V poradí prvé sa uskutočnia prijímacie skúšky na päťročné bilingválne štúdium v nasledujúcom termíne:

  • 24. apríla 2019  - talentové psychologické testy, vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

V máji bude 1. a 2. termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium - tieto termíny sú spoločné pre celé Slovensko:

  • 1. termín - 13. máj 2019 (pondelok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky
  • 2. deň - 16. máj 2019 (štvrtok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

Prijímacie skúšky na osemročné štúdium budú

  • 1. termín - 13. máj 2019 (pondelok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky
  • 2. termín - 16. máj 2019 (štvrtok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

 Viac nájdete na https://www.gymcadca.eu/pre-uchadzacov.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.