop pod názvom „Sběratelé kostí“ nám priniesol obohatenie našich vedomostí v oblasti anatómie ľudského tela. Na skutočných kostiach sme tiež mohli pozorovať rôzne zranenia a choroby, ktoré sú na nich viditeľné.

Je utorok, takmer 12 hodín. 43 ľudí nedočkavo stojí pred školou, s ktorou sa s láskou rozlúčili a momentálne len prestupujú z nohy na nohu, čakajúc vysnívaných osem kolies.

Autobus prichádza, nastáva anarchia, kým si neuvedomíme, že na miestach napokon nezáleží - veď všetci vlastne sedíme pri sebe. Kolesá zavŕzgajú, a tak postupne opúšťame Čadcu, Žilinu, Slovensko…Naše pokusy zaspať sú sprevádzané už len zvukmi klimatizácie.

Je streda, žiaci druhého ročníka sa pomaly zobúdzajú a celé dobrodružstvo sa začína v Nice. Pod váhou dychberúceho výhľadu nám chvíľu trvá spamätať sa z primárneho šoku, no pod vedením našej úžasnej pani zástupkyne Marcovej pokračujeme v rôznorodom programe, ktorý v ďalšom bode zahŕňa menšiu ochutnávku umenia surrealizmu od Marca Chagalla.

... je napínavým príbehom o ženskej duši, emancipácii a sile vzdorovať neprajnému osudu. Žiaci III. G a Kvinty A tak spojili literatúru s krásou slova. Všetci skonštatovali pekný umelecký zážitok. Čo neponúka fotografia ? Sára Prická, žiačka III.G skonštatovala, práve pred rokom( 9.01.2016)sme sa takto fotili. Dramatické umenie je medzi našimi žiakmi veľmi obľúbené.

Mgr. Alena Sabolová

Návšteva predstavenia Jana Eyrová

Dňa 2.6.2017 sme sa my, odvážni študenti z III.D, zúčastnili poznávacieho výletu vo Vysokých Tatrách. Keďže sme boli veľmi nedočkaví a chceli sme čím skôr vidieť krásy nášho Slovenska, rozhodli sme sa, že pôjdeme vlakom ráno o 2:25. Cesta bola príjemná a prešla rýchlo, a my sme sa už tešili na program, ktorý si pre nás pripravili naši profesori: PaedDr.Anna Zeljenková a Mgr. Lukáš Jurga.

Po vystúpení z vlaku sme neboli vôbec unavení, práve naopak-boli sme veselí a plní energie, preto sme nechceli strácať čas, a tak sme na stanici Štrba prestúpili na zubačku. Tá nás odviezla na Štrbské pleso. Odtiaľ naše kroky smerovali k Popradskému plesu, ktoré bolo našou prvou zastávkou.

V mysliach mnohých je východné Slovensko nezaujímavé, nudné a preferujú sa výlety, exkurzie na západné Slovensko. Tento názor zdieľalo veľa našich spolužiakov. Keď sme dostali ponuku ísť na exkurziu na východné Slovensko, konkrétne do Litmanovej a Starej Ľubovne, tiež sme zvažovali. Ale po predložení programu exkurzie sme si povedali, že to nevyzerá zle. A v konečnom dôsledku, keby to nevyšlo upevníme si kolektív tried II. D a I. E.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.