edupage logo

Milí rodičia a žiaci, aj v tomto školskom roku vám ponúkame pomôcku – informačný systém Edupage™ od firmy aSc, ktorý vám pomôže rýchlo a presne získať prehľad o známkach, dochádzke, aktuálnom rozvrhu a ďalšie užitočné informácie.

V pracovných dňoch počas prázdnin - t.j. od 1. júla 2017 do 3. septembra 2017 - sú úradné hodiny školy pre verejnosť stanovené na 10.00 - 11.00 hod.

Vážení rodičia,

oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

Naša Nezisková organizácia spĺňa zákonné podmienky na prijatie 2 % podielu zaplatenej dane podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších noviel. Preto bola dňom 19.10.2016 registrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRpo 986/2016.

Pozývame rodičov žiakov štvorročného, osemročného a bilingválneho štúdia našej školy na rodičovské združenie, ktoré bude 25. apríla 2017 (utorok). Združenie bude mať dve časti:

  • konzultácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov (od 15.00 hod),
  • triedne rodičovské združenia (od 16.30 hod).

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 7. februára 2017 (utorok) v hlavnej budove školy

  • pre záujemcov o štvorročné štúdium od 9:00 hod.,
  • pre záujemcov o osemročné štúdium od 15:00 hod.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.