Týždeň ľudských práv

Stalo sa to už našou tradíciou, v ktorej hrdo pokračujeme. Áno, presne tak, aj tento školský rok sa na našej škole konal „Týždeň ľudských práv“. Niektorí z Vás neveriacky krútia hlavou, čo to je za nový výmysel, veď takto sa len „ulievame“.

Pravda to však nie je. Práve naopak, vzdelávame sa; reagujeme na tabuizované témy minulosti, debatujeme o problémoch súčasnej doby a vymýšľame riešenia pre rôzne situácie. Učíme sa vzájomnému porozumeniu, otvorenej komunikácii, dokonca aj argumentovaniu. Spoločne dospievame k zdravým názorom.

Bodka za rokom 2019

Bilancovanie, hodnotenie, to všetko sa vždy spája s ukončením kalendárneho roka. Aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci zhodnotili predchádzajúce obdobie a akcie, ktoré sa uskutočnili na konci kalendárneho roka.

K tradičným akciám, ktoré sa spájajú s decembrom je i Mikulášska nádielka. Tento rok sa na Mikuláša premenili žiaci z IV.G a III. E. Mikulášovi robili spoločníkov nežní anjelici, ale bol tu aj sprievod z radov nezbedníkov, čertov.

Vyčarili nezameniteľnú vianočnú atmosféru, spievali krásne vianočné piesne. Samozrejme dobrých žiakov, ktorých bola väčšina odmeňovali sladkosťami. Radosť v očiach, úsmev na tvári mali nielen tí menší, ale aj väčší. Veď v skutočnosti sme všetci v tomto čase deťmi a to je to krásne.

Brexit a my

Dňa 25.10.2019 sme sa mali možnosť zúčastniť na Projekte Speaking Tours 2019 organizovanom Euroatlantickým Centrom s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Celá prednáška sa odohrávala na bilingválnej sekcii nášho gymnázia v Čadci pod odborným vedením pána Mgr. Vladimíra Müllera, PhD., ktorý v súčasnej dobe pôsobí ako uznávaný vysokoškolský učiteľ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Krajský študentský parlament

Mladí ľudia sú budúcnosťou a ich názor je veľmi dôležitý. To mnohí vieme a aj preto, aby sa ich názor akceptoval sa zrodila myšlienka vytvoriť Krajský študentský parlament so sídlom v Žiline, pod patronátom Žilinského samosprávneho kraja.

9. decembra 2019 sa na pôde Žilinského samosprávneho kraja zišlo okolo 100 mladých ľudí, z 87 stredných škôl. Cieľom je oživiť parlament, ktorý potrebuje nové podnety a energiu na ďalšie fungovanie. Prínosom je aj prizvanie Rady mládeže Žilinského kraja pod vedením Ing. Dariny Čiernikovej.

Na zasadnutí sa predložil nový štatút a každý mohol pridať svoje poznámky, pripomienky, ktoré budú súčasťou nového dokumentu. Hlavným poslaním je spolupráca medzi žiackymi školskými radami v Žilinskom kraji. Žiaci prostredníctvom svojich zástupcov budú môcť podávať návrhy, podnety na skvalitnenie života v škole, ale i mimo nej.

Srdce na správnom mieste

Mať srdce na správnom mieste je  v dnešnej dobe veľmi dôležité. O tejto rokmi overenej múdrosti nás presvedčili aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, ktorí sa dňa 05.11.2019 zúčastnili celoslovenskej kampane: Študentská kvapka krvi. Ide o 25. ročník a heslom je:  „Buď odvážny a daruj krv“.  Táto akcia sa teší veľkej obľube a patrí k tradičným na škole.

Odhodlanie, ochota, obeta tie hnali 32 žiakov, aby sa rozhodli podeliť o najvzácnejšiu tekutinu, ktorá môže zachrániť život inému.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.