Vyučovanie

UdalosťDátum

September

Oficiálny začiatok školského roka 1. september 2023
Slávnostné otvorenie školského roka
4. september 2023

Október

Jesenné prázdniny 30. - 31. október 2023 (nástup 2. novembra 2023 - štvrtok)

November

December

Vianočné prázdniny 23. december 2023 - 5. január 2024 (nástup 8. januára 2024 - pondelok)

Január

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách 8. január 2024

Koniec vyučovania v 1. polroku

31. január 2024

Február

 
Začiatok vyučovania v 2. polroku 1. február 2024

Deň otvorených dverí

  • štvorročná forma štúdia - od 8.30
  • päťročná bilingválna forma štúdia - od 10.30
  • osemročná forma štúdia - od 15.00
7. február 2024
Jarné prázdniny 19. február - 23. marec 2024 (nástup 26. februára 2024)

Marec

Maturitná skúška 2021 - slovenský jazyk a literatúra (EČ a PFIČ) 12. marec 2024
Maturitná skúška 2021 - cudzie jazyky (EČ a PFIČ)
13. marec 2024
Maturitná skúška 2021 - matematika (EČ) 14. marec 2024
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ (pozor, už nie prostredníctvom základnej školy!)
do 20.marca 2023
Testovanie 9 2023/2024 (matematika, slovenský jazyk a literatúra) - Kvarta, žiaci prvého ročníka bilingválnej sekcie, ktorí prišli z 8. ročníka 22. marca 2024

Apríl

Veľkonočné prázdniny 6. - 11. apríla 2023 (nástup 12. apríla 2023)

Máj

1. kolo 1. termín talentových skúšok - päťročné bilingválne štúdium
29. apríl 2024 (v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 26
. apríl 2024 a 30. apríl 2024)
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (štvorročná a osemročná forma štúdia) 2. máj 2024 (v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3
. máj 2024)
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (štvorročná a osemročná forma štúdia) 6. máj 2024 (v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7
. máj 2024)

1. kolo 2. termín talentových skúšok - päťročné bilingválne štúdium 9. máj 2024 (v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10
. máj 2024 a 13. máj 2024)
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
17. máj 2024
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie do 22. mája 2024
Obdobie, kedy prebieha ústna časť maturitnej skúšky - presný termín bude zverejnený po jeho určení príslušným orgánom verejnej správy 20. máj - 7. jún 2024

Jún

Koniec vyučovania v 2. polroku 2022/2023 28. jún 2024
Letné prázdniny 1. júl - 1. september 2024 (nástup 2. septembra 2024)

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.