Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

Na základe § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2024/2025:

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 budú zverejnené do konca februára 2023.

Termíny predchádzajúce prijímacím skúškam

Deň otvorených dverí:

  • od 8.30 - štvorročná forma štúdia,
  • od 10.30 - päťročná bilingválna forma štúdia,
  • od 15.00 - osemročná forma štúdia.
8. februára 2023 (streda)
Naša škola zverejní kritériá na všetky odbory
do 28. februára 2023
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ (pozor, už nie prostredníctvom základnej školy!)
do 20.marca 2023

Pre záujemcov o štvorročné a osemročné štúdium na našej škole sme pripravili ukážky testov:

Štvorročné štúdium

Osemročné štúdium

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.