Názov krúžku Vedúci krúžku
1. 3D tlač Mgr. Ľudovít Bohinský
2. Angličtina hrou (príma – kvarta) Mgr. Jana Švíková
3. Angličtina pre maturantov Mgr. Michaela Tarčáková
4. Basketbal Mgr. Roman Ondruška
5. Bedminton Mgr. Slavomír Švancár
6. Biológia na lekárske fakulty PaedDr. Anna Zeljenková
7. Biológia pre maturantov Mgr. Lukáš Jurga
8. Biovedko PaedDr. Zuzana Sujová
9. Cestovateľská kamera PaedDr. Miroslav Truchlik
10. Čítame na maturitu PaedDr. Zuzana Sujová
11. Digitálne po škole Mgr. Lenka Činčalová
12. Filozofia pre každého Mgr. Rudolf Kužma
13. Florbal Mgr. Roman Ondruška
14. Francúzština hrou Mgr. Danka Kocifajová
15. Futsal, futbal Mgr. Slavomír Švancár
16. Geografia hrou PaedDr. Miroslav Truchlik
17. Geografia pre maturantov PaedDr. Anna Zeljenková
18. História vo filme PaedDr. Miroslav Truchlik
19. Hravá príprava na maturitu zo SJL Mgr. Alena Nemcová
20. Chemický krúžok Mgr. Zuzana Gjablová
21. Chémia na lekárske fakulty PhDr. Anna Kozová
22. Chémia na prijímacie skúšky Ing. Eva Körmendyová, PhD.
23. Kondičné posilňovanie Mgr. Roman Ondruška
24. Microbitovanie (2.ročník a vyššie) Mgr. Daniel Poštek
25. Príprava na EČ MS z matematiky Mgr. Jana Nečedová
26. Ruština hrou Mgr. Lucia Putyrová
27. Slávici gymnázia Mgr. Miroslava Pišteková
28. Slovenský jazyk a lit. pre maturantov Mgr. Alena Nemcová
29. Spoločenské hry Mgr. Jaroslav Baričák
30. Strelecký krúžok Ing. Gabriel Horos
31. Umenie ako dialóg Mgr. Eva Kubalová
32. Vedecké pokusy (príma – kvarta) Mgr. Jana Stenchláková
33. Volejbal - pokročilí Mgr. Dominika Vanáková

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.