Vyučovanie

UdalosťDátum
Oficiálny začiatok školského roka 1. september 2017
Slávnostné otvorenie školského roka 4. september 2017
Deň otvorených dverí - slovensko-anglická bilingválna sekcia (9:00 - 11:00) 24. november 2017

Koniec vyučovania v 1. polroku

31. január 2018
Začiatok vyučovania v 2. polroku 1. február 2018
Zverejnenie kritérií prijímacích skúšok pre päťročné bilingválne štúdium do 1. februára
Deň otvorených dverí - štvorročné štúdium (9:00) 6. február 2018
Deň otvorených dverí - osemročné štúdium (15:00) 6. február 2018
Zverejnenie kritérií prijímacích skúšok pre štvorročné a osemročné štúdium do 31. marca 2018
Prijímacie skúšky pre bilingválnu sekciu - talentové testy 10. apríl 2018 ZMENA! od 7:30 8:00 do 12:30
Termín bude upresnený po schválení Okresným úradom v Žiline
Prijímacie skúšky pre bilingválnu sekciu - vedomostné testy (SJL a MAT)
Prijímacie skúšky pre štvorročné a osemročné štúdium - 1. termín 14. máj 2018 (pondelok)
Prijímacie skúšky pre štvorročné a osemročné štúdium - 2. termín 17. máj 2018 (štvrtok)
Koniec vyučovania v 2. polroku 30. jún 2018

Prázdniny

  Posledný deň
vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné 27. 10. 2017 (piatok) 30. 10. 2017 – 31. 10. 2017 02. 11. 2016 (štvrtok)
vianočné 22. 12. 2017 (piatok) 23. 12. 2017 – 05. 01. 2018 08. 01. 2018 (pondelok)
polročné 01. 02. 2018 (štvrtok) 02. 02. 2018 (piatok) 05. 02. 2018 (pondelok)
jarné 16. 02. 2018 (piatok) 19. 02. 2018 – 23. 02. 2018 26. 02. 2018 (pondelok)
veľkonočné 28. 03. 2018 (streda) 29. 03. 2018 – 03. 04. 2018 04. 04. 2018 (streda)
letné 29. 06. 2018 (piatok) 02. 07. 2018 – 31. 08. 2018 03. 09. 2018 (pondelok)

Akcie

UdalosťDátum
CykloTour 2017 07.09.2017
Európsky deň jazykov 26.09.2017
„Fahrenheit 451“ – anglické divadelné predstavenie 03.10.2017
Študentský veľtrh AKADÉMIA & VAPAC 10.10.2017
Mládež v centre pozornosti - prevencia nenávistných a extrémistických prejavov 10.10.2017
Účelové cvičenia 13.10.2017
Exkurzia: Nitra 17.10.2017
Medzinárodný deň školských knižníc –
„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ – Deň
Milana Rastislava Štefánika
23.10.2017
tde Heroes“ - divadelné predstavenie 02.11.2017
„Skryté čísla“ - filmové predstavenie 03.11.2017
Shakespeare: „Richard III“, Bratislava SND 14.11.2017
exkuzia do Ostravy - Finančná gramotnosť 15.11.2017
Exkurzia Osvienčim 15.11.2017
Deň študentov a imatrikulácie 16.11.2017
Basketbalový turnaj žiakov našej školy 16.11.2017
„Abuzer 2017“ – protidrogová roadshow november
„Objatie“ (divadelné predstavenie v spolupráci
s Cenakolo – protidrogová problematika)
23.11.2017
„Best in Deutsch“ – nemčinár roka 23.11.2017
„Best in English“ – angličtinár roka 30.11.2017

Maturita

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

slovenský jazyk a literatúra 13. marca 2018 (utorok)
cudzie jazyky 14. marca 2018 (streda)
matematika 15. marca 2018 (štvrtok)

Termín ústnej formy  internej časti maturitnej skúšky: 21. máj - 25. máj 2018.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.