Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana sa zapojilo 24. októbra 2016 do celoslovenského projektu ,,Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc naozaj veľmi netradične. Celá škola sa zmenila na Tvorivú knižnicu s veľkou študovňou a v triedach vznikli čitárne, menšie študovne, tvorivé dielne. Cieľom bolo splniť tohtoročnú tému, ktorú určila Slovenská pedagogická knižnica:Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách.

Ako sa dá vytvoriť Tvorivá knižnica v škole? Musíte sa dôsledne pripraviť, nechať voľný priebeh fantázii, podporiť invenciu žiakov a osloviť celý pedagogický zbor. Vedenie školy ústretovo reagovalo na toto podujatie a organizačne vytvorilo všetky podmienky, aby sa mohla zapojiť celá škola počas všetkých vyučovacích hodín. Cieľ bol naozaj veľkým prínosom pre výchovno-vzdelávací proces. Zábavnými formami práce s knihou sme chceli podporiť u žiakov vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového.

Snažili sme sa vytvoriť modernú, kultúrnu, informačnú a vzdelávaciu knižnicu s veľkou dávkou kreativity. Riaditeľka školy Mgr. Ingrid Mikovčáková spoločne s Mgr. Evou Kubalovou otvorili toto netradičné podujatie v aule školy, ktorá sa zmenila na Veľkú študovňu. Nechýbali vzácne tituly kníh, ktoré priniesli učitelia jednotlivých predmetov a všetci postrehli aj výraznú estetickú zmenu interiéru. Žiaci si mali možnosť vo veľkej študovni prečítať zaujímavosti z umenia, matematiky, fyziky, chémie, biológie, informatiky, športu, prelistovať časopisy o dizajne, pracovať so slovníkmi, čítať v cudzom jazyku, poznávať Slovensko, obdivovať rôzne vydania Biblie. Viacerých prekvapila ponuka kníh a zobrali si inšpiráciu na zakúpenie darčeka pre blízkych alebo pre vlastnú potrebu.

v aule 1v aule 2

Jednotlivé triedy v škole sa zmenili na originálne študovne, knižné oddelenia s vlastným názvom a nevšednou náplňou práce. Bol to výsledok tvorivej spolupráce žiakov v triede, v niektorých prípadoch išlo o svojskú realizáciu motivujúcej myšlienky učiteľa. V jednej študovni bolo niekoľko malých skupín, ktoré sa navzájom obohacovali, dopĺňali poznatkami, pracovali s tvorivými úlohami, dramatizovali texty, vytvárali zmysluplné projekty.

Okrem skupinovej práce sa využívalo projektové vyučovanie na tému KNIHA. Výsledkom bol posterový projekt, ktorý tvorcovia verejne prezentovali a obhajovali vo veľkej študovni pred pozvanými hosťami a žiakmi.

V našej Tvorivej knižnici sme sa sústredili na vzájomne učenie sa žiakov nielen v svojej študovni, ale aj poznávanie konkurenčnej študovne. Keďže bola vyhlásená súťaž o najlepší projekt a najlepšiu študovňu, snažili sa aktéri študovní získať čo najviac čitateľov, divákov, poslucháčov, prilákať rodičov, učiteľov, hostí. Všetci sa mohli presvedčiť, že tento deň priniesol veľa radostí z čítania, z poznávania a veľa zábavy. Rozhodnúť, ktorá učebňa a ktorý projekt je najlepší a zaslúži si vyhrať exkurziu podľa záujmu do Slovenskej národnej knižnice v Martine alebo Slovenskej pedagogickej knižnice či Univerzitnej knižnice v Bratislave, nebolo jednoduché.

Na výber sme mali Gutenbergovu dielňu. Predstavte si odvážneho J. Gutenberga s módnym golierom ako číta svoju predstavu o tlačiarenskom stroji a so svojou skupinou vytvorí 3D model tlačiarne. Ďalšie skupiny spracovali iný pohľad na jeho objav. Pripravili pozvánku na uvedenie kníhtlače. V centre pozornosti bol aj knižný červík, ktorý sa tešil na novú knihu a dobrodružstvá s tým spojené. Malá skupina sa venovala tvorbe reklamy a reklamného plagátu. Hlavným mottom bolo: „Tlačená kniha - srdce, rozum dvíha.“ Zaujímavý bol pohľad na kníhtlač z pozície pisárov, ktorí protestovali proti zavedeniu kníhtlače, pretože prišli o prácu. Žiaci vytvorili zoznam argumentov, prečo je opisovanie kníh lepšie ako kníhtlač.

V študovni Dialóg s knihou žiaci vychádzali z citátu A. Mauroisa:

Čítanie dobrej knihy je ustavičný dialóg, pri ktorom sa nám kniha prihovára a naša duša odpovedá.

