Na základe § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2025/2026:

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025 už sú zverejnené od predchádzajúceho roka.

Termíny predchádzajúce prijímacím skúškam

Deň otvorených dverí:

  • od 8.30 - štvorročná forma štúdia,
  • od 10.30 - päťročná bilingválna forma štúdia,
  • od 15.00 - osemročná forma štúdia.
7. februára 2024 (streda)
Naša škola zverejní kritériá na všetky odbory
zverejnené

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ

  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 20.3.2024 do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho
    • najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania,
    • najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
  • Forma podania prihlášky je možná:
do 20.marca 2024

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

Na základe § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2024/2025:

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 budú zverejnené do konca februára 2023.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.