Pre vyučovanie v školskom roku 2024/2025 plánujeme otvoriť nasledujúce formy štúdia - predpokladané počty:

  • 7902 J GYMNÁZIUM (4-ročné štúdium) - 68 žiakov
  • 7902 J GYMNÁZIUM (8-ročné štúdium) - 30 žiakov
  • 7902 J 74 GYMNÁZIUM – bilingválne štúdium (5-ročné štúdium) - 56 žiakov

Prijímacích skúšok sa môžu zúčastniť:

  • pre štvorročnú formu štúdia - žiaci, ktorí v školskom roku 2022/2023 navštevujú  9. ročník ZŠ,
  • pre osemročnú formu štúdia - - žiaci, ktorí v školskom roku 2022/2023 navštevujú  5. ročník ZŠ,
  • pre päťročnú bilingválnu formu štúdia - žiaci, ktorí v školskom roku 2022/2023 navštevujú  8. alebo 9. ročník ZŠ.

Podkategórie

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.