Plán výkonov

  • 7902 J GYMNÁZIUM (4-ročné štúdium) - ešte nie je známy počet tried a žiakov
  • 7902 J GYMNÁZIUM (8-ročné štúdium) - ešte nie je známy počet tried a žiakov
  • 7902 J 74 GYMNÁZIUM – bilingválne štúdium (5-ročné štúdium) - ešte nie je známy počet tried a žiakov

Presné počty žiakov boli publikované po rozhodnutí Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.

Dôležité termíny

Dátum Úloha
do 1.2.2019 škola zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu - v našom prípade bilingválne štúdium
do 20.2.2019 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
do 28.2.2019 základná škola (nie zákonný zástupca) odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
do 31.3.2019 škola zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na netalentové odbory - v našom prípade kritériá pre štvorročné štúdium a kritériá pre osemročné štúdium
do 10.4.2019 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na štvorročné a osemročné štúdium
24.4.2019 bilingválne štúdium - talentové psychologické testy, vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
po talentových skúškach odvolacie konanie po talentových skúškach
13.5.2019 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (štvorročné a osemročné štúdium)
16.5.2019 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (štvorročné a osemročné štúdium)

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.