Jedným z najkrajších a najväčších miest Európy je nepochybne Rím. Večné mesto láka každý deň tisícky turistov. Jeho história, architektúra, atmosféra je neuveriteľná.

Aj žiakov a učiteľov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana toto mesto pritiahlo k sebe. Na prelome mesiacov marec a apríl sme navštívili túto metropolu.

Hlavne žiaci si overili svoje dejepisné vedomosti v praxi, pretože na vlastné oči videli, že na mnohých miestach je označenie, o ktorom sa učili a to SPQR ( Senát a ľud rímsky). Spoločne sme prechádzali po tradičných rímskych cestách, uchvátil nás pohľad na Coloseum, kde sa konali gladiátorské hry. Do čias antického Ríma sme sa preniesli aj vďaka bazilike svätého Petra v okovách alebo opátstvu Fontane Tre, kde bol sťatý svätý Pavol, rovnako aj vďaka bazilike svätého Pavla za hradbami.

Rím

Rím

Rím ponúkol nielen pohľad do antiky, ale do renesancie. Tu nám svoju náruč poskytla monumentálna bazilika svätého Petra. Dych berúce maľby, sochy svetoznámych umelcov, napr. Michalengelova Pieta. Nadšenie pokračovalo Vatikánskymi múzeami. Srdce silnejšie bilo, keď sme blížili do Sixtínskej kaplnky.

Neuveriteľné, čo dokáže ruka umelca. Sixtínska kaplnka je preslávená predovšetkým freskovou výzdobou stien a stropu dielami najvýznamnejších talianskych renesančných umelcov. Najviac nás však zaujala freska posledného súdu od spomínaného Michelangela.

Rím má význam aj pre Slovákov, pretože práve tu bola staroslovienčina prijatá za bohoslužobný jazyk. Svätého Cyrila a Metoda majú vo veľkej úcte a môžeme to vidieť napr. v bazilike svätého Klimenta alebo v bazilike Santa Maria Magiore. Krásny večer sme strávili aj v Slovenskom kolégiu svätého Cyrila a Metoda. V čase totality to bolo miesto pokoja, oáza slobody pre mnohých Slovákov, ktorí museli emigrovať kvôli nepriazni politického systému.

Rím Rím

Sme vďační, že sme mohli ochutnať čaro Ríma a to aj vďaka pani profesorke Mgr. Anne Krellovej, ktorá zorganizovala tento výlet. Jej snaha nebola márna, pretože postupne sa nám odrýval Rím ako na dlani. Príjemnú atmosféru dotvárali aj pani profesorky Mgr. Beáta Chmurová, Mgr. Gabriela Chalupková a pani vychovávateľka Ing. Júlia Brázdilová.

To, čo sme si odniesli, je hlboko ukryté v našej mysli aj v srdci. Je to poklad, ktorý nám nikto nevezme.

Vďační, Rímom očarení žiaci

Rím

Rím Rím

Rím

Rím

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.