Žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci každoročne organizujú študentský  ples, ktorý si získava veľkú popularitu a bývalí absolventi s radosťou spomínajú na neskutočnú atmosféru. Tento rok boli organizátori veľmi kreatívni a zvolili si príťažlivú, nadčasovú tému – Ples s ľudovým ornamentom, ktorý sa uskutočnil 15. februára 2019 v aule školy.

Hlavní organizátori, III. C trieda, mali všetko dokonalo premyslené. Výzdoba na stole dýchala sviežimi farbami maľovaných ornamentov a obľúbené geometrické vzory zaplavili všetky voľné priestory. Tanečníci sa dôsledne a s veľkou fantáziou pripravili. Partnerky prekvapili stužkami vo vlasoch, na šatách, kvetinovými čelenkami, vestičkami, kompletnými krojmi nielen z kysuckého prostredia. Partneri si obliekli motýliky, traky s ľudovým motívom, vestičky, klobúky... Všetci prišli s úsmevom a túžbou originálne oživiť minulosť ale citlivo pridali aj svoj vlastný moderný štýl.

Vivat Gymnázium!

Príbeh Gymnázia v Čadci sa začal v školskom roku 1948/49 a niesol sa v duchu myšlienky: „Pretože nová škola je prvá svojho typu na Kysuciach, bolo by žiaduce, aby miestne obyvateľstvo i študenti venovali jej viac pozornosti. Gymnázium je školou výberovou, a preto voláme do neho žiakov usilovných a nadaných, bez rozdielu majetkových pomerov, ktorí majú chuť na štúdium.“

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci oslavuje v školskom roku 2018/2019 sedemdesiat rokov svojej existencie. Vedenie školy, učitelia i žiaci,  všetci svoje úsilie zamerali na prípravu osláv založenia nášho gymnázia. Vyzdobili sme triedy, priestory školy, pripomenuli si rôzne významné medzníky takmer na všetkých vyučovacích predmetoch. Žiaci si osobitne pripravili bohatý kultúrny program na Deň gymnázia.  Snaha patrične a s úctou si pripomenúť 70-ročnú históriu školy vyvrcholila 31. januára 2019 v priestoroch Domu kultúry v Čadci slávnostným programom pod názvom VIVAT AKADÉMIA.

Výstava starých počítačov

Technický pokrok ide dopredu míľovými krokmi. Presvedčiť sa o tom mohli aj naši študenti počas výstavky starých počítačov, ktorú si mohli pozrieť v priestoroch školy. Počítače prevažne československej výroby im odborne a pritom zaujímavo predstavili študenti Septimy A - Peter Grochal a Martin Špilák. Ďakujeme p. profesorovi Babušíkovi, autorovi výstavy, za spestrenie vyučovania.

Inšpirujeme sa navzájom

Členovia žiackej školskej rady sa dňa 5. februára 2019 zúčastnili projektu s názvom „Inšpirujeme sa navzájom“. Stretnutie sa konalo po záštitou Žilinského krajského stredoškolského parlamentu v priestoroch firmy Schaeffler Kysuce. Našu školu reprezentovala trojica študentov: Peter Laš (Septima A), Veronika Pišteková (III. C) a Silvia Oravcová (III. F).

Rok 2018 sa pred pár dňami skončil a privítal ho Nový rok 2019. Vždy na konci roka bilancujeme, hodnotíme, čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo. Aj žiaci rady žiakov zhodnotili akcie, ktoré sa uskutočnili v druhej polovici roku 2018. Mnohé z nich sa stali neodmysliteľnou súčasťou bežného života žiakov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Takou akciou bola i študentská kvapka krvi v Kysuckej nemocnici, kde žiaci darovali krv a prispeli svojou troškou k humánnemu činu. Pracovníci Červeného kríža každý rok vyjadrujú pochvalné slová na adresu našich žiakov.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.