Dňa 3. a 4. júna 2024 sme mali príležitosť zúčastniť sa dvojdňového workshopu "Build IT, Break IT" organizovaného spoločnosťou Siemens Healthineers.

V prvý deň workshopu, s názvom "Build IT", sme sa venovali tvorbe vlastnej aplikácie vo Flasku, microframeworku pre webové aplikácie fungujúcom pod Pythonom. Hoci sa to pre niektorých z nás zdalo na začiatku náročné, vďaka podpore skúsených školiteľov sme to zvládli. Okrem teoretických poznatkov sme získali aj praktické skúsenosti a zažili sme, aké to je pracovať na reálnom projekte.

„Svet by bol oveľa krajší, keby sme mali srdcia ako deti, plné nádeje a radosti.” – Audrey Hepburn

Začiatok mesiaca jún sa spája s krásnym sviatkom – dňa detí. Pravidelne si aj my pripomíname tento pekný deň.

Preto v predvečer tohto dňa sme zažili aj v našej škole deň plný nádeje, radosti a oslavy detskej duše. Starší žiaci z I. D na čele s pani profesorkou triednou Mgr. Jankou Gabrišovou pripravili zaujímavé aktivity pre žiakov prímy až kvarty. Ako to všetko prebiehalo?

Na začiatku dňa boli žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi, následne sa presunuli do auly, kde ich vítala pani riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková. Tá sa žiakom prihovorila a zaželala všetko najlepšie a najkrajšie k ich sviatku.

Ochrana prírody, starostlivosť o životné prostredie, ekológia... Tieto pojmy nie sú cudzie ani žiakom Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Počas celého školského roka sa zapájajú do malých environmentálnych projektov, snažia sa v triedach separovať, šetriť energiou.

Tradične, v mesiaci apríl je venovaná väčšia pozornosť našej planéte. Robia sa rôzne aktivity, čistí sa okolie a podobne.

It’s your world.” Je to Váš svet - slogan OSN, ktorým sa inšpirovalo 50 študentov z Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci so slovensko-anglickou bilingválnou sekciou a vyskúšali si na vlastnej koži prácu diplomatov. Ukázali, že mladým ľuďom skutočne záleží na budúcnosti sveta, v ktorom žijeme, majú kreatívne nápady, ako riešiť problémy spoločnosti a chcú za ne bojovať.

ČadMUN (Čadca Model United Nations) je modelové zasadnutie OSN, ktoré má u študentov veľký úspech. Dostávajú možnosť diskutovať na danú tému v anglickom jazyku a orientovať sa v administratívnom prostredí. Už 13 rokov sa súčasní i bývalí študenti nášho gymnázia, študenti z partnerských gymnázií s českým a poľským jazykom v Českom Těšíne a dobrovoľníci z Kericu so zápalom vrhajú na neľahkú úlohu osvojiť si postoje krajín, ktoré reprezentujú, oboznámiť sa s ich politickým systémom, aktívne sa zapájať do diskusie v diplomatickom duchu a v konečnom dôsledku odsúhlasiť rezolúciu, rovnako ako na pôde OSN.

Valentín 2024

Sviatok svätého Valentína sa pre mnohých spája so srdiečkami, množstvom lásky a zamilovanými pármi držiacich sa za ruky... No na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci okrem párov opäť zavítala ruka v ruke aj vôňa sladkých koláčov a radosť natešených študentov.

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je pomoc rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Za tie roky sme pomohli mnohým rodinám a študentom našej školy, ktorí sa dostali do ťažkých životných situácií. A tak sme v piatok 9. februára privítali 15. ročník Valentínskeho predaja koláčov s otvorenou náručou. Už vo štvrtok 8. februára študenti začínali s prípravou ich stánkov, aby prilákali čo najviac zákazníkov. Posledné úpravy pokračovali v piatok ráno počas prvej vyučovacej hodiny. S prenikavým zvukom zvončeka sa do auly hlavnej budovy nahrnuli húfy nadšencov, predierajúc sa pomedzi stánky, snažiac sa uchytiť tie najlepšie kúsky lahodných dobrôt.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.