Ukážky testov s kľúčmi

Týkajú sa predmetov

  • slovenský jazyk a literatúra,
  • cudzie jazyky,
  • matematika

a nájdete ich na stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). Nezabudnite si vybrať školský rok, z ktorého sú testy (voľba v hornej časti stránky).

Katalóg cieľových požiadaviek z maturitných predmetov

Obsahuje presnú špecifikáciu nárokov na vedomosti a zručnosti, ako aj podmienok výpočtu výslednej známky a úľav pre zdravotne znevýhodnených žiakov. Katalóg nájdete na stránkach Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM).

Rámec pre konanie maturitnej skúšky stanovuje Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - a upresňujúca vyhláška. V roku 2022 prestala platiť pôvodná vyhláška Vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, ktorá bola nahradená Vyhláškou 224/2022 Z. z. o strednej škole

Všetci maturanti si do 30. septembra 2023 musia vypísať prihlášku na maturitnú skúšku a odovzdať ju svojmu triednemu učiteľovi. Ak žiak požaduje úľavy umožnené podľa § 16 Vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov, musí k prihláške priložiť žiadosť adresovanú riaditeľke školy, v ktorej špecifikuje zoznam požadovaných úľav a odborný posudok lekára, špeciálneho pedagóga alebo psychológa, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti.

Národné kariérne centrum

Národné kariérne centrum pre Vás pripravilo online časopis, ktorý obsahuje praktické informácie o štúdiu na vysokých školách a pracovných príležitostiach pre absolventov. Cieľom publikácie je pomôcť kariérnym poradcom pri poskytovaní aktuálnych informácií končiacim stredoškolákom. Printová časť je distribuovaná na všetky stredné školy na Slovensku, elektronická verzia je určená študentom a ich rodičom na weboch stredných škôl.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.