riaditeľka školy:

Mgr. Ingrid Mikovčáková

e-mail: mikovcakova(zavináč)gymcadca.sk

Ingrid Mikovčáková - riaditeľka školy

zástupkyne riaditeľky školy:

Mgr. Vlasta Slaziníková - zástupkyňa pre technicko-ekonomické veci - štatutárny zástupca
 

Mgr. Ivana Zemiaková - zástupkyňa pre veci pedagogické, koordinátorka maturtinej skúšky a administrátorka elektronickej triednej knihy

e-mail: zemiakova.ivana(zavináč)gymcadca.eu

Ivana Zemiaková - zstupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Jana Nečedová - zástupkyňa pre slovensko-anglickú bilingválnu sekciu

e-mail: necedova.jana(zavináč)gymcadca.eu

Jana Nečedová - zástupkyňa riditeľky školy

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.