MenoSkratkaAprobácia
Mgr.   Dušan Babušík MAT-DEG-INF
Mgr.   Tatiana Babušíková NEJ-RUJ
Mgr.   Magdaléna Baňáková Ba TSV
Alastair William Baran AB ANJ
Mgr.   Jozef Bobek Be MAT-FYZ-INF
Mgr.   Alena Bobeková Bv MAT-FYZ 
Mgr.   Darina Cesneková Ce ANJ-SJL
Mgr.   Mária Droščáková Dr RUJ-ANJ
Mgr.   Jana Gabrišová Gb MAT-FYZ
Mgr.   Zuzana Gavlasová Ga ANJ-FIL
Mgr.   Zuzana Gunčagová Gu BIO-ANJ
Mgr.   Jana Harvaníková Ha ANJ
Mgr.   Mária Hnidková Hn SJL-NEJ
Mgr.   Katarína Hudáková Hu DEJ-KAT-ANJ
Mgr.   Gabriela Chalupková Chl DEJ-KAT-ANJ
Mgr.   Beáta Chmurová Ch NEJ
Mgr.   Lukáš Jurga Jg BIO-GEG
Ing.   Soňa Jurištová Ju EKO-NEJ
Mgr.   Danka Kocifajová Kf ANJ-FRJ
Mgr.   Stanislava Kolláriková Ko ANJ-MAT
Ing.   Eva Körmendyová PhD. Ky CHE-ANJ
Mgr.   Martina Kováčiková KK SJL-NEJ
RNDr.   Anna Kozová Kz CHE-FYZ 
RNDr.   Slávka Králová MAT-FYZ 
Mgr.   Anna Krellová Ke NAB-ETV-DEJ
Mgr.   Eva Kubalová Ku PDG-SJL-EST
Ing.   Alexander Kubáni Kn INF-ANJ
Mgr.   Lucia Laš Helešová La ANJ
Mgr.   Jozef Lazový JL NBV
Mgr.   Zuzana Martinčeková Mt FYZ-MAT-ANJ
Mgr.   Eva Moskáľová Mo OBN-DEJ
Mgr.   Jana Nečedová Nd MAT-ANJ
Mgr.   Alena Nemcová Nm SJL-DEJ
Mgr.   Pavol Olešňan Ol MAT-FYZ
Mgr.   Roman Ondruška On PDG-TSV
Mgr.   Michala Patyková Pt ANJ-PDG
Mgr.   Lucia Putyrová Pu FRJ
RNDr.   Mária Rovňaníková Ro MAT-FYZ
Mgr.   Milada Rypáková Rk RUJ-OBN-NEJ
Mgr.   Alena Sabolová Sa SJL-DEJ
Ing.   Anna Sekáčová INF
PhDr.   Lenka Slezáková Neherová Ne SJL-NEJ
Mgr.   Zuzana Straková ST SJL-BIO
Mgr.   Jana Šmatlavová Šm ANJ-DEJ
Mgr.   Mária Štrbáková Št FRJ-SJL
Mgr.   Slavomír Švancár Šv TSV-GEG
PaedDr.   Miroslav Truchlik Tr GEG-DEJ
Mgr.   Tatiana Vagaňová Va ANJ-HUV
Mgr.   Dominika Vanáková Vk TSV-FRJ
Mgr.   Rebecca Zatloukalová Zt ANJ
PaedDr.   Anna Zeljenková Zj BIO-GEG-ANJ 
Mgr.   Milan Zeman Ze BIO-CHE
Ing.   Jaroslava Zemanová Za CHE-PRI-ANJ
Mgr. Ivana Zemiaková Zm BIO-CHE-ANJ

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.