MenoSkratkaAprobácia
Mgr. Dušan Babušík MAT-DEG-INF
Mgr. Tatiana Babušíková NEJ-RUJ
Alastair William Baran AB ANJ
Mgr. Jozef Bobek Be MAT-FYZ-INF
Mgr. Alena Bobeková Bv MAT-FYZ
Mgr. Darina Cesneková Ce ANJ-SJL
Mgr. Mária Droščáková Dr RUJ-ANJ
Mgr. Eva Feriancová Fe ANJ-DEJ
Mgr. Jana Gabrišová Gb MAT-FYZ
Mgr. Zuzana Gavlasová Ga ANJ-FIL
Mgr. Kristína Gerová Ge ANJ
Mgr. Zuzana Gjablová Gj BIO-CHE
Mgr. Zuzana Gunčagová Gu BIO-ANJ
Mgr. Jana Harvaníková Ha ANJ
Mgr. Mária Hnidková Hn SJL-NEJ
Mgr. Katarína Hudáková Hu DEJ-KAT-ANJ
Mgr. Gabriela Chalupková Chl DEJ-KAT-ANJ
Mgr. Beáta Chmurová Ch NEJ
Mgr. Lukáš Jurga Jg BIO-GEG
Ing. Soňa Jurištová Ju EKO-NEJ
Mgr. Danka Kocifajová Kf ANJ-FRJ
Mgr. Stanislava Kolláriková Ko ANJ-MAT
Ing. Eva Körmendyová PhD. Ky CHE-ANJ
Mgr. Martina Kováčiková KK SJL-NEJ
RNDr. Anna Kozová Kz CHE-FYZ 
RNDr. Slávka Králová MAT-FYZ 
Mgr. Anna Krellová Ke NAB-ETV-DEJ
Mgr. Eva Kubalová Ku PDG-SJL-EST
Ing. Alexander Kubáni Kn INF-ANJ
Mgr. Lucia Laš Helešová La ANJ
Mgr. Zuzana Martinčeková Mt FYZ-MAT-ANJ
Mgr. Júlia Mojáková Ma NEJ-GEG
Mgr. Eva Moskáľová Mo OBN-DEJ
Mgr. Miroslava Mravcová MM ANJ
Mgr. Jana Nečedová Nd MAT-ANJ
Mgr. Alena Nemcová Nm SJL-DEJ
Mgr. Pavol Olešňan Ol MAT-FYZ
Mgr. Roman Ondruška On PDG-TSV
Mgr. Michala Patyková Pt ANJ-PDG
Mgr. Daniel Poštek MAT-INF
Mgr. Lucia Putyrová Pu FRJ
RNDr. Mária Rovňaníková Ro MAT-FYZ
Mgr. Milada Rypáková Rk RUJ-OBN-NEJ
Mgr. Alena Sabolová Sa SJL-DEJ
Ing. Anna Sekáčová INF
PhDr. Lenka Slezáková Neherová Ne SJL-NEJ
Mgr. Zuzana Straková ST SJL-BIO
Mgr. Michal Svatený SM NBV
Mgr. Mária Štrbáková Št FRJ-SJL
Mgr. Slavomír Švancár Šv TSV-GEG
Mgr. Jana Švíková Šk ANJ
PaedDr.   Miroslav Truchlik Tr GEG-DEJ
Mgr. Dominika Vanáková Vk TSV-FRJ
PaedDr. Anna Zeljenková Zj BIO-GEG-ANJ 
Mgr. Milan Zeman Ze BIO-CHE
Ing. Jaroslava Zemanová Za CHE-PRI-ANJ

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.