Semafor

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Mgr. Jozef Bobek sa počas svojho pôsobenia na našej škole venoval talentovaným žiakom v oblasti matematiky (hlavne matematická olympiáda, Pangea, Náboj - medzinárodná). K jeho najúspešnejším študentom z posledného obdobia v MO patria Tatiana ZbončákováLukáš Sadlek ( účastník celoštatného kola v matematickej olympiáde a informatickej olympiád v kategórii A (najvyššia forma)).

Milí študenti a rodičia!

Nový školský rok 2021/2022 začína 02.09.2021.

So svojimi triednymi učiteľmi sa stretnete

  • v aule hlavnej budovy školy o 8.00 - primáni a prváci štvorročného štúdia,
  • v aule bilingválnej sekcie o 8.00 - prváci päťročného bilingválneho štúdia,
  • vo svojich kmeňových triedach o 8.55 - ostatní žiaci všetkých foriem štúdia.

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí pani profesorky Márie Marcibálovej, bývalej kolegyne, učiteľky a pre mnohých z nás nekonečnej inšpirátorky.

Vážená pani profesorka Mária Marcibálová sa svojím dlhoročným pôsobením na našej škole hlboko zapísala do histórie Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci i do našich sŕdc.

S úctou spomíname a v mene všetkých bývalých i súčasných zamestnancov a žiakov školy vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým. V tichosti sa skláňame pred jej pamiatkou.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.