Školský vzdelávací program

PDF Školský vzdelávací program Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana (2,92 MB) s aktualizáciami platnými od školského roku 2020/2021

Ďalšie dokumenty školy

PDF

Školský poriadok Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana (platný v školskom roku 2020/2021)

PDF

Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení

PDF

Komisionálne skúšky

PDF

Vnútorný metodický pokyn o postupe pri oslobodení od povinnej telesnej a športovej výchovy a telesnej výchovy a zaradení žiaka do zdravotnej telesnej výchovy

Link

Dokumenty internátu

Správy

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2019/2020

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2018/2019

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2017/2018

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2016/2017

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2015/2016

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.