Leonardo da Vinci

Študenti sa na  hodinách UKL zapojili do projektu Leonardo v mojom svete. Najskôr museli prekresliť predpokladaný autoportrét renesančného maliara a pracovať s mierkou, proporciou. Potom využili apropriáciu, privlastnenie si diela tvorivou aplikáciou do vlastného alebo vymysleného prostredia. Žiaci prekvapili invenciou, tvorivosťou, humorom...

Výber najlepších prác ponúkame na subjektívne  posúdenie.

ČadMUN

Chlapci v oblekoch s kravatami a motýlikmi, dievčatá v šatách, klopkajúce na opätkoch – tak by sa dala opísať skupinka mladých ľudí, horúčkovito debatujúcich, pred dverami školskej knižnice Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Na prvý pohľad sa zdá, že sa každou minútou schyľuje k maturitnej skúške. Tá ale časť z nich čaká až nasledujúci mesiac. Dôvodom ich slávnostného výzoru je iná každoročne očakávaná udalosť – ČadMUN.

ČadMUN je skratkou pre Čadčianske modelové zasadnutie OSN (Organizácie Spojených národov – medzinárodná organizácia združujúca takmer všetky štáty sveta, ktoré sa zaviazali dodržiavať ciele vytýčené v Charte OSN, akými sú ochrana základných ľudských práv alebo medzinárodný mier – pozn. autorky). V poradí už 11. ročník, nesúci sa v duchu problémov s porušovaním ľudských práv a problémov genderovej (rodovej) nerovnosti, bol zahájený 28. apríla 2022 v už spomínanej miestnosti školskej knižnice hlavnej budovy gymnázia.

No Bag Day

Počas školského roka svieti v kalendári mnoho dátumov, ktoré žiaci milujú. Jedným z nich je aj 1. apríl. Tento deň je vždy veselo. Na prvom mieste je smiech, radosť, žarty...

Aj na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa naplno oslavovalo. Po dlhej covidovej dobe sme boli všetci v škole a to bol naozaj dôvod na radosť.

Žiacky parlament zadal na tento deň tému: „NO BAG DAY“. To znamená, že žiaci prišli do školy s netradičnými školskými taškami. Ich pomôcky na vyučovanie boli uložené v nákupnom vozíku, v prútenom košíku, v cestovnom kufri. Našli sme aj pomôcky v igelitke, v odpadkovom vreci, v klietke pre domáce zvieratká.

Deň Zeme

Ekológia je dôležitou súčasťou nielen učebných osnov, ale každodenného života. Žiaľ, realita je taká, že na túto skutočnosť zabúdame.

Je však deň v roku, kedy sa o ekológii, o životnom prostredí hovorí oveľa častejšie. Tým dňom je 22. apríl, ktorý je známy ako deň Zeme.

Aj my sme ho intenzívnejšie vnímali na našej škole – Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Žiaci si vyhrnuli rukávy, obliekli sa do pracovného odevu. Ich módnym doplnkom boli rukavice, vrecia, hrable, lopaty.

Záložka do knihy 1 & 2

Záložka do knihy 1

Názov projektu: 10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry - Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia)

Partnerská škola: Gymnázium Snina

Mottom tvorby našich záložiek bol citát Pavla Országha Hviezdoslava: ,,Čo dávam, dávam z úprimnosti duše.“ Čítať, hľadať, tvoriť, darovať ten najkrajší alebo najznámejší verš z tvorby autora bolo naším cieľom. Využívali sme zdroje školskej knižnice a internetovej stránky Zlatý fond. Žiaci boli motivovaní spoznávať život a rozsiahlu tvorbu nášho hviezdneho spisovateľa a zároveň sa invenčne prejavili pri tvorbe záložiek pre partnerskú školu. Takto netradične odhalili krásu slova, krásu slovenčiny a krásu úprimného obdarovania.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.