Plán výkonov

  • 7902 J GYMNÁZIUM (4-ročné štúdium) - 60 žiakov v 3 triedach
  • 7902 J GYMNÁZIUM (8-ročné štúdium) - 28 žiakov v 1 triede
  • 7902 J 74 GYMNÁZIUM – bilingválne štúdium (5-ročné štúdium) - 56 žiakov v 2 triedach

Presné počty žiakov boli publikované po rozhodnutí Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.

Dôležité termíny

Dátum Úloha
do 1.2.2018 škola zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu - v našom prípade bilingválne štúdium
do 20.2.2018 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
do 31.3.2018 škola zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na netalentové odbory - v našom prípade kritériá pre štvorročné štúdium a kritériá pre osemročné štúdium
do 10.4.2018 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na štvorročné a osemročné štúdium
10.4.2018 bilingválne štúdium - talentové psychologické testy, vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky - ZMENA! od 7:30 8:00 do 12:30
po talentových skúškach odvolacie konanie po talentových skúškach
14.5.2018 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (štvorročné a osemročné štúdium)
17.5.2018 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (štvorročné a osemročné štúdium)

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.