Plán výkonov

Pre vyučovanie v školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť nasledujúce formy štúdia:

  • 7902 J GYMNÁZIUM (4-ročné štúdium) - 60 žiakov
  • 7902 J GYMNÁZIUM (8-ročné štúdium) - 30 žiakov
  • 7902 J 74 GYMNÁZIUM – bilingválne štúdium (5-ročné štúdium) - 56 žiakov

Prijímacích skúšok sa môžu zúčastniť:

  • pre štvorročnú formu štúdia - žiaci, ktorí v školskom roku 2020/2021 navštevujú  9. ročník ZŠ,
  • pre osemročnú formu štúdia - - žiaci, ktorí v školskom roku 2020/2021 navštevujú  5. ročník ZŠ,
  • pre päťročnú bilingválnu formu štúdia - žiaci, ktorí v školskom roku 2020/2021 navštevujú  8. alebo 9. ročník ZŠ.

Podkategórie

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.