Ideaton 2023

Ideaton – maratón myšlienok sa prvýkrát konal aj v Žilinskom kraji. Podujatie sa uskutočnilo 24.3.2023 v sobášnom paláci v Bytči. Atmosféra prostredia podporila náladu celého dňa. Akciu slávnostne otvorila svojim príhovorom predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová. Na Ideatone sa zúčastnilo 15 tímov zo Žilinského kraja. Našu školu reprezentovali študenti z II. E triedy v zložení: Július Franek, Zuzana Machovčáková, Bibiana Pochybová, Aneta Prandová a Aneta Rybianska .

Vo februári naša škola už tradične organizovala krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Výsledky sú k dispozícii cez Edupage a pozrieť si ich môžete aj tu (Google Drive).

Žiaci našej školy získali dve druhé miesta:

  • Adam Baliga v kategórii 2C1 (bilingválne štúdium),
  • Markéta Ondrušková v kategórii 2A (prvý a druhý ročník SŠ).

Lia Potanková obsadila 7. miesto v kategórii 1B (8.-9. ročník ZŠ/tercia-kvarta). Srdečne im blahoželáme!

Organizačný tím KK OAJ

 

 

 

Novoročný koncert 2023

NOVOROČNÝ KONCERT 2023 venovaný významným výročiam školy

Novoročný koncert gymnázia je tradícia, ktorá nám dovoľuje vytvoriť priestor na slávnostné stretnutie, zastaviť čas a v priateľskej, žičlivej, výnimočnej atmosfére novoročného obdobia odprezentovať neutíchajúci entuziazmus, talent, životaschopnosť, zanietenosť a hrdosť, s ktorou sa hlásime k slávnemu odkazu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Novoročný koncert sa uskutočnil 19. januára 2023.

Výnimočnosť nového roka 2023 umocňuje príležitosť na oslavu. Je to rok, počas ktorého si budeme pripomínať a tvorivou prácou oslavovať 75. výročie založenia Gymnázia v Čadci, ako aj 30. výročie otvorenia osemročného gymnaziálneho štúdia, 20. výročie vzniku slovensko – anglickej bilingválnej sekcie školy a  40 rokov odkedy sa vyučuje v hlavnej budove školy. Práve zmena sídla školy z pôvodnej historickej budovy v strede mesta do modernej terasovitej stavby, hrdo týčiacej a rýchlo sa rozpínajúcej nad mestom, neskôr vytvorila priestor na rozširovanie študijných možností.

Šaliansky Maťko

Dňa 1.2.2023 sa v Kysuckej knižnici v Čadci konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenských ľudových povestí – Šaliansky Maťko. Vo veľkej konkurencii kysuckých základných škôl obsadil náš žiak, Michaelko Duraj (Príma A), krásne tretie miesto s ľudovou povesťou o Beckovom hrade. Srdečne blahoželáme!

Mgr. Miroslava Mravcová

Vianočné aktivity

Vianoce patria k najkrajším obdobiam v roku. Konečne po dlhej covidovej dobe sme mohli tento krásny čas tráviť v škole a spolu.

Počas mesiaca december sme sa zapojili do viacerých aktivít, ktorými sme ukázali, že myslíme aj na druhých. Dôkazom bola akcia „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok“. Žiaci, rodičia i učitelia ukázali, že majú veľké srdce a pripravili krabičky plné prekvapení, ktoré boli adresované najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva, našim babičkám a deduškom v domovoch dôchodcov.

V rozdávaní vynikal aj svätý Mikuláš. Na našej škole jeho úlohu prevzali žiaci III. D a IV. F na čele s triednymi profesorkami Mgr. Michaelou Tarčákovou a Mgr. Katarínou Hudákovou. Žiaci sa preobliekli za anjelov i čertov a svojou skvelou náladou nakazili celú školu.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.