Slávnostný začiatok školského roku 2019/2020 bude dňa 2. septembra 2019 (pondelok) pre všetky formy štúdia - bilingválne päťročné, štvorročné a osemročné štúdium o 10:00 hod. v aule hlavnej budovy školy.

Úradné hodiny počas letných prázdnin: pracovné dni od 10.00 do 12.00

Vážení rodičia,

pozývame vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 29.04.2019 (pondelok)

  • v hlavnej budove školy (pre štvorročnú a osemročnú formu štúdia )
  • a v budove bilingválnej sekcie (pre päťročnú bilingválnu formu štúdia) Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Rodičovské združenie začne o 15:00 hodine konzultáciami s učiteľmi jednotlivých predmetov a bude pokračovať o 16:30 triednym rodičovským združením. Vaša účasť je vítaná a očakávaná.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.

Mgr. Ivana Zemiaková
zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť
koordinátorka MS a administrátorka e-triednej knihy

Termín: 1. 7. - 5. 7. 2019 v čase od 8.00 do 12.35 v budove slovensko-anglickej bilingválnej sekcie Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Strava je zabezpečená. Z dôvôdu malého počtu prihlásených na ubytovanie nie je možné na dobu kurzu zabezpečiť pobyt na internáte.

Mgr. Jana Nečedová
zástupkyňa pre bilingválnu sekciu

 

Vážení rodičia,

oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

Naša Nezisková organizácia spĺňa zákonné podmienky na prijatie 2 % podielu zaplatenej dane podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších noviel. Preto bola dňom 07.11.2018 registrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRpo 2832/2018.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.