Brexit a my

Dňa 25.10.2019 sme sa mali možnosť zúčastniť na Projekte Speaking Tours 2019 organizovanom Euroatlantickým Centrom s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Celá prednáška sa odohrávala na bilingválnej sekcii nášho gymnázia v Čadci pod odborným vedením pána Mgr. Vladimíra Müllera, PhD., ktorý v súčasnej dobe pôsobí ako uznávaný vysokoškolský učiteľ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Srdce na správnom mieste

Mať srdce na správnom mieste je  v dnešnej dobe veľmi dôležité. O tejto rokmi overenej múdrosti nás presvedčili aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, ktorí sa dňa 05.11.2019 zúčastnili celoslovenskej kampane: Študentská kvapka krvi. Ide o 25. ročník a heslom je:  „Buď odvážny a daruj krv“.  Táto akcia sa teší veľkej obľube a patrí k tradičným na škole.

Odhodlanie, ochota, obeta tie hnali 32 žiakov, aby sa rozhodli podeliť o najvzácnejšiu tekutinu, ktorá môže zachrániť život inému.

Už po 4-krát strávili žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci jednu júnovú noc v škole. Pripravené boli pre nich zaujímavé aktivity, ktoré im nedovolili spať.

V piatok, 14. 06. 2019 o 20.00 hod. sa žiaci osemročného gymnázia opäť vrátili do svojich tried. Nešli sa však učiť, ale objavovať zábavnú stránku školy. Knihy vymenili za spacáky, karimatky a stres za dobrú náladu. Učiteľom vtedy vždy zmizne prísny výraz z tváre a preto sa oplatí prísť.

Kvinta A si pripravila pre žiakov prímy až kvarty zaujímavé aktivity. „Hrali ste už šach so živými figúrkami?  Ak nie, v piatok večer si spolu zahráme“. Nielen šach, ale i kvíz o škole, hudobné a filmové ukážky boli súčasťou.

Medzinárodný deň školských knižníc

Každý štvrtý októbrový pondelok sa tradične koná Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý bol prvýkrát vyhlásený prezidentkou Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, Dr. Blanche Woolls v roku 1999.  Výnimkou nebol ani 28. október 2019. Tohtoročná téma bola venovaná 145. výročiu narodenia Jozefa Gregora Tajovského.

Podujatie na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana zorganizovali žiaci Septimy A. Program otvorili krátkym príhovorom, nasledovala zaujímavá prezentácia, v ktorej sa venovali nielen životu a tvorbe spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, ale predstavili aj niekoľko jeho zaujímavostí.

Deň Zeme - plagát

Apríl je mesiac, kedy sa všetko prebúdza k životu. Po dlhej zimnej prestávke sa postupne odrývajú zelené plochy, ktoré dodávajú veľa energie. Sme však svedkami i nepríjemných pohľadov. Zem plná odpadkov rôzneho druhu, ktoré niekto úmyselne odhodil, bez ohľadu na ekológiu, prírodu a budúce pokolenia. V súčasnej dobe sa do popredia dostáva sviatok Zeme, kedy sa mnohí ľudia snažia zachrániť, čo iní pokazili.

Tradične, aj na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana sa oslavuje tento sviatok. Ako najlepšie prejaviť spolupatričnosť k sviatku? Predsa prácou. S prácou v areáli školy začali žiaci žiackej školskej rady a trieda Septima A. Snažili sa predovšetkým o úpravu areálu školy. Vyhrnuli si rukávy, nasadili rukavice a s úsmevom na tvári priložili ruku k spoločnému dielu.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.