Šachový turnaj 2018

V stredu 24. októbra 2018 sa v aule nášho gymnázia odohral šachový turnaj venovaný 70. výročiu založenia Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci, ktorý bol zároveň školskými majstrovstvami žiakov/žiačok a študentov/študentiek základných a stredných škôl  okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. V 7-kolovom turnaji s tempom 10 minút pre každého hráča sa predstavilo 92 hráčov z 20-tich základných a stredných škôl.

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie

Podujatie bolo zorganizované k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2018 na tému „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“.

Vznik ČSR malo výrazný politický, hospodársky, kultúrny, umelecký význam, samozrejme aj v oblasti školstva a rozvoja vzdelanosti. Vytvorili sa podmienky na kvalitnejší a priaznivejší kultúrny rozvoj a poznávanie národných tradícií. Uvedomovali sme si náročnosť témy, a preto sme sa ju snažili žiakom sprostredkovať netradičnou, hravou formou, ale dôraz sme kládli na samostatné a vzájomné  vzdelávanie žiakov.

Meet and Code 2018

Iniciatíva Meet and Code chce deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov predstaviť nové technológie, kódovanie či robotiku. Podujatia, ktoré podporuje majú sya cieľ ukázali, že informatika a kódovanie môžu byť plné zábavy.

Iniciatíva Meet and Code finančne podporuje rôznorodé podujatia realizované v oblasti vedy a techniky počas Európskeho týždňa programovania, grantom vo výške 400 € na jedno podujatie.

Predposledný septembrový týždeň sa už tradične niesol v duchu myšlienky motivovať ľudí, aby prispeli k lepšiemu ovzdušiu v meste a zvolili si alternatívne formy dopravy.  Aj Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci pod vedením riaditeľky školy Mgr. Ingrid Mikovčákovej sa každoročne zapája do kampane počas  Európskeho týždňa mobility s cieľom zvyšovať záujem žiakov o ochranu životného prostredia, ale aj svojho zdravia. Jednou významnou alternatívou prepravy je určite cyklistika. A tak aj tento rok vysadli študenti i učitelia na bicykle, aby spoločne zdolali trasu Čadca – Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica a späť.

Duke of Edinburgh's Award

S hrdosťou oznamujeme, že 8 našich žiakov získalo Bronzovú cenu vojvodu z Edinburgu.  Slávnostný ceremoniál sa konal dňa 9. októbra 2018 v historických priestoroch Starej tržnice v Bratislave,  za účastí veľvyslanca Veľkej Británie Andrew Gartha.  Našim oceneným cenu odovzdával Šimon Šicko, výkonný riaditeľ spoločnosti Pixel Federation.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu je rozvojový program pre mladých vo veku od 14 do 24 rokov, ktorý im dáva šancu rozvíjať svoje schopnosti a nadanie. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele v oblasti šport, talent a dobrovoľníctvo, ktoré sú výzvou pre ich osobný rozvoj. Poslednou súčasťou programu je dobrodružná expedícia, ktorá na druhej strane podnecuje účastníkov ku kooperácii a schopnosti pristúpiť ku kompromisom.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.