02.03.2018 – pre niekoho to bol obyčajný pracovný piatok, avšak pre 5 študentov 3.F. Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci bol výnimočným. Patrik Kormendy, Vanessa Prengelová, Vanesa Várošová, Dominika Kaštanová, Magdaléna Klimeková a dobrovoľníčka z Francúzska z centra KERIC,  Laeticia Lecompte sa zúčastnili 3. ročníka festivalu „Je sais faire en français“ /Umím to francouzsky/ pod záštitou Sdružení Učitelu Francouzštiny v Českom Tešíne (našej partnerskej škole). V marci-mesiaci frankofónne, veľkolepá ukážka francúzskych piesní, básní či divadelných predstavení v podaní českých študentov z početných českých stredných škôl prebiehala na pôde Gymnázia Josefa Božka v Českom Tešíne.

Srdečne vás pozývame na frankofónne popoludnie. Viac nájdete v plagátiku.

V piatok 26. januára 2018 navštívili našu školu naši bývali absolventi Tatiana Zbončáková a Roman Chrenšť. Obaja študujú na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne. V konferenčnej miestnosti sa podelili s našimi žiakmi, ktorí majú záujem o štúdium na tejto univerzite, o svoje skúsenosti. Porozprávali o štúdiu na fakulte,  o uplatnení študentov tejto fakulty. Našim žiakom dali dobré rady, čo robiť, aby boli prijatí na túto fakultu. Poskytli informácie, ako si vhodne voliť predmety, aby štúdium bolo nenásilné, o ubytovaní a stravovaní. Našim žiakom rozdali aj propagačné materiály. Verím, že ich návšteva bola osožná.

Študentský ples 2018

Školský rok 2017/2018 je v histórii našej školy rokom významných medzníkov. Oslavujeme 25. výročie založenia 8- ročného štúdia, 15.výročie založenia bilingválnej sekcie, ale i 15- sty ročník študentského plesu.

Študentský ples patrí medzi obľúbené podujatia u žiakov. Je to akcia, ktorá je jedinečná svojho druhu, pretože spomedzi okolitých škôl, len naši žiaci majú túto príležitosť. Je to očarujúci okamih, kedy sa škola oblečie do sviatočného šatu, žiaci prídu do školy v netradičnom čase, tradičné oblečenie vymenia za plesové šaty či obleky. Aula školy sa zmení na parket usmiatych žiakov i učiteľov.

Záverečné doplnenie zoznamov! Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, Vás pozývame na krajské kolo XXVIII. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorú organizuje Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Súťaž sa koná dňa 14.02.2018 o 9.00 hod. (STREDA) v priestoroch slovensko-anglickej bilingválnej sekcie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Prosíme členov odborných komisií, aby do našej školy prišli aspoň 20 minút pred začiatkom súťaže. Prezentácia účastníkov bude v čase od 8.15 - 8.50 hod.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.