Veselé paničky windsorské

Študenti gymnázia sa ešte 23. septembra tešili na komédiu Veselé paničky windsorské,  ktorá patrí do dramatickej tvorby anglického autora Wiliama Shakespeara.  Exkurzia do Bratislavy bola určená pre žiakov druhého ročníka a Sextu A.

Príbeh o zhýralom rytierovi Falstaffovi, snažiacom sa zviesť dve vydaté ženy naraz, vyznel naozaj humorne. „Veselé paničky“, ktoré si zahrali Diana MórováGabriela Dzuríková, boli vykreslené ako múdre a prefíkané ženy so svojím vlastným plánom ako sa chlipnému rytierovi pomstiť. Podľa potlesku bolo jasné, že najväčší úspech získal Tomáš Maštalír v úlohe doktora Cajusa. S francúzskym prízvukom, výrazným líčením a v excentrickom kostýme bol takmer na nerozpoznanie.

Záložky do knihy

Uvedomujeme si, že záložka do knihy je fascinujúci tvorivý prostriedok, a preto sme sa aj v tomto školskom roku zapojili do 11. ročníka celoslovenského projektupre stredné školyZáložka do knihy spája slovenské školy s témouNajlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... Hlavnou koordintorkou bola Mgr. Eva Kubalová a na hodinách UKL študenti najmä prvého ročníka tvorivo pracovali na záložkách pre študentov Strednej pedagogickej školy v Prešove. Podujatie spestrila zaujímavá beseda s bývalým absolventom, umeleckým grafikom Dominikom Pištekom, ktorý nám daroval plagát snového mesta.

Novembrový čas

November má špeciálne miesto v kalendári. Je to mesiac rozmýšľania, uvažovania, spomínania na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Zvláštnu atmosféru cítiť vo vzduchu. Na to nás upozorňuje aj príroda, ktorá mení svoje zelené farby na žlté, hnedé, červené. Zo zelenej nádhery ostáva už len torzo listov, či holé konáre a to nás vedie aj k zamysleniu nad našou existenciou.

V iných častiach sveta oslavujú tieto dni inak. Známy je tak sviatok Halloween. Keďže žijeme v kozmopolitnej spoločnosti, tieto tradície sa dostávajú aj na Slovensko. Vytvárajú sa však viaceré tábory.

Dňa 26.10. 2022 žiaci maturitných ročníkov  OK.A a IV. D navštívili SND  v Bratislave. Konala sa premiéra uvedeného titulu od Arthura Millera - Salemské bosorky. Zážitok umocnili aj osobným kontaktom s hercami činohry SND pánom Kovárom a Rybianskym. Tí v osobnom rozhovore ocenili kultúru našich žiakov, pretože žiaci mali možnosť sledovať príbeh z prvých radov, čo ešte viac umocnilo zážitok z predstavenia. Profesionálne stvárnenie nadčasovej  témy, herecké výkony pani Turzonovovej, Kocúrikovej a Ondríka v hlavnej úlohe Proctora, vyvolali zážitok, na ktorý žiaci ako sami konštatovali, nezabudnú.

Alena Sabolová

Oktáva A a herec František Kovár Oktáva A a herec Jozef Rybiansky Oktáva A a IV D. pred budovou SND 26.10.2022 Oktáva A v priestoroch SND

Kyberšikana

Dňa 17.10.2022 sa na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci uskutočnila preventívna prednáška venujúca sa problematike šikany a kyberšikany. Lektormi boli zástupcovia Slovenského národného strediska pre ľudské práva: Mgr. Michal Horváth a Mgr. Tomáš Földes. Veľkú zásluhu na realizácii mala aj PhDr. Anna Bednárová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne oddelenie podpory ochrany detí pred násilím v Čadci.

Aktivity sa zúčastnili žiaci prímy, sekundy a tercie. V úvodnej časti sa venovali problematike kyberšikany, ktorá bola definovaná ako ubližovanie a zosmiešňovanie iných za pomoci nových informačných a komunikačných prostriedkov.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.