Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

Počas letných prázdnin je pre verejnosť škola zatvorená. Pre žiakov potvrdenia o návšteve školy na zľavu cestovného a prihlášky na stravu vybavujeme od 17. do 28. augusta 2020 v čase od 08.00 do 13.00 hodiny.

Ak potrebujete vystaviť iný doklad, môžete nás kontaktovať emailom na kancelaria(zavináč)gymcadca.sk alebo telefonicky 041/4322330.

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 v okrese Čadca v zmysle odporúčania okresného hygienika v Čadci, riaditeľka gymnázia Mgr. Ingrid Mikovčáková rozhodla o zmene prezenčného vyučovania pre žiakov na dištančné v období od 26.06.2020 do 30.06.2020.

Koncoročné vysvedčenie si študenti preberú na začiatku nového školského roka. Vo výnimočných prípadoch je možné si prebrať vysvedčenie po dohode s triednym učiteľom 30.06. 2020.

V mene nás všetkých chceme vyjadriť hlboký zármutok nad tragickými udalosťami, ktoré sa stali v Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach. Slová obdivu pretkané smútkom patria Mgr. Jaroslavovi Budzovi, ktorý obetoval svoj život pri ochrane žiakov a kolegov. Jeho rodine a blízkym vyslovujeme úprimnú sústrasť.

V dňoch 15. a 18. júna 2020 (pondelok, štvrtok) z dôvodu konania prijímacích skúšok úradné hodiny pre žiakov, učiteľov a ostatnú verejnosť sú zrušené.

Mgr. Ingrid Mikovčáková,
riaditeľka školy

Milí rodičia a študenti, v zmysle vyhlásenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa i na našej škole od 22. júna 2020 obnovuje vyučovanie (do 30.júna 2020). Účasť na vyučovaní je dobrovoľná.

Organizácia vyučovania v období od 22. 06. 2020 do 30. 06. 2020:

  1. Žiaci majú povolený vstup do školy od 07.15 hod.
  2. Školské vyučovanie začína o 08.00 hod.
  3. Každý pracovný deň od 22. 06. 2020 sa bude vyučovať 5 hodín, z toho prvé 4 hodiny budú podľa aktuálne platného rozvrhu a 5. hodina bude triednická.
  4. Prihlásenie na stravovanie: žiakov bude včas správou na Edupage informovať o postupe pani Gužiková.
  5. Školský internát zostáva zatvorený.
  6. Žiaci sa po 13.30 hod. nesmú zdržiavať v priestoroch školy (dezinfekcia priestorov školy).

O ďalších podrobnostiach budete včas informovaní prostredníctvom triednych učiteľov jednotlivých tried.

Mgr. Ivana Zemiaková
zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť,
koordinátorka MS a T-9,  administrátorka elektronickej triednej knihy

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.