Termíny predchádzajúce prijímacím skúškam

Deň otvorených dverí:

  • od 8.30 - štvorročná forma štúdia,
  • od 10.30 - päťročná bilingválna forma štúdia,
  • od 15.00 - osemročná forma štúdia.
8. februára 2023 (streda)
Naša škola zverejní kritériá na všetky odbory
do 28. februára 2023

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ (pozor, už nie prostredníctvom základnej školy - predtým sa prihlášky zozbierali na základnej škole a odoslali na SŠ; presný postup a možnosti podania prihlášky podľa aktuálnej legislatívy Vám priblížia výchovní poradcovia na ZŠ)

do 20.marca 2023

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

Na základe § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2024/2025:

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 budú zverejnené do konca februára 2023.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.