Novoročný koncert 2023

NOVOROČNÝ KONCERT 2023 venovaný významným výročiam školy

Novoročný koncert gymnázia je tradícia, ktorá nám dovoľuje vytvoriť priestor na slávnostné stretnutie, zastaviť čas a v priateľskej, žičlivej, výnimočnej atmosfére novoročného obdobia odprezentovať neutíchajúci entuziazmus, talent, životaschopnosť, zanietenosť a hrdosť, s ktorou sa hlásime k slávnemu odkazu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Novoročný koncert sa uskutočnil 19. januára 2023.

Výnimočnosť nového roka 2023 umocňuje príležitosť na oslavu. Je to rok, počas ktorého si budeme pripomínať a tvorivou prácou oslavovať 75. výročie založenia Gymnázia v Čadci, ako aj 30. výročie otvorenia osemročného gymnaziálneho štúdia, 20. výročie vzniku slovensko – anglickej bilingválnej sekcie školy a  40 rokov odkedy sa vyučuje v hlavnej budove školy. Práve zmena sídla školy z pôvodnej historickej budovy v strede mesta do modernej terasovitej stavby, hrdo týčiacej a rýchlo sa rozpínajúcej nad mestom, neskôr vytvorila priestor na rozširovanie študijných možností.

Vianočné aktivity

Vianoce patria k najkrajším obdobiam v roku. Konečne po dlhej covidovej dobe sme mohli tento krásny čas tráviť v škole a spolu.

Počas mesiaca december sme sa zapojili do viacerých aktivít, ktorými sme ukázali, že myslíme aj na druhých. Dôkazom bola akcia „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok“. Žiaci, rodičia i učitelia ukázali, že majú veľké srdce a pripravili krabičky plné prekvapení, ktoré boli adresované najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva, našim babičkám a deduškom v domovoch dôchodcov.

V rozdávaní vynikal aj svätý Mikuláš. Na našej škole jeho úlohu prevzali žiaci III. D a IV. F na čele s triednymi profesorkami Mgr. Michaelou Tarčákovou a Mgr. Katarínou Hudákovou. Žiaci sa preobliekli za anjelov i čertov a svojou skvelou náladou nakazili celú školu.

Zelená EU

Mesiac november bol pre našu školu celkom netypický. Celé gymnázium bolo zaplavené otázkami a riešeniami o klíme, tak ako je naša planéta s odpadkami. Skupina štrnástich bilingvalistov si to zobrala do vlastných rúk pod vedením Mgr. Zuzany Gavlasovej, a to tak, že sa zapojili do projektu s názvom Euroscola. Je to medzinárodná iniciatíva, ktorá ma za úlohu priblížiť mladým ľudom oblasti z Európskej Únie.

Vieme, že my, ľudstvo, máme stále rastúci klimatický dlh voči našej planéte, ale robíme niečo, aby sme tomu zabránili? Každý určite poznáme odpoveď, a tak preto sme sa rozhodli si vybrať tému ‘zelená EÚ’ a boj EÚ so súčasnou klimatickou krízou, aby sme túto problematiku mohli šíriť medzi mladých ľudí, ale aj tých starších.

Deň Európskej únie

Špeciálne pred Vianocami sa 20. decembra 2022 aula školy premenila na dočasné sídlo pre krajiny Európskej únie, konkrétne 27 členských štátov. Prizvali sme aj Veľkú Britániu, ktorá spoločenstvo opustila.

Žiaci III. E pod vedením Mgr. Rudolfa Kužmu a III. F pod vedením Mgr. Gabriely Chalupkovej zorganizovali aktivitu pre žiakov prímy až kvarty. Cieľom bolo, aby sa netradičnou formou žiaci dozvedeli o členských krajinách Európskej únie a zároveň sme sa zapojili aj do súťaže o najzaujímavejší deň. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vyhodnotí jednotlivé príspevky a vyberie päť najúspešnejších projektov.

Imatrikulácie prvákov 2022

17. november sa stal medzinárodným dňom študentstva, ako spomienka na historické udalosti, ktoré sa udiali v roku 1939. Študenti protestovali a nesúhlasili s politickým režimom, s protektorátom Čiech a Moravy. Rovnako sa tento dátum spája aj s Nežnou revolúciou. Tento rok to bolo jej 33. výročie.

Aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci si pripomenuli tieto významné udalosti. Okrem iného v tento deň prebiehali viaceré sprievodné podujatia. Na začiatku vyučovania sa žiaci prímy až kvarty zúčastnili akcie s názvom: Bubnovačka. Vyšli na školský dvor a bubnovali, čím sa zapojili do celoslovenskej akcie, ktorá bola zameraná na zdôraznenie toho, že hlas deti je veľmi dôležitý. Poukázali sme tak aj na mnohé problémy, ktoré deti trápia.

Pre nových prvákov boli v tento deň pripravené imatrikulácie. Pripravili sme si pre nich krásne gymnaziálne tričká, ktoré budú spomienkou na tento deň.  

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.