Úradné hodiny počas letných prázdnin 2024: pracovné dni od 10.00 do 12.00.

Nestránkové dni:

  • júl: od 22.07. 2024 do 24.07.2024,
  • august: od 12.08. 2024 do 16.08.2024.

Vážení rodičia,

oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

Naša Nezisková organizácia spĺňa zákonné podmienky na prijatie 2 % podielu zaplatenej dane podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších noviel. Preto bola dňom 25.10.2023 registrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRls 3925/2023.

Úradné hodiny:

  • pondelok až štvrtok (19.2. až 22.2.2024) - od 9:00 do 12:00 hod.
  • piatok (23.2.2024) - nestránkový deň.

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Základné školy

Kategórie 1A, 1B, 1C

Stredné školy

Kategórie 2A, 2B, 2C1, 2C2

Kedy: v stredu 14. februára 2024:

  • od 8.45 hod. registrácia súťažiacich,
  • 9.30 hod. - začiatok súťaže.

Kde: priestory slovensko-anglickej bilingválnej sekcie Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Doprava

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.