Logo školy

Výsledkové listiny pre:

Logo školy

V čase jarných prázdnin od 15. februára do 19. februára 2021 sú úradné hodiny pre verejnosť zrušené.

Logo školy

Milí účastníci krajského kola OAJ,

dňa 10. 02. 2021 sa na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Vysokoškolákov 8556/33B 010 08  Žilina a podľa inštrukcií Iuventy uskutoční toto kolo dištančnou formou a to nasledovne:

  1. písomná časť - online test (tu použijete prihlasovací kód z Edupage),
  2. ústna časť - online - do tejto časti postúpi len 6 účastníkov podľa výsledku testu (títo dostanú mail s pozvánkou na ústnu časť, cca 14:00).

Všetci riadne prihlásení (zoznam je uvedený pod týmto textom a pokynmi) ste dostali email s inštrukciami pre súťažiacich. Nájdete ich aj pod týmto textom.

V prípade problémov počas prihlasovania sa na ústnu časť  alebo počas nej napíšte email na adresu olympiada(zavináč)gymcadca.eu a uveďte v ňom

Oznam pre darcov 2 % z daní

Nezisková organizácia pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci Vám oznamuje, že v roku 2021 nie je prijímateľom 2 % podielu zaplatenej dane
podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme.

Logo školy

Termín konania súťaže: 10.02.2021

Prihlášky: zaslať najneskôr do 27.02.2021 27. 01. 2021 (oprava) vrátane, na olympiada(zavináč)gymcadca.eu

Forma: online, do ústnej časti postupuje 6 najlepších z písomnej časti

Prihlasovanie: online (nájdete v pokynoch Iuventy)

Bližšie informácie: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/OAJ/31-rocnik-oaj-2020-2021.alej

 

Ďalšie informácie budeme zverejňovať priebežne. 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.