Zelená EU

Mesiac november bol pre našu školu celkom netypický. Celé gymnázium bolo zaplavené otázkami a riešeniami o klíme, tak ako je naša planéta s odpadkami. Skupina štrnástich bilingvalistov si to zobrala do vlastných rúk pod vedením Mgr. Zuzany Gavlasovej, a to tak, že sa zapojili do projektu s názvom Euroscola. Je to medzinárodná iniciatíva, ktorá ma za úlohu priblížiť mladým ľudom oblasti z Európskej Únie.

Vieme, že my, ľudstvo, máme stále rastúci klimatický dlh voči našej planéte, ale robíme niečo, aby sme tomu zabránili? Každý určite poznáme odpoveď, a tak preto sme sa rozhodli si vybrať tému ‘zelená EÚ’ a boj EÚ so súčasnou klimatickou krízou, aby sme túto problematiku mohli šíriť medzi mladých ľudí, ale aj tých starších.

Imatrikulácie prvákov 2022

17. november sa stal medzinárodným dňom študentstva, ako spomienka na historické udalosti, ktoré sa udiali v roku 1939. Študenti protestovali a nesúhlasili s politickým režimom, s protektorátom Čiech a Moravy. Rovnako sa tento dátum spája aj s Nežnou revolúciou. Tento rok to bolo jej 33. výročie.

Aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci si pripomenuli tieto významné udalosti. Okrem iného v tento deň prebiehali viaceré sprievodné podujatia. Na začiatku vyučovania sa žiaci prímy až kvarty zúčastnili akcie s názvom: Bubnovačka. Vyšli na školský dvor a bubnovali, čím sa zapojili do celoslovenskej akcie, ktorá bola zameraná na zdôraznenie toho, že hlas deti je veľmi dôležitý. Poukázali sme tak aj na mnohé problémy, ktoré deti trápia.

Pre nových prvákov boli v tento deň pripravené imatrikulácie. Pripravili sme si pre nich krásne gymnaziálne tričká, ktoré budú spomienkou na tento deň.  

Novembrový čas

November má špeciálne miesto v kalendári. Je to mesiac rozmýšľania, uvažovania, spomínania na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Zvláštnu atmosféru cítiť vo vzduchu. Na to nás upozorňuje aj príroda, ktorá mení svoje zelené farby na žlté, hnedé, červené. Zo zelenej nádhery ostáva už len torzo listov, či holé konáre a to nás vedie aj k zamysleniu nad našou existenciou.

V iných častiach sveta oslavujú tieto dni inak. Známy je tak sviatok Halloween. Keďže žijeme v kozmopolitnej spoločnosti, tieto tradície sa dostávajú aj na Slovensko. Vytvárajú sa však viaceré tábory.

Záložky do knihy

Uvedomujeme si, že záložka do knihy je fascinujúci tvorivý prostriedok, a preto sme sa aj v tomto školskom roku zapojili do 11. ročníka celoslovenského projektupre stredné školyZáložka do knihy spája slovenské školy s témouNajlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... Hlavnou koordintorkou bola Mgr. Eva Kubalová a na hodinách UKL študenti najmä prvého ročníka tvorivo pracovali na záložkách pre študentov Strednej pedagogickej školy v Prešove. Podujatie spestrila zaujímavá beseda s bývalým absolventom, umeleckým grafikom Dominikom Pištekom, ktorý nám daroval plagát snového mesta.

Kyberšikana

Dňa 17.10.2022 sa na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci uskutočnila preventívna prednáška venujúca sa problematike šikany a kyberšikany. Lektormi boli zástupcovia Slovenského národného strediska pre ľudské práva: Mgr. Michal Horváth a Mgr. Tomáš Földes. Veľkú zásluhu na realizácii mala aj PhDr. Anna Bednárová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne oddelenie podpory ochrany detí pred násilím v Čadci.

Aktivity sa zúčastnili žiaci prímy, sekundy a tercie. V úvodnej časti sa venovali problematike kyberšikany, ktorá bola definovaná ako ubližovanie a zosmiešňovanie iných za pomoci nových informačných a komunikačných prostriedkov.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.