MenoSkratkaAprobácia
Mgr. Babušíková Tatiana NEJ-RUJ
Baran Alastair William AB ANJ
Mgr. Bobek Jozef Be MAT-FYZ-INF
Mgr. Bobeková Alena Bv MAT-FYZ
Mgr. Bohinský Ľudovít Bo MAT-INF
Mgr. Cesneková Darina Ce ANJ-SJL
Mgr. Činčalová Lenka Či MAT-INF
Mgr. Droščáková Mária Dr RUJ-ANJ
Mgr. Feriancová Eva Fe ANJ-DEJ
Mgr. Gabrišová Jana Gb MAT-FYZ
Mgr. Gavlasová Zuzana Ga ANJ-FIL
Mgr. Gjablová Zuzana Gj BIO-CHE
Mgr. Gunčagová Zuzana Gu BIO-ANJ
Mgr. Harvaníková Jana Ha ANJ
Mgr. Hnidková Mária Hn SJL-NEJ
Ing. Horos Gabriel Ho INF
Mgr. Hudáková Katarína Hu DEJ-KAT-ANJ
Mgr. Chalupková Gabriela Chl DEJ-KAT-ANJ
Mgr. Chmurová Beáta Ch NEJ-ETV
Mgr. Jurga Lukáš Jg BIO-GEG
Ing. Jurištová Soňa Ju EKO-NEJ
Mgr. Kašáriková Lenka TSV
Mgr. Kocifajová Danka Kf ANJ-FRJ
Ing. Körmendyová Eva PhD. Ky CHE-ANJ
RNDr. Kozová Anna Kz CHE-FYZ 
RNDr. Králová Slávka MAT-FYZ 
Mgr. Krellová Anna Ke NAB-ETV-DEJ
Mgr. Kubalová Eva Ku PDG-SJL-EST
Ing. Kubáni Alexander Kn INF-ANJ
Mgr. Marcová Renáta Mc ANJ-FRJ
Mgr. Mikovčáková Ingrid Mv SJL-DEJ
Mgr. Mojáková Júlia Ma NEJ-GEG
Mgr. Moskáľová Eva Mo OBN-DEJ
Mgr. Mravcová Miroslava MM ANJ-SJL
Mgr. Nečedová Jana Nd MAT-ANJ
Mgr. Nemcová Alena Nm SJL-DEJ
Mgr. Olešňan Pavol Ol MAT-FYZ
Mgr. Ondruška Roman On PDG-TSV
Mgr. Patyková Michala Pt ANJ-PDG
Mgr. Penney Adriana Pe ANJ
Mgr. Poštek Daniel MAT
Mgr. Putyrová Lucia Pu FRJ-RUJ
RNDr. Rovňaníková Mária Ro MAT-FYZ
Mgr. Rypáková Milada Rk RUJ-OBN-NEJ
Mgr. Sabolová Alena Sa SJL-DEJ
Ing. Sekáčová Anna INF
Mgr. Slaziníková Vlasta Sl MAT-FYZ
PhDr. Slezáková Neherová Lenka Ne SJL-NEJ
PaedDr. Straková Zuzana ST SJL-BIO
Mgr. Štrbáková Mária Št FRJ-SJL
Mgr. Švancár Slavomír Šv TSV-GEG
Mgr. Švejdová Zuzana Šj ANJ-OBN
Mgr. Švíková Jana Šk ANJ
PaedDr. Truchlik Miroslav Tr GEG-DEJ-ANJ
Mgr. Vanáková Dominika Vk TSV-FRJ-ETV
PaedDr. Zeljenková Anna Zj BIO-GEG-ANJ 
Mgr. Zeman Milan Ze BIO-CHE
Ing. Zemanová Jaroslava Za CHE-PRI-ANJ
Mgr. Zemiaková Ivana Zm BIO-CHE-ANJ

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.