Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok 2018/2019 v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7902 J  gymnázium ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok 2018/2019 v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7902 J  gymnázium OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

V poradí prvé sa uskutočnia prijímacie skúšky na päťročné bilingválne štúdium v nasledujúcom termíne:

 • 10. apríla 2018 ZMENA! od 7:30 8:00 do 12:30 - talentové psychologické testy, vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

V máji bude 1. a 2. termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium - tieto termíny sú spoločné pre celé Slovensko:

 • 1. termín - 14. máj 2018 (utorok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky
 • 2. deň - 18. máj 2018 (štvrtok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

Druhé kolo prijímacích skúšok na štvorročné štúdium môže byť 19. júna 2018.

Prijímacie skúšky na osemročné štúdium budú 14. máj 2018 (utorok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

 

Viac nájdete na https://www.gymcadca.eu/pre-uchadzacov.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. Všetci žiaci konajú prijímacie skúšky.
 2. Prijímacia skúška

  Prijímacia skúška sa koná 10. apríla 2018 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra a talentovej časti – psychologický test.

  1. písomná skúška z matematiky trvá 60 minút,
  2. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút,
  3. psychologický test trvá 60 minút.

  Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 75 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo psychologického testu, 25 bodov z vedomostného testu z SJL a 25 bodov z vedomostného testu z MAT) a bodový bonus podľa bodu 3.

Podkategórie

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.