Plán výkonov

  • 7902 J GYMNÁZIUM (4-ročné štúdium) - 3 triedy
  • 7902 J GYMNÁZIUM (8-ročné štúdium) - 1 trieda
  • 7902 J 74 GYMNÁZIUM – bilingválne štúdium (5-ročné štúdium) - 2 triedy

Presné počty žiakov budú publikované po rozhodnutí Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.

Dôležité termíny

Dátum Úloha
do 1.2.2018 škola zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu - v našom prípade bilingválne štúdium
do 20.2.2018 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
do 31.3.2018 škola zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na netalentové odbory - v našom prípade štvorročné a osemročné štúdium
do 10.4.2018 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na štvorročné a osemročné štúdium
10.4.2018 bilingválne štúdium - talentové psychologické testy, vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky - od 7:30 do 12:30
po talentových skúškach odvolacie konanie po talentových skúškach
14.5.2018 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (štvorročné a osemročné štúdium)
18.5.2018 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (štvorročné štúdium)

Výsledky prijímacieho konania po prvom kole bývajú zverejnené na výveske školy a na webovom sídle školy. Oficiálne výsledky spolu s rozhodnutím dostane každý uchádzač písomne. Žiaci majú právo podať prihlášky na dve stredné školy, resp. dva odbory tej istej školy (okrem odborov, ktoré vyžadujú talentové skúšky). Následný postup sa preto môže líšiť.

Prvou možnosťou je, že uchádzač bol úspešný na oboch prijímacích skúškach. V takom prípade sa musí rozhodnúť, na ktorej škole, resp. odbore bude študovať a toto potvrdiť písomne zápisom. Druhej škole by mal čo najskôr nahlásiť, že neakceptuje ponuku na prijatie. Tým uvoľní svoje miesto a pomôže menej úspešným uchádzačom, ktorí sa ocitli tzv. „pod čiarou“ - na uvoľnené miesto môže byť prijatý uchádzač , ktorý bol úspešný pri prijímacom konaní, no pôvodne naň nevyšlo miesto limitované tzv. plánom výkonov.

Podkategórie

POZOR! Kritériá prijímacích skúšok prebiehajúcich v kalendárnom roku 2018 pre školský rok 2018/2019 ešte nie sú schválené. Pre päťročné bilingválne štúdium budú zverejnené do 1. februára 2018, pre štvorročné a osmeročné štúdium do 31. marca 2018.

Kritériá z mniulého školského roka Vám môžu poskytnúť približný odhad požiadavok a pravidiel - nové kritériá môžu byť podobné, ale môžu byť aj úplne odlišné (!).

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.