Zelená EU

Mesiac november bol pre našu školu celkom netypický. Celé gymnázium bolo zaplavené otázkami a riešeniami o klíme, tak ako je naša planéta s odpadkami. Skupina štrnástich bilingvalistov si to zobrala do vlastných rúk pod vedením Mgr. Zuzany Gavlasovej, a to tak, že sa zapojili do projektu s názvom Euroscola. Je to medzinárodná iniciatíva, ktorá ma za úlohu priblížiť mladým ľudom oblasti z Európskej Únie.

Vieme, že my, ľudstvo, máme stále rastúci klimatický dlh voči našej planéte, ale robíme niečo, aby sme tomu zabránili? Každý určite poznáme odpoveď, a tak preto sme sa rozhodli si vybrať tému ‘zelená EÚ’ a boj EÚ so súčasnou klimatickou krízou, aby sme túto problematiku mohli šíriť medzi mladých ľudí, ale aj tých starších.

Maturanti išli za kultúrou do Martina

Maturanti z IV. C a IV. E sa tešili na exkuziu zo slovenského jazyka a literatúry do Martina 23. novembra 2022, ale obavu mali z dopravnej situácie a možno aj z nepriaznivej predpovede počasia. Deň pred exkurziou sme sa dozvedeli, že inscenácia Tri sestry bude nahradená komédiou Sen noci svätojánskej.

Bol to zaujímavý deň, pretože Martin ponúka naozaj veľa kultúrnych možností a prialo nám aj počasie a dopravná situácia na našich cestách. Najskôr sme sa usadili v Slovenskom komornom divadle, aby sme  si v štúdiu pozreli komédiu, v ktorej sa objavil prvok divadla v divadle. Hlavné postavy boli nielen z reálneho sveta, ale aj magické bytosti. Určite si všetci zapamätali komickú postavu Puka (Tomáš Grega) s akrobatickými výstupmi a rozosmiali ich postavy:  Kubo Klbo (Matej Babej) a postava drotára alebo fiktívna Stena. Ale nesklamali aj ďalší profesionálni herci. Študenti si rozšírili poznatky o tvorbe W. Shakespeara, ktoré môžu využiť na maturite.

Fotka ĽK AMAVET 2022

V dňoch 7. – 8.11.2022 som sa po postupe z krajského kola zúčastnila celoštátneho finále Festivalu vedy a techniky AMAVET. Celý festival sa konal v priestoroch zážitkového centra AURÉLIUM v Bratislave. Na finále som prezentovala projekt VÝROBA CHYTRÝCH NANOZARIADENÍ PRE PERSONALIZOVANÚ LIEČBU ZÁVAŽNÝCH OCHORENÍ, ktorý som realizovala počas letnej školy CEITEC Student Talent technologického výskumného centra v Brne. V CETITECu som mala možnosť pracovať pod vedením PhD. študentky Michaely Vojníkovej priamo v laboratóriach Ústavu chémie a biochémie Mendelovej univerzity.

Pavol Markech - Cena akademika Emila Špaldona

Kto to bol akademik Emil Špaldon?

Akademik Emil Špaldon patril k najvýznamnejším osobnostiam vedy a uplatňovania jej výsledkov v praxi. Narodil sa v Čadci 12. mája 1918. Dlhé roky pôsobil ako vedúci katedry rastlinnej výroby a tiež ako rektor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. S jeho menom sú spojené úspechy poľnohospodárstva v druhej polovici minulého storočia, keď sme dosahovali sebestačnosť vo výrobe  základných potravín. Jeho zásluhy boli ocenené udelením najvyšších štátnych vyznamenaní v minulosti i súčasnosti. V roku 2008 mu bol udelený Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Akademik Špaldon sa vždy hlásil k svojmu rodisku – Čadci. Viac rokov pôsobil ako predseda Spolku kysuckých rodákov v Bratislave, ktorý bol predchodcom dnešnej Kysuckej kultúrnej nadácie. Často navštevoval Kysuce a radil poľnohospodárom ako zvyšovať produkciu potravín aj v našich podmienkach. Jeho život a dielo sú nasledovania hodným príkladom pre nastupujúce mladé generácie Kysučanov.

Imatrikulácie prvákov 2022

17. november sa stal medzinárodným dňom študentstva, ako spomienka na historické udalosti, ktoré sa udiali v roku 1939. Študenti protestovali a nesúhlasili s politickým režimom, s protektorátom Čiech a Moravy. Rovnako sa tento dátum spája aj s Nežnou revolúciou. Tento rok to bolo jej 33. výročie.

Aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci si pripomenuli tieto významné udalosti. Okrem iného v tento deň prebiehali viaceré sprievodné podujatia. Na začiatku vyučovania sa žiaci prímy až kvarty zúčastnili akcie s názvom: Bubnovačka. Vyšli na školský dvor a bubnovali, čím sa zapojili do celoslovenskej akcie, ktorá bola zameraná na zdôraznenie toho, že hlas deti je veľmi dôležitý. Poukázali sme tak aj na mnohé problémy, ktoré deti trápia.

Pre nových prvákov boli v tento deň pripravené imatrikulácie. Pripravili sme si pre nich krásne gymnaziálne tričká, ktoré budú spomienkou na tento deň.  

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.