Zamerali sa na obdobie od starovekej literatúry po klasicizmus. Vybrané ukážky pretvárali na rôzne slohové žánre, ktoré čítali žiakom a divákom a tí hádali pôvodné dielo a žáner. Dielňa čítania skončila kvízom. Podobne bola koncipovaná študovňa Literatúra v žánroch alebo Študovňa poézie, Študovňa poviedok. Žiaci prímy nám predstavili v priestoroch školskej knižnice Knižnicu hier a hlavné znaky dobrodružnej literatúry a prváci sa vrátili do detstva k rozprávke v študovni Kde bolo, tam bolo. Absurdnej dráme sa venovala zábavnou formou študovňa Čakáreň, v ktorej sa polemizovalo na tému, či vie dnešná mládež čakať a či sa oplatí čakať na dobrú knihu alebo dobrý herecký výkon.

Veľký úspech zaznamenala Goetheho študovňa, v ktorej sme spoznávali život autora, jeho vzťah k prírodným vedám, umeniu, histórii a literatúre. Iba tí, ktorí navštívili toto oddelenie vedia, čo je to Goetheho strom, akú farbu odráža nasvietený banán, alebo aký bol skutočný Wertherov príbeh. Vytvoriť v dielni nemecký časopis tiež nebolo jednoduché, ale kvarta očividne s tým nemala problém. Shakespearova študovňa ponúkla zážitkovou formou tradičné a netradičné spracovanie autorovho majstrovského diela.

Goethe 1

Dôsledne a veľmi pútavo bola pripravená učebňa Jozef Króner a jeho umelecký prínos, v ktorej využili nielen literárne texty, ale aj dramatizáciu a filmové ukážky. Kniha verzus film alebo učebňa pod názvom Stratení medzi svetmi bola ukážkou ozajstného záujmu o literatúru a umenie. Filmové adaptácie úspešných knižných bestsellerov s čítaním v nádherných maskách získali výborné hodnotenie. Prekvapením bol projekt Vtipní až za hrob. Obsahoval epitafy známych osobností. Žiaci vraj aktuálne reagovali na blížiace sa sviatky.

Knihe ako takej sa venovali druháci v študovni Výrobný cyklus knihy a priblížili nám dlhú cestu vzniku knihy, ktorá začína výrubom stromov, spracovaním papiera až do finálnej podoby knihy. Sympatické bolo, že nezabudli na recykláciu papiera. Tretiaci pracovali v učebni Všetko o papieri očami chemika a štvrtáci prispeli analýzou farieb v učebni Svet farieb v knihe očami chemika. Dozvedeli sme sa o zložení tlačiarenských farieb, o technikách tlače, o aplikáciách farieb, svietiacich písmenách a pod. Dielňa pisárov nám predstavila rôzne typy písma - klinové, hieroglyfy, azbuka, latinka, čínske písmo. Prekvapilo nás čítanie po vietnamsky alebo tetovanie na ruku a tvorba vizitiek pre záujemcov. Študovňa historických dokumentov si pripravila tiež zaujímavé čítanie s porozumením.

Dielňa pisárov

Aj v učebni informatiky sa tvorivo pracovalo. Workshop Zaži svoju knihu bol obohatený o prácu s ďalšími médiami – fotoaparát, kamera, tablety, tieňohra. Ďalšia skupina skladala lego roboty, snažila sa dôsledne prečítať návod a naprogramovať chod robotov, čo sa im naozaj podarilo a výsledný efekt prezentovali vo veľkej učebni v aule školy.

Fantastickej literatúre sa venovala špeciálne pripravená učebňa Svet fantázie a učebňa Krajina kúziel a mágie sľubovala, že sa naučíme základy anatómie a bylinárstva. Oceán písmen a more príbehov bola nápaditá, strašidelná, tajomná a veľmi kreatívna učebňa, v ktorej sme sa ponorili opäť do sveta fantasy a dobrodružnej literatúry.

Krajina kúziel a mágie

Názov učebne Tajomstvá medzinárodnej kuchyne prezrádza, že sme sa niečo zaujímavé dozvedeli o špecialitách svetových kuchýň: slovenskej, ruskej, talianskej, gréckej, francúzskej a anglickej. K dispozícii samozrejme boli projekty, prezentácie, kuchárske knihy a príjemným vyhľadávaným bonusom bola ochutnávka jedál.

tajomstva kuchyne 1

Študovňa U Knihomoľa bola dokonalo vizuálne a efektne pripravená. Ponúkala okolo 200 slovenských a anglických kníh rozličných žánrov a čitateľský kútik, v ktorom ste si mohli oddýchnuť s dobrou knihou v ruke.

Knihovňa u knihomoľa

Podujatie prišla podporiť aj Mgr. Helenka Pagáčová z Kysuckej knižnice v Čadci, z Rady rodičov Gabika Milonová, z Rady školy Ľubka Serafínová a ďalší rodičia a hostia, ktorí navštívili jednotlivé triedne študovne. Spoločne s našimi hosťami a žiakmi musíme konštatovať, že to bolo naozaj naše najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Podujatie, ktoré voňalo nielen knihami, ale hlavne človečinou.

Mgr. Eva Kubalová

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.