Upozorňujeme všetkých rodičov, žiakov a verejnosť, že úradné hodiny v našej škole sú 2. septembra 2022 (piatok) zrušené.

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Aktualizované Slávnostný začiatok školského roku 2022/2023 bude dňa 5. septembra 2022 (pondelok) pre všetky formy štúdia - bilingválne päťročné, štvorročné a osemročné štúdium o 09:00 hod. v aule hlavnej budovy školy. Žiaci prvých ročníkov všetkých foriem štúdia budú mať po slávnostnom otvorení krátke stretnutie s triednymi učiteľmi.

Žiaci pred nástupom do školy musia odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - a to

Vážení rodičia,

oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

Naša Nezisková organizácia spĺňa zákonné podmienky na prijatie 2 % podielu zaplatenej dane podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších noviel. Preto bola dňom 10.11.2021 registrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRls 39339/2021.

Úradné hodiny počas letných prázdnin 2022: pracovné dni od 10.00 do 12.00.

Kalendár Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci pre rok 2022

Vážení priatelia Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, milí rodičia, kolegovia, absolventi, žiaci,

v nadväznosti na tradíciu predchádzajúcich rokov opäť k Vám prichádzame s ponukou spoločnej rekapitulácie našich školských i mimoškolských aktivít, s ponukou Kalendára Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Toto fotodokumentárne svedectvo o predchádzajúcom školskom roku je zároveň kronikou podujatí, projektov, portrétov a úspechov všetkých tých, ktorí spoluvytvárajú históriu i súčasnosť našej i Vašej školy.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.