ČadMUN  (Čadca Model United Nations) alebo tiež modelové zasadnutie OSN sa už úspešne po 12-krát stalo výnimočnou a neodmysliteľnou udalosťou  Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci so slovensko-anglickou bilingválnou sekciou. Študenti, bývalí absolventi a dobrovoľníci z Kericu v Čadci vymenili svoje denné outfity za tie viac spoločenské. Nebojácne sa hlásili o slovo a so zápalom pre danú tému predkladali rôzne riešenia.

Tento rok sa modelové zasadnutie ČadMUN opäť po dlhšej pauze konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci. Počas zasadnutia sme privítali viacero významných hostí. Pozvanie prijali pani riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková, pani zástupkyňa Mgr. Jana Nečedová, riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Žiline PaedDr., PhDr. Dušan Galbavý PhD., vedúca odboru pre stredné školy PhDr. Janka Eldesová, sekretariát riaditeľa RÚŠS Mgr. Lenka Ferenčáková, primátor mesta   JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD. i zástupca primátora PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc.

Deň učiteľov

Tradične na celom Slovensku sa 28. marec oslavuje ako medzinárodný deň učiteľov. Mnohí si v tento deň spomenuli na svojich učiteľov, ktorí ich viedli cestou poznania. Aj keď úloha učiteľov nie je vždy docenená, nezabúdajme, že bez nich by asi žiadna iná profesia nemohla byť.

Žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci si na učiteľov spomenuli nielen slovne, kvetom, ale aj prakticky, keď sa rozhodli, že na 45 minút si vyskúšajú prácu učiteľov. Pred tabuľu sa postavili mladé pani učiteľky a učitelia bez vrások, plní energie, optimizmu a viery v zmenu celého sveta. Pripravili si kreatívne hodiny, kde vysvetľovali nové učivo, písali žiakom poznámky. Hrali rôzne hry, ktoré boli skvelým oživeným hodiny. Museli zvládnuť aj jemné vyrušovanie, zvedavé otázky. Na konci hodiny si vydýchli, že to zvládli a vzdali hold učiteľom.

Novoročný koncert 2023

NOVOROČNÝ KONCERT 2023 venovaný významným výročiam školy

Novoročný koncert gymnázia je tradícia, ktorá nám dovoľuje vytvoriť priestor na slávnostné stretnutie, zastaviť čas a v priateľskej, žičlivej, výnimočnej atmosfére novoročného obdobia odprezentovať neutíchajúci entuziazmus, talent, životaschopnosť, zanietenosť a hrdosť, s ktorou sa hlásime k slávnemu odkazu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Novoročný koncert sa uskutočnil 19. januára 2023.

Výnimočnosť nového roka 2023 umocňuje príležitosť na oslavu. Je to rok, počas ktorého si budeme pripomínať a tvorivou prácou oslavovať 75. výročie založenia Gymnázia v Čadci, ako aj 30. výročie otvorenia osemročného gymnaziálneho štúdia, 20. výročie vzniku slovensko – anglickej bilingválnej sekcie školy a  40 rokov odkedy sa vyučuje v hlavnej budove školy. Práve zmena sídla školy z pôvodnej historickej budovy v strede mesta do modernej terasovitej stavby, hrdo týčiacej a rýchlo sa rozpínajúcej nad mestom, neskôr vytvorila priestor na rozširovanie študijných možností.

Čitateľský maratón

Mesiac marec je tradične venovaný knihám. Vedia to aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Spoločne sme prišli na nápad venovať knihám a ich hlavným postavám netradičný priestor i čas.

V piatok 31. marca 2023, v poobedňajších hodinách sa aula školy opäť zaplnila žiakmi. Nie, nie je to žartík pred prvým aprílom. Žiaci sa nepomýlili a dobrovoľne prišli v piatok druhýkrát do školy. Dôvodom bol čitateľský maratón.

Vianočné aktivity

Vianoce patria k najkrajším obdobiam v roku. Konečne po dlhej covidovej dobe sme mohli tento krásny čas tráviť v škole a spolu.

Počas mesiaca december sme sa zapojili do viacerých aktivít, ktorými sme ukázali, že myslíme aj na druhých. Dôkazom bola akcia „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok“. Žiaci, rodičia i učitelia ukázali, že majú veľké srdce a pripravili krabičky plné prekvapení, ktoré boli adresované najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva, našim babičkám a deduškom v domovoch dôchodcov.

V rozdávaní vynikal aj svätý Mikuláš. Na našej škole jeho úlohu prevzali žiaci III. D a IV. F na čele s triednymi profesorkami Mgr. Michaelou Tarčákovou a Mgr. Katarínou Hudákovou. Žiaci sa preobliekli za anjelov i čertov a svojou skvelou náladou nakazili celú školu.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.