Vážení rodičia,

oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

Naša Nezisková organizácia spĺňa zákonné podmienky na prijatie 2 % podielu zaplatenej dane podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších noviel. Preto bola dňom 10.11.2021 registrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRls 39339/2021.

Kalendár Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci pre rok 2022

Vážení priatelia Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, milí rodičia, kolegovia, absolventi, žiaci,

v nadväznosti na tradíciu predchádzajúcich rokov opäť k Vám prichádzame s ponukou spoločnej rekapitulácie našich školských i mimoškolských aktivít, s ponukou Kalendára Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Toto fotodokumentárne svedectvo o predchádzajúcom školskom roku je zároveň kronikou podujatí, projektov, portrétov a úspechov všetkých tých, ktorí spoluvytvárajú históriu i súčasnosť našej i Vašej školy.

Semafor

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Milí študenti a rodičia!

Nový školský rok 2021/2022 začína 02.09.2021.

So svojimi triednymi učiteľmi sa stretnete

  • v aule hlavnej budovy školy o 8.00 - primáni a prváci štvorročného štúdia,
  • v aule bilingválnej sekcie o 8.00 - prváci päťročného bilingválneho štúdia,
  • vo svojich kmeňových triedach o 8.55 - ostatní žiaci všetkých foriem štúdia.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.