Vyučovanie

UdalosťDátum
Oficiálny začiatok školského roka 1. september 2017
Slávnostné otvorenie školského roka 4. september 2017

Koniec vyučovania v 1. polroku

31. január 2018
Začiatok vyučovania v 2. polroku 1. február 2018
Koniec vyučovania v 2. polroku 30. jún 2018

Prázdniny

  Posledný deň
vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné 27. 10. 2017 (piatok) 30. 10. 2017 – 31. 10. 2017 02. 11. 2016 (štvrtok)
vianočné 22. 12. 2017 (piatok) 23. 12. 2017 – 05. 01. 2018 08. 01. 2018 (pondelok)
polročné 01. 02. 2018 (štvrtok) 02. 02. 2018 (piatok) 05. 02. 2018 (pondelok)
jarné 16. 02. 2018 (piatok) 19. 02. 2018 – 23. 02. 2018 26. 02. 2018 (pondelok)
veľkonočné 28. 03. 2018 (streda) 29. 03. 2018 – 03. 04. 2018 04. 04. 2018 (streda)
letné 29. 06. 2018 (piatok) 02. 07. 2018 – 31. 08. 2018 03. 09. 2018 (pondelok)

Akcie

UdalosťDátum
zatiaľ žiadna 

Maturita

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

slovenský jazyk a literatúra 13. marca 2018 (utorok)
cudzie jazyky 14. marca 2018 (streda)
matematika 15. marca 2018 (štvrtok)

Termín ústnej formy  internej časti maturitnej skúšky: 21. máj - 8. jún 2018 - presný termín bude uverejnený po rozhodnutí OŠ OÚ v Žiline.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.