Školský vzdelávací program

PDF Školský vzdelávací program Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana (3115 kB) s aktualizáciami platnými od školského roku 2022/2023

Ďalšie dokumenty školy

PDF

Školský poriadok Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana (platný od školského roku 2021/2022)

PDF

Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení

PDF

Komisionálne skúšky

PDF

Vnútorný metodický pokyn o postupe pri oslobodení od povinnej telesnej a športovej výchovy a telesnej výchovy a zaradení žiaka do zdravotnej telesnej výchovy

Link

Dokumenty internátu

Správy

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2021/2022

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2020/2021
Príloha č. 1
Príloha č. 2

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2019/2020

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2018/2019

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2017/2018

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2016/2017

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2015/2016

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.