Pre vyučovanie v školskom roku 2024/2025 plánujeme otvoriť nasledujúce formy štúdia - predpokladané počty:

  • 7902 J GYMNÁZIUM (4-ročné štúdium) - 68 žiakov
  • 7902 J GYMNÁZIUM (8-ročné štúdium) - 30 žiakov
  • 7902 J 74 GYMNÁZIUM – bilingválne štúdium (5-ročné štúdium) - 56 žiakov

Prijímacích skúšok sa môžu zúčastniť:

  • pre štvorročnú formu štúdia - žiaci, ktorí v školskom roku 2022/2023 navštevujú  9. ročník ZŠ,
  • pre osemročnú formu štúdia - - žiaci, ktorí v školskom roku 2022/2023 navštevujú  5. ročník ZŠ,
  • pre päťročnú bilingválnu formu štúdia - žiaci, ktorí v školskom roku 2022/2023 navštevujú  8. alebo 9. ročník ZŠ.

Prijímacej skúšky sa nemôžu zúčastniť žiaci, ktorí navštevujú inú strednú školu - tí môžu prestúpiť na našu školu pri splnení podmienok určených riaditeľkou školy (obvyklou podmienkou je úspešné absolvovanie rozdielovej skúšky).

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí bude 7. februára 2024 (streda):

  • od 8.30 - štvorročná forma štúdia,
  • od 10.30 - päťročná bilingválna forma štúdia,
  • od 15.00 - osemročná forma štúdia.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.