Milí žiaci, v začínajúcom školskom roku si môžete vybrať z nasledovnej ponuky krúžkov. Bližšie informácie týkajúce sa toho, ako si krúžok môžete zvoliť, dostanete od svojich triednych profesorov. Činnosť krúžkov začína obykle od 1. 10.; to, kedy a kde sa bude daný krúžok konať, sa dozviete po zistení záujmu o jednotlivé krúžky.

Zoznam bol aktualizovaný 7. septembra 2020.

 

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

1.

Angličtina od A po Z

Mgr. Terézia Vojtušová

2.

Basketbal

Mgr. Roman Ondruška

3.

Bedminton

Mgr. Slavomír Švancár

4.

Biológia pre maturantov

Mgr. Lukáš Jurga

5.

Biológia pre medikov

PaedDr. Anna Zeljenková

6.

Biologické praktiká

Mgr. Lukáš Jurga

7.

Cestovateľská kamera

PaedDr. Miroslav Truchlik

8.

Florbal

Mgr. Roman Ondruška

9.

Fotoklub

Ing. Gabriel Horos

10.

Francúzština hrou

Mgr. Danka Kocifajová

11.

Futsal

Mgr. Slavomír Švancár

12.

Geografia hrou

PaedDr. Miroslav Truchlik

13.

Geografia pre maturantov

PaedDr. Anna Zeljenková

14.

Chémia na prijímacie pohovory

Ing. Eva Körmendyová PhD.

15.

Chémia v príkladoch

RNDr. Anna Kozová

16.

Chemický krúžok

Mgr. Zuzana Gjablová

17.

Kondičné posilňovanie

Mgr. Roman Ondruška

18.

Klub priateľov nemčiny

Mgr. Beáta Chmurová

19.

Literárny krúžok

Mgr. Alena Nemcová

20.

Ľudový tanec

Mgr. Rudolf Kužma

21.

Mladý záchranár

Mgr. Lucia Palicová

22.

Porozumenie s čítaním

Mgr. Mária Hnidková

23.

Poznávame prírodu

PaedDr. Anna Zeljenková

24.

Ruština hrou pre začiatočníkov

Mgr. Zuzana Škorvánková

25.

Ruština pre maturantov

Mgr. Lucia Putyrová

26.

Tvorivé písanie

Mgr. Alena Nemcová

27.

Žurnalistický krúžok

Mgr. Alena Nemcová

28.

3D modelovanie

Mgr. Daniel Poštek

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.