Slávnostný začiatok školského roku 2023/2024 bude dňa 4. septembra 2023 (pondelok) pre všetky formy štúdia - bilingválne päťročné, štvorročné a osemročné štúdium o 09:00 hod. v aule hlavnej budovy školy. Žiaci prvých ročníkov všetkých foriem štúdia budú mať po slávnostnom otvorení krátke stretnutie s triednymi učiteľmi.

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Dobrý deň,

kto si objednal ISIC kartu, môže si ju vyzdvihnúť v kancelárii školy v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. Prineste si 1 fotografiu (rozmer 25x25 mm).

Kalendár Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci pre rok 2023

Úradné hodiny počas prázdnin: od 10.00 do 12.00 hodiny

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Ocenenie svätého Gorazda 2023

10. marca 2023 udelil dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký ocenenia svätého Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. Medzi ocenenými je i naša pani zástupkyňa Mgr. Beáta Chmurová, ktorej bola udelená Malá medaila svätého Gorazda za dlhoročnú aktívnu výchovno-vzdelávaciu, organizátorskú, mentorskú a koordinátorskú prácu.

Srdečne jej blahoželáme!

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.