Plán výkonov

  • 7902 J GYMNÁZIUM (4-ročné štúdium) -  81 žiakov/3 triedy
  • 7902 J GYMNÁZIUM (8-ročné štúdium) - 30 žiakov/1 trieda
  • 7902 J 74 GYMNÁZIUM – bilingválne štúdium (5-ročné štúdium) - 56 žiakov/2 triedy

Dôležité termíny

Dátum Úloha
do 1.2.2017 škola zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu - v našom prípade bilingválne štúdium
do 20.2.2017 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
10.4.2017 bilingválne štúdium - talentové psychologické testy
11.4.2017 bilingválne štúdium - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
po talentových skúškach odvolacie konanie po talentových skúškach
do 31.3.2017 škola zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na netalentové odbory - v našom prípade štvorročné a osemročné štúdium
do 10.4.2017 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na štvorročné a osemročné štúdium
9.5.2017 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (štvorročné a osemročné štúdium)
11.5.2017 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (štvorročné štúdium)
od 15.5:2017 odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.