Vyučovanie

UdalosťDátum

September

Oficiálny začiatok školského roka 1. september 2022
Slávnostné otvorenie školského roka
5. september 2022

Október

Jesenné prázdniny 28. - 31. október 2022 (nástup 2. novembra 2022 - streda)

November

December

Vianočné prázdniny 23. december 2022 - 7. január 2023 (nástup 9. januára 2023 - pondelok)

Január

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách 9. január 2023

Koniec vyučovania v 1. polroku

28. január 2022

Február

 
Začiatok vyučovania v 2. polroku 1. február 2023

Deň otvorených dverí

  • štvorročná forma štúdia - od 8.30
  • päťročná bilingválna forma štúdia - od 10.30
  • osemročná forma štúdia - od 15.00
8. február 2023
Naša škola zverejní kritériá na všetky odbory (súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko) do 28. februára 2023
Jarné prázdniny 27. február - 3. marec 2023 (nástup 6. marca 2023)

Marec

Maturitná skúška 2021 - slovenský jazyk a literatúra (EČ a PFIČ) 14. marec 2023
Maturitná skúška 2021 - cudzie jazyky (EČ a PFIČ)
15. marec 2023
Maturitná skúška 2021 - matematika (EČ) 16. marec 2023
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ (pozor, už nie prostredníctvom základnej školy!)
do 20.marca 2023
Testovanie 9 2022 (matematika, slovenský jazyk a literatúra) - Kvarta 22. marca 2023

Apríl

Veľkonočné prázdniny 6. - 11. apríla 2023 (nástup 12. apríla 2023)

Máj

1. kolo 1. termín talentových skúšok - päťročné bilingválne štúdium
2. máj 2023 (v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj
3. máj 2023 a 28. apríl 2023)
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (štvorročná a osemročná forma štúdia) 4. máj 2023 (v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj
5. máj 2023)
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (štvorročná a osemročná forma štúdia) 9. máj 2023 (v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10
. máj 2023)

1. kolo 2. termín talentových skúšok - päťročné bilingválne štúdium 11. máj 2023 (v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12
. máj 2023 a 15. máj 2023)
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
19. máj 2023
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie do 24. mája 2023
Obdobie, kedy prebieha ústna časť maturitnej skúšky - presný termín bude zverejnený po jeho určení príslušným orgánom verejnej správy 22. máj - 9. jún 2023

Jún

Koniec vyučovania v 2. polroku 2022/2023 30. jún 2023
Letné prázdniny 1. júl - 31. august 2023 (nástup 4. septembra 2023)

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.