NOVOROČNÝ KONCERT 2023 venovaný významným výročiam školy

Novoročný koncert gymnázia je tradícia, ktorá nám dovoľuje vytvoriť priestor na slávnostné stretnutie, zastaviť čas a v priateľskej, žičlivej, výnimočnej atmosfére novoročného obdobia odprezentovať neutíchajúci entuziazmus, talent, životaschopnosť, zanietenosť a hrdosť, s ktorou sa hlásime k slávnemu odkazu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Novoročný koncert sa uskutočnil 19. januára 2023.

Výnimočnosť nového roka 2023 umocňuje príležitosť na oslavu. Je to rok, počas ktorého si budeme pripomínať a tvorivou prácou oslavovať 75. výročie založenia Gymnázia v Čadci, ako aj 30. výročie otvorenia osemročného gymnaziálneho štúdia, 20. výročie vzniku slovensko – anglickej bilingválnej sekcie školy a  40 rokov odkedy sa vyučuje v hlavnej budove školy. Práve zmena sídla školy z pôvodnej historickej budovy v strede mesta do modernej terasovitej stavby, hrdo týčiacej a rýchlo sa rozpínajúcej nad mestom, neskôr vytvorila priestor na rozširovanie študijných možností.

Riaditeľka školy Mgr. Ingrid Mikovčáková v úvode venovala priestor na privítanie hostí: zriaďovateľa našej školy – riaditeľa Regionálneho úradu školskej správy v Žiline pána Dušana Galbavého s kolegami, zástupkyňu primátora mesta Čadca pani Annu Belousovovú, za Kysuckú kultúrnu nadáciu v Bratislave dôstojného pána Ladislava Ostráka, riaditeľku Neziskovej organizácie pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci pani Gabrielu Chalupkovú a ďalších.

Novoročný koncert 01 Novoročný koncert 01

Každý začiatok nového roka sprevádza nádej, že sa začne niečo dobré a krásne. Celý program koncertu bol oslavou múdrosti. Pochopiť podstatu múdrosti znamená obklopiť sa skúsenosťami, inteligenciou, ľudskými kvalitami, ušľachtilými myšlienkami a hlavne dobrými učiteľmi. Jan Amos Komenský, učiteľ národov, povedal: „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“ Históriu školy pomáhalo písať šesť riaditeľov. V súčasnosti máme tridsať tried a takmer sto zamestnancov.

,,Čas ticho sneží. Čas má svoju  múdrosť.“ Poeticky navodila atmosféru moderátorka Sonička Ryboňová a jej slová dokonale zapadli do decentne vyzdobenej auly vločkami, svetielkami, hviezdičkami, kvetmi... Celý koncert bol prehliadkou talentov. Presvedčila nás o tom  profesionálna hra na klavíri Naďky Podmanickej, sugestívny koncert huslí Timejky Jakubcovej, Elišky Urbánkovej, Adelky Švancárovej, Ely Vrúbelovej, Kristínky Harvaníkovej a Vanesky Zvercovej, ktorá potešila aj hrou na heligónke a podmanivým spevom.

Novoročný koncert 03 Novoročný koncert 01 Novoročný koncert 10

Štefan Henri Števík všetkých zaujal a suverénne ukázal, že počuť celý Proglas od Konštantína  v staroslovienčine je nezvyčajné a naozaj dôstojnou oslavou slova, písma, poetiky, viery, vzdelania, múdrosti. Chrámová klavírna skladba Júliusa Franeka vyvolala hlbokú emóciu.

Novoročný koncert 04

Nezabudli sme ani na rodičov. Samuel Klinovský venoval rozprávku rodičom, Matej Kapusniak piesňou Bely kvet určite prekvapil svoju mamu a Dávid Birka roznežnil klavírnou skladbou divákov. 

Novoročný koncert 05

Moderátorka nám tvorivou paralelou vločky a zamestnancov školy odhalila krásu ukrytú v jednoduchosti bytia. Snehovú pesničku presvedčivo zaspievali žiaci  Prímy A: Ela Vrúbelová, Karin Rotková, Janka Červeňová, Jakub Kubuš, Anna Tumánková, Dominika Slovjaková, Zuzka Marečková, Nina Hudáková, Ela Marčanová.

Novoročný koncert 06 Novoročný koncert 07

Spestrením programu bolo vystúpenie mažoretiek - Mirky Vlčkovej a  Elisy Sládekovej.  Milka Husáková sa predstavila hrou na klavíri už so žiakmi prímy, ale jej výnimočný talent sa ukázal až pri neskutočnom tempe skladby Ludwiga van Beethovena.

Novoročný koncert 08 Novoročný koncert 09

Presvedčivý herecký výkon a humor nám ponúkli Jakub Hulák a Radka Andrisáková  v scénke Adam a Eva. Vladko Hudák  nám hrou na heligónke predstavil čaro slovenských ľudových piesní a veľký úspech mali záverečné tanečné variácie z Liptovských Sliačov Mgr. Terézie Vojtušovej a Mgr. Rudolfa Kužmu.

Novoročný koncert 11 Novoročný koncert 12 Novoročný koncert 13

Netradičný záver, kde sme počuli skladbu Imagine s krátkym prekladom Timei Strkáčovej a anglickou verziou  Veroniky Haivanovych, spôsobil zimomriavky, katarziu... Do symbolickej reťaze účinkujúcich sa pripojili aj ďalší študenti, učitelia, rodičia, pozvaní hostia. Hudobno-technické zabezpečenie koncertu mali na starosti: bývalý absolvent gymnázia Martin Vrúbeľ a Mgr. Ľudovít Bohinský. Za umelecký zážitok, ktorý nám bol sprístupnený aj vďaka réžii, choreografii a nekonečnému gejzíru nápadov Mgr. Evy Kubalovej, poďakovala všetkým talentovaným žiakom riaditeľka školy.

Novoročný koncert 14 Novoročný koncert 15 Novoročný koncert 16 Novoročný koncert 17

Želanie, aby vo svete prevládla múdrosť a veľa zdravia pre všetkých, doplnilo želanie aj pre našu oslavujúcu školu:

Nech žije tak dlho ako túžba po vedomostiach,
nech naďalej pomáha deťom bezbolestne dospieť,
nech sa pod jej krídlami vytvárajú nové priateľstvá na celý život
a nech sú jej súčasťou učitelia a všetci, ktorí so vznešenou túžbou
odovzdať svoju múdrosť tu nechávajú  aj svoje srdce.

Autor fotografií: Ing. Ján Vanák - celú fotogalériu nájdete na https://flic.kr/s/aHBqjAoQdV

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.