Na základe § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2025/2026:

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025 už sú zverejnené od predchádzajúceho roka.

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

Na základe § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2024/2025:

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 budú zverejnené do konca februára 2023.

Termíny predchádzajúce prijímacím skúškam

Deň otvorených dverí:

  • od 8.30 - štvorročná forma štúdia,
  • od 10.30 - päťročná bilingválna forma štúdia,
  • od 15.00 - osemročná forma štúdia.
7. februára 2024 (streda)
Naša škola zverejní kritériá na všetky odbory
zverejnené

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ (pozor, už nie prostredníctvom základnej školy - predtým sa prihlášky zozbierali na základnej škole a odoslali na SŠ; presný postup a možnosti podania prihlášky podľa aktuálnej legislatívy Vám priblížia výchovní poradcovia na ZŠ)

do 20.marca 2024

Pre záujemcov o štvorročné a osemročné štúdium na našej škole sme pripravili ukážky testov:

Štvorročné štúdium

Osemročné štúdium

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.