Akčný marec

Mesiac marec sa tradične označuje ako mesiac kníh. Knihy boli v centre pozornosti aj na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, kde sa 29. 03. 2019 konala burza kníh. Žiaci priniesli svoje knihy, ktoré chceli posunúť ďalej. Milovníci čítania si prišli na svoje, pretože vôňa knihy má svoje čaro. Aj pocit búšenia srdca je dobre známy vášnivých čitateľom, ktorí dychtia po tom, čo sa v knihe skrýva.

Okrem tejto aktivity sa 22.03.2019 uskutočnil deň vody, kedy žiaci kvarty A priniesli do každej triedy vzácnu tekutinu a vyrobili letáčik o význame vody. So žiakmi bilingválnej sekcie pripravila Mgr. Zuzana Gunčagová zaujímavé prezentácie, ktoré obohatili nielen prednášajúcich, ale aj žiakov, ktorí sa na prednáške zúčastnili. Máme veľké bohatstvo, ktoré je potrebné vážiť si a zveľaďovať ho.

FRANKOFÓNNE POPOLUDNIE

01.03.2019 – pre niekoho to bol obyčajný pracovný piatok, avšak pre 3 študentov  Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci bol výnimočným. Alžbeta Dorociaková (IV.G) Magdaléna Klimeková a Tomáš Karnet (IV.F) sa zúčastnili  4. ročníka festivalu „Je sais faire en français“ /Umím to francouzsky/ pod záštitou Sdružení Učitelu Francouzštiny v Českom Tešíne (našej partnerskej škole). V marci-mesiaci frankofónne, veľkolepá ukážka francúzskych piesní, básní či divadelných predstavení v podaní českých študentov z početných českýcha poľských stredných škôl prebiehala na pôde Gymnázia Josefa Božka v Českom Tešíne. Naši študenti okúzlili publikum piesňou Filme-moi od Alice et moi (Alica Dorociaková – spev, Tomáš Karnet – gitara, Magdaléna Klimeková – klavír). Ako jediní slovenskí zástupcovcia odchádzali domov s mnohými cenami, plní zážitkov a so sľubom, že o rok sa zúčastnia znova.

Vivat Gymnázium!

Príbeh Gymnázia v Čadci sa začal v školskom roku 1948/49 a niesol sa v duchu myšlienky: „Pretože nová škola je prvá svojho typu na Kysuciach, bolo by žiaduce, aby miestne obyvateľstvo i študenti venovali jej viac pozornosti. Gymnázium je školou výberovou, a preto voláme do neho žiakov usilovných a nadaných, bez rozdielu majetkových pomerov, ktorí majú chuť na štúdium.“

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci oslavuje v školskom roku 2018/2019 sedemdesiat rokov svojej existencie. Vedenie školy, učitelia i žiaci,  všetci svoje úsilie zamerali na prípravu osláv založenia nášho gymnázia. Vyzdobili sme triedy, priestory školy, pripomenuli si rôzne významné medzníky takmer na všetkých vyučovacích predmetoch. Žiaci si osobitne pripravili bohatý kultúrny program na Deň gymnázia.  Snaha patrične a s úctou si pripomenúť 70-ročnú históriu školy vyvrcholila 31. januára 2019 v priestoroch Domu kultúry v Čadci slávnostným programom pod názvom VIVAT AKADÉMIA.

Žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci každoročne organizujú študentský  ples, ktorý si získava veľkú popularitu a bývalí absolventi s radosťou spomínajú na neskutočnú atmosféru. Tento rok boli organizátori veľmi kreatívni a zvolili si príťažlivú, nadčasovú tému – Ples s ľudovým ornamentom, ktorý sa uskutočnil 15. februára 2019 v aule školy.

Hlavní organizátori, III. C trieda, mali všetko dokonalo premyslené. Výzdoba na stole dýchala sviežimi farbami maľovaných ornamentov a obľúbené geometrické vzory zaplavili všetky voľné priestory. Tanečníci sa dôsledne a s veľkou fantáziou pripravili. Partnerky prekvapili stužkami vo vlasoch, na šatách, kvetinovými čelenkami, vestičkami, kompletnými krojmi nielen z kysuckého prostredia. Partneri si obliekli motýliky, traky s ľudovým motívom, vestičky, klobúky... Všetci prišli s úsmevom a túžbou originálne oživiť minulosť ale citlivo pridali aj svoj vlastný moderný štýl.

Inšpirujeme sa navzájom

Členovia žiackej školskej rady sa dňa 5. februára 2019 zúčastnili projektu s názvom „Inšpirujeme sa navzájom“. Stretnutie sa konalo po záštitou Žilinského krajského stredoškolského parlamentu v priestoroch firmy Schaeffler Kysuce. Našu školu reprezentovala trojica študentov: Peter Laš (Septima A), Veronika Pišteková (III. C) a Silvia Oravcová (III. F).

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.