Naladení dobrou náladou a vianočným duchom sa dňa 16.12.2015 žiaci triedy Sexta A zúčastnili s pánom profesorom Miroslavom Truchlikom exkurzie do metropoly Východného Slovenka - mesta Košíc. Hlavným cieľom exkurzie bola prehliadka mesta a jeho historických dominánt, ale aj zažiť atmosféru Vianoc v Košiciach.

„Povedz mi niečo a ja to zabudnem,
ukáž mi niečo a ja si to zapamätám,
dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať,
dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.“

Ján Amos Komenský

V duchu tohto hesla vzdeláva aj Gymnázium J.M.Hurbana v Čadci rôznymi mimo vyučovacími aktivitami. Jednou z nich je každoročne organizovaný jazykovo-vzdelávací pobyt študentov v Anglicku pod záštitou p. zástupkyne bilingválnej sekcie Mgr. Renáty Marcovej.

Dňa 20. 10. sa trieda I. E a Kvinta A zúčastnili literárnej exkurzie na tému Po stopách J. M. Hurbana. Navštívili pamätnú izbu v Hlbokom, kde pôsobil. Hlboké bolo miestom aj kodifikácie spisovného jazyka v roku 1843. Kodifikácie sa zúčastnili Hurban, Štúr, Hodža. Žiaci mali možnosť vypočuť si odborný výklad a tak sa oboznámiť aj so súkromným životom J. M. Hurbana. Možno len skonštatovať nesmiernu obetavosť a vlastenectvo tejto osobnosti.

Dňa 28. októbra 2015 sa študenti tried I. C a I. D pod vedením pánov profesorov Švancára a Jurgu zúčastnili exkurzie v Bratislave. Hlavným bodom programu bola exkurzia spojená s prednáškou v Slovenskom hydrometeorologickom ústave.

V deň exkurzie sme sa všetci stretli v skorých ranných hodinách na určenom mieste, kde sme netrpezlivo čakali na učiteľov, meškajúcich spolužiakov a autobus. Ten prišiel krátko pred šiestou hodinou a keďže bolo chladné počasie, všetci sme sa potešili a rýchlo doň nastúpili. Cesta bola pohodlná a príjemná. Približne po troch hodinách jazdy sme dorazili do hlavného mesta – Bratislavy. Privítala nás zamračenou oblohou, hmlou a chladným počasím, do ktorého sa nikomu nechcelo.

Žakovce, malebná dedinka na východe Slovenska, obklopená krásnymi tatranskými končiarmi. Na tomto mieste sa stretli mnohí ľudia, ktorí stratili zmysel život a ocitli sa na okraji spoločnosti. Aj keď si povedali, že už nič nebude také ako bolo a nedá sa im pomôcť... Napriek beznádeji, je tu nádej, ktorú poskytuje rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa. Vďaka pomoci sa mu podarilo v roku 1990 založil Inštitút Krista Veľkňaza, ktorý poskytuje pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú.

Nestáva sa často, aby sa študenti prinútili vstať ráno okolo štvrtej. A už vôbec sa to nestáva študentom I.C a III.C Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana. Dňa 25.06. 2015 sme však mali obrovskú chuť a inšpiráciu vstať z našich postelí už takto skoro. Čakal nás totiž nezabudnuteľný koncoročný výlet do maďarskej metropoly, nádherného mesta pri brehoch mohutného modrého Dunaja... Tušíte správne, navštívili sme Budapešť.

Jozef Miloslav Hurban sa narodil 19. marca 1817 a v tomto školskom roku budeme oslavovať 200. výročie jeho narodenia. Exkurzie zo slovenského jazyka a literatúry sú preto tematický zamerané na poznávanie jeho života a tvorby. 21. októbra 2016 takéto poznávanie absolvovala I. C a Sexta A.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.