MDD

Mesiac jún patrí z pohľadu žiaka medzi tie obľúbené. Dôvodov je viacero – oslava medzinárodného dňa detí, exkurzie, školské výlety a vytúžené prázdniny...

Ani žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci nie sú výnimkou a tento mesiac milujú. Odštartovali ho v plnej sile a s úsmevom na tvári. Prvý jún patril najmä žiakom prímy, sekundy, tercie a kvarty, ktorí oslovovali svoj sviatok.

Trieda Kvarta A s triednou profesorkou PaedDr. Annou Zeljenkovou si pre svojich spolužiakov pripravili aktivity, ktoré boli jedným slovom úžasné. Žiakov v úvode privítala pani riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková, ktorá im zaželala všetko najlepšie k sviatku a bola patrónom celej akcie.

Leonardo da Vinci

Študenti sa na  hodinách UKL zapojili do projektu Leonardo v mojom svete. Najskôr museli prekresliť predpokladaný autoportrét renesančného maliara a pracovať s mierkou, proporciou. Potom využili apropriáciu, privlastnenie si diela tvorivou aplikáciou do vlastného alebo vymysleného prostredia. Žiaci prekvapili invenciou, tvorivosťou, humorom...

Výber najlepších prác ponúkame na subjektívne  posúdenie.

Deň Zeme

Ekológia je dôležitou súčasťou nielen učebných osnov, ale každodenného života. Žiaľ, realita je taká, že na túto skutočnosť zabúdame.

Je však deň v roku, kedy sa o ekológii, o životnom prostredí hovorí oveľa častejšie. Tým dňom je 22. apríl, ktorý je známy ako deň Zeme.

Aj my sme ho intenzívnejšie vnímali na našej škole – Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Žiaci si vyhrnuli rukávy, obliekli sa do pracovného odevu. Ich módnym doplnkom boli rukavice, vrecia, hrable, lopaty.

ČadMUN

Chlapci v oblekoch s kravatami a motýlikmi, dievčatá v šatách, klopkajúce na opätkoch – tak by sa dala opísať skupinka mladých ľudí, horúčkovito debatujúcich, pred dverami školskej knižnice Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Na prvý pohľad sa zdá, že sa každou minútou schyľuje k maturitnej skúške. Tá ale časť z nich čaká až nasledujúci mesiac. Dôvodom ich slávnostného výzoru je iná každoročne očakávaná udalosť – ČadMUN.

ČadMUN je skratkou pre Čadčianske modelové zasadnutie OSN (Organizácie Spojených národov – medzinárodná organizácia združujúca takmer všetky štáty sveta, ktoré sa zaviazali dodržiavať ciele vytýčené v Charte OSN, akými sú ochrana základných ľudských práv alebo medzinárodný mier – pozn. autorky). V poradí už 11. ročník, nesúci sa v duchu problémov s porušovaním ľudských práv a problémov genderovej (rodovej) nerovnosti, bol zahájený 28. apríla 2022 v už spomínanej miestnosti školskej knižnice hlavnej budovy gymnázia.

No Bag Day

Počas školského roka svieti v kalendári mnoho dátumov, ktoré žiaci milujú. Jedným z nich je aj 1. apríl. Tento deň je vždy veselo. Na prvom mieste je smiech, radosť, žarty...

Aj na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa naplno oslavovalo. Po dlhej covidovej dobe sme boli všetci v škole a to bol naozaj dôvod na radosť.

Žiacky parlament zadal na tento deň tému: „NO BAG DAY“. To znamená, že žiaci prišli do školy s netradičnými školskými taškami. Ich pomôcky na vyučovanie boli uložené v nákupnom vozíku, v prútenom košíku, v cestovnom kufri. Našli sme aj pomôcky v igelitke, v odpadkovom vreci, v klietke pre domáce zvieratká.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.