Prihlášky všetkých kategórií zasielajte na adresu olympiada(zavináč)gymcadca.eu.
Prihlášky MUSIA byť opečiatkované a riadne podpísané!
Bližšie informácie a organizačné pokyny v priebehu januára.

Vážení rodičia,

pozývame vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 20.11. 2018 (utorok)

  • v hlavnej budove školy (pre štvorročnú a osemročnú formu štúdia )
  • a v budove bilingválnej sekcie (pre päťročnú bilingválnu formu štúdia) Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Rodičovské združenie začne o 15:00 hodine konzultáciami s učiteľmi jednotlivých predmetov a bude pokračovať o 16:30 triednym rodičovským združením. Vaša účasť je vítaná a očakávaná.

V prípade záujmu o bližšie informácie, kontaktujte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.

Mgr. Ivana Zemiaková
zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť
koordinátorka MS a administrátorka e-triednej knihy

Zuzana Gavlasová - ocenenie
Dňa 10.04. si pri príležitosti Dňa učiteľov Mgr. Zuzana Gavlasova prevzala ocenenie za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a za rozvoj školstva v Žilinskom kraji, ktoré jej odovzdala ministerska školstva SR Martina Lubyova a prednosta Okresného úradu Žilina PhDr. Michal Lavrík.
 
Srdečne blahoželáme!

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana vás pozýva na Deň otvorených dverí pre päťročné bilingválne štúdium, ktorý sa uskutoční 23. novembra  2018 (piatok) od 9:00 hod. v budove slovensko-anglickej bilingválnej sekcie. Žiaci a rodičia budú mať možnosť zúčastniť sa otvorených hodín od 9:50 do 10:35.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.