S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí pani profesorky Márie Marcibálovej, bývalej kolegyne, učiteľky a pre mnohých z nás nekonečnej inšpirátorky.

Vážená pani profesorka Mária Marcibálová sa svojím dlhoročným pôsobením na našej škole hlboko zapísala do histórie Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci i do našich sŕdc.

S úctou spomíname a v mene všetkých bývalých i súčasných zamestnancov a žiakov školy vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým. V tichosti sa skláňame pred jej pamiatkou.

Úradné hodiny pre verejnosť od 2. marca 2021 sú v čase od 09.30 hod do 13.00 hod.

Oznam pre darcov 2 % z daní

Nezisková organizácia pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci Vám oznamuje, že v roku 2021 nie je prijímateľom 2 % podielu zaplatenej dane
podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme.

Logo školy

Výsledkové listiny pre:

Logo školy

Milí účastníci krajského kola OAJ,

dňa 10. 02. 2021 sa na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Vysokoškolákov 8556/33B 010 08  Žilina a podľa inštrukcií Iuventy uskutoční toto kolo dištančnou formou a to nasledovne:

  1. písomná časť - online test (tu použijete prihlasovací kód z Edupage),
  2. ústna časť - online - do tejto časti postúpi len 6 účastníkov podľa výsledku testu (títo dostanú mail s pozvánkou na ústnu časť, cca 14:00).

Všetci riadne prihlásení (zoznam je uvedený pod týmto textom a pokynmi) ste dostali email s inštrukciami pre súťažiacich. Nájdete ich aj pod týmto textom.

V prípade problémov počas prihlasovania sa na ústnu časť  alebo počas nej napíšte email na adresu olympiada(zavináč)gymcadca.eu a uveďte v ňom

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